Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

[ONLINE] 6. edycja konferencji naukowej pt. „Przestrzenie przekładu”

09.06.2021 - 13:13, aktualizacja 09.06.2021 - 13:13
Redakcja: nk

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komisja Przekładoznawcza przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów organizują 6. edycję konferencji naukowej pt. „Przestrzenie przekładu”, która odbędzie się na platformie MS Teams.

Wydarzenie będzie okazją do spotkania traduktologów reprezentujących ośrodki krajowe i zagraniczne. Szerokie ujęcie tematu, zawarte w nazwie konferencji, pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji będą zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak i szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych. Propozycje tematyczne pozwolą na uchwycenie różnorodności kontekstów i rejestrów, w obrębie których poruszają się współcześni badacze przekładu.

Obrady odbywać będą się w następujących sekcjach:

  • przekład – zagadnienia ogólne,
  • przekład specjalistyczny,
  • przekład ustny i audiowizualny,
  • przekład artystyczny,
  • tłumacz i jego dzieło,
  • dydaktyka przekładu,
  • nowe technologie a przekład,
  • studenci o przekładzie.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 30 czerwca 2021 roku poprzez formularz rejestracyjny.

Zaproszenie na konferencję

return to top