Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

IX Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”

24.08.2020 - 13:32, aktualizacja 24.08.2020 - 13:35
Redakcja: nk
Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w IX Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pn. „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”. Wydarzenie skierowane jest do studentów, doktorantów, młodych naukowców oraz pracowników naukowych, którzy zajmują się językami, kulturą, literaturą, filozofią, socjologią, politologią i historią krajów orientalnych i afrykańskich w perspektywie interdyscyplinarnej.

Konferencja odbędzie się w formie online w dniach 14–15 września 2020 r. 

Informacje praktyczne:

  • Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i abstraktem popartym bibliografią należy przesyłać na adres e-mailowy konferencja.orient@gmail.com do 1 września 2020 r.
  • Abstrakt powinien liczyć 250–300 słów i być poparty bibliografią.
  • Referaty powinny trwać 20 minut.
  • Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu do 7 września 2020 r. na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.
  • Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj

return to top