Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Informacje na początek roku – list pani Prorektor

06.10.2020 - 11:39 aktualizacja 06.10.2020 - 11:43
Redakcja: MP3
Tagi: list pani prorektor, początek roku

Drodzy Studenci,

Szanowni Państwo,

w czwartek po raz 53. Uniwersytet Śląski w Katowicach zainaugurował rok akademicki. Ten rok będzie dla nas wszystkich zupełnie nowym doświadczeniem, gdyż niemal na wszystkie podejmowane przez nas działania wpływ będzie mieć trwająca pandemia COVID-19. Być może przyjdzie nam się zmierzyć z nagłymi zmianami, które spowodowane będą rozwojem sytuacji epidemiologicznej, jednak mimo to działamy dalej i podejmujemy kolejne wyzwania, których celem jest prowadzenie dydaktyki na jak najwyższym poziomie i sprawne funkcjonowanie całego Uniwersytetu.

Wydziałowe inauguracje roku akademickiego 2020/2021

Tradycją uniwersytecką jest uroczysta inauguracja roku akademickiego wspólna dla całej społeczności akademickiej. Kto nie miał okazji widzieć tegorocznej inauguracji, może ją zobaczyć na kanale YouTube Uniwersytetu Śląskiego: https://www.youtube.com/watch?v=Wir–qjZC9A. Równie doniosłe są Wydziałowe inauguracje roku akademickiego. Trwająca wciąż epidemia zmusza nas do zdalnych kontaktów, dlatego dokładamy starań, aby obrócić sytuację na naszą korzyść i spotkać się podczas internetowych transmisji rozpoczęcia nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Śląskim.

W piątek (02.10.) odbyła się inauguracja 53. Roku akademickiego na Wydziale Humanistycznym oraz na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Transmisje ze wszystkich uroczystości wydziałowych można śledzić za pośrednictwem serwisu YouTube na kanale „Uniwersytet Śląski”.

Harmonogram kolejnych inauguracji wydziałowych przedstawia się następująco:

6 października br.

godz. 10.00 – Wydział Nauk Społecznych

godz. 14.00 – Wydział Prawa i Administracji

7 października br. 

godz. 10.00 – Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

godz. 14.00 – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

8 października br.

godz. 10.00 – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

9 października br.

godz. 10.00 – Wydział Teologiczny

godz. 14.00 – Szkoła Doktorska

18 listopada br., godz. 11.30 

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Dni Adaptacyjne

Na początku roku akademickiego studenci rozpoczynający naukę na Uniwersytecie Śląskim uczestniczą w Spotkaniach adaptacyjnych. To znakomita okazja, by poznać władze Uniwersytetu i wydziału, osoby wspierające studentów w różnych uczelnianych sprawach, a także członków Samorządu Studenckiego, którzy są Waszymi reprezentantami w ciałach kolegialnych Uczelni.

Korzystając z okazji, że w tym roku są to Wirtualne Dni Adaptacyjne, zapraszam na spotkania studentów wszystkich lat i kierunków.

W poniedziałek 5 października o godzinie 10.00 na Facebookowym fanpage Samorządu Studentów (https://www.facebook.com/Samorzad.Studencki.US) mieliście okazję usłyszeć powitanie JM Rektora, moje i Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta oraz wypowiedzi pracowników naszej Uczelni – ekspertów w swoich dziedzinach, opowiadających o tym jakie możliwości, poza samym studiowaniem, przygotował dla Was Uniwersytet. Podczas tego spotkania mogliście więc uzyskać  informacje dotyczące między innymi: wsparcia socjalnego (stypendia, akademiki, ubezpieczenie), wsparcia psychologicznego, poradnictwa rzecznika, dostosowania studiów do specjalnych potrzeb edukacyjnych, możliwości realizowania studiów za granicą (program Erasmus+), korzystania z narzędzi do zdalnego kształcenia, rozwoju kariery. Nie sposób wymienić tu wszystkie zagadnienia, które zostaną poruszone podczas Wirtualnych Dni Adaptacyjnych, dlatego tym bardziej zachęcam do oglądania.

W kolejnych dniach (od 06.10. do 08.10.) odbędą się Wydziałowe Wirtualne Dni Adaptacyjne. Te spotkania będą przeznaczona na zapoznanie się z władzami wydziału – Dziekanami i Prodziekanami oraz koordynatorami ds. studenckich oraz koordynatorami ds. dostępności. Wasze koleżanki koledzy podczas wirtualnego spaceru po wydziale pokażą Wam najważniejsze dla studenta miejsca, a Wydziałowy Samorząd Studencki wprowadzi w tajniki studiowania i pozanaukowej aktywności studenckiej.

