Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zgłoś się do konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ!

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Regulamin konkursu przewiduje osobne zgłoszenia:

  • dla osób uczestniczących w formach kształcenia prowadzonych przez Uniwersytet Otwarty (UO) w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (procedurę konkursową przeprowadza UO),
  • dla osób studiujących i realizujących studia doktoranckie (szczegółowe informacje poniżej)

Podstawowe zasady zgłoszeń dla osób studiujących, realizujących studia doktoranckie oraz absolwentów w roku 2023/2024:

  1. Procedura składania wniosków wraz z oświadczeniami przeprowadzana jest wyłącznie zdalnie.
  2. W konkursie można brać udział wielokrotnie, ale na każdym z etapów kształcenia w UŚ tylko raz możesz zostać laureatem Wyróżnienia.
  3. Jeśli starasz się o wyróżnienie jako STUDENT lub ukończyłeś studia jako absolwent 2023/24 zaprezentuj swoją działalność i osiągnięcia od momentu uzyskania po raz pierwszy statusu studenta niezależnie od kierunku czy trybu studiów.
  4. Jeśli natomiast bierzesz udział w konkursie jako DOKTORANT lub Twoja obrona odbyła się w roku akademickim 2023/24 we wniosku przedstaw swoją działalność i osiągnięcia od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich.
  5. Możesz zaprezentować swoje działania i sukcesy z różnych obszarów, jednak w przynajmniej jednej dziedzinie Twoja działalność powinna trwać dłużej niż jeden rok akademicki (1 października – 30 września). Zwykle kandydaci przedstawiają działalność dłuższą niż dwa lata.

W jaki sposób zgłosić się do konkursu?
To proste!

Krok 1: Koniecznie w pierwszej kolejności zapoznaj się z krótkim opisem kategorii konkursowych dostępnym na stronie: https://us.edu.pl/student/dzialalnosc-studencka/wyroznienia-jm-rektora-us/kategorie-konkursowe/. Umożliwi Ci to umieszczenie opisów osiągnięć i działalności we właściwych częściach formularza.

Krok 2: Pobierz plik do opisu swojej działalności i osiągnięć. 

Krok 3: Skompletuj zaświadczenia wymagane do wniosku, które mogą mieć postać również np. linków. Zdecydowanie zalecamy, aby zaświadczenia przyjęły postać jednego zbiorczego pliku (max. do 10MB). Jeśli taka wielkość pliku będzie niewystarczająca, prosimy o dołączenie większej liczby plików. Prosimy też zwrócić uwagę by dostarczyć jedynie te zaświadczenia, które są wymagane w pliku z wykazem osiągnięć/opisem działalności.

Krok 4: Po przygotowaniu pliku z opisem Twoich osiągnięć i działalności oraz zaświadczeń, przejdź do wypełnienia formularza online (zaloguj się swoim kontem office365.us.edu.pl):

Masz czas do 7 kwietnia do godziny 23.59.

Krok 5: Opis Twoich działań i osiągnięć zostanie przekazany do oceny wydziałowej lub oceny w Szkole Doktorskiej oraz do oceny Kapituły Konkursowej. Informacji zwrotnej można spodziewać się w drugiej połowie maja. Następnie, tradycyjnie spośród wszystkich osób, które uzyskają Wyróżnienie, społeczność Uczelni wybierze Studenta i Doktoranta Roku. Uroczystość wręczenia Wyróżnień została zaplanowana na czerwiec 2024.

Bardzo ważne: Uprzejmie prosimy dodać adres wyroznienia@us.edu.pl do listy adresów zaufanych, ponieważ w ten sposób będziemy się z Państwem komunikować.

return to top