Harmonogram Wydziałowych Wirtualnych Dni Adaptacyjnych:

 • Wydział Nauk Społecznych– 6.10.2020 r., godz. 8.00,
 • WydziałHumanistyczny – 6.10.2020 r., godz. 10.00,
 • Wydział Prawa i Administracji– 6.10.2020 r., godz. 12.00,
 • Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego– 7.10.2020 r., godz. 8.00,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych– 7.10.2020 r., godz. 10.00,
 • Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych– 7.10.2020 r., godz. 12.00,
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji– 8.10.2020 r., godz. 8.00,
 • Wydział Teologiczny– 8.10.2020 r., godz. 10.00.

Premiery Wydziałowych Wirtualnych Dni Adaptacyjnych są dostępne na fanpage’u Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego (https://www.facebook.com/Samorzad.Studencki.US). Później będą dostępne na stronie www.us.edu.pl/student w zakładce Wirtualne Dni Adaptacyjne.

Uzupełnieniem Wirtualnych Dni Adaptacyjnych są Szkolenia, czyli krótkie spotkania dotyczące ważnych studenckich kwestii. Większość z nich już miała swoją premierę i zobaczyć je można, podobnie jak Wirtualne Dni Adaptacyjne, na stronie www.us.edu.pl/student w zakładce poświęconej temu wydarzeniu.

Harmonogram premierowych transmisji szkoleń:

 • Szkolenie dotyczące obsługi biblioteki – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)– 2.10.2020 r., godz. 8.00,
 • MissionsimPOSSIBLE, czyli trudne sytuacje w procesie studiowania – 2.10.2020 r., godz. 12.00,
 • Kształcenie zdalne: Nie taki Teamsstraszny, jak go malują! – 5.10.2020 r., godz. 8.00,
 • COVID-19 – zachowanie zasad bezpieczeństwa na uczelni – 8.10.2020 r., godz. 12.30,
 • BHP: „Z nami nie zginiesz!”– 9.10.2020 r., godz. 12.30.

zdalny.us.edu.pl

Uruchomiona została nowa strona www.zdalny.us.edu.pl, za pośrednictwem której przekazywane będą najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w okresie pandemii. Na stronie publikowane są między innymi informacje na temat statusu funkcjonowania naszej uczelni, komunikaty i zarządzenia władz uczelni, a także pytania i odpowiedzi dotyczące epidemii oraz koronawirusa.

Artykuły zostały podzielone na cztery sekcje, z których każda została przygotowana z myślą o poszczególnych odbiorcach: studentach, doktorantach i słuchaczach; nauczycielach akademickich; pracownikach niebędących nauczycielami akademickimi oraz partnerach Uniwersytetu Śląskiego, w tym instytucjach, najemcach, partnerach biznesowych i naukowo-badawczych.

Najważniejsza dla Was część zawiera materiały dotyczące między innymi zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnej, praktyk oraz wsparcia socjalnego i psychologicznego. Znajdziecie tam także odnośniki do harmonogramów zajęć na wszystkich wydziałach Uniwersytetu.

Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w okresie pandemii zostały udostępnione w zakładce Zasoby. Są to przede wszystkim: materiały do wykorzystania w dydaktyce, dostęp do baz danych oraz zasobów cyfrowych, przydatne informacje dotyczące wsparcia psychologicznego oraz rozwoju zawodowego, a także treści opublikowane w ramach akcji #UŚwspiera.

Status zabezpieczeń w związku z COVID-19 

Od początku roku akademickiego zasady funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego w związku z sytuacją pandemiczną opierają się na systemie czterech poziomów zabezpieczeń. W zależności od aktualnego zagrożenia epidemicznego na Uczelni będzie się zmieniać obowiązujący poziom zabezpieczeń:

ZIELONY– poziom 0 – brak ograniczeń w działaniu uczelni;

ŻÓŁTY – poziom 1 – poziom podstawowych rygorów sanitarnych (obecnie obowiązujący poziom zabezpieczeń w uniwersytecie)

POMARAŃCZOWY– poziom 2 – poziom zaostrzonych rygorów sanitarnych;

CZERWONY– poziom 3 – zawieszenie działalności uczelni.

Dla każdego z czterech poziomów określono odmiennie m.in. sposób organizacji zajęć dydaktycznych, prowadzenia badań naukowych, dostępności do infrastruktury, mobilności, świadczenia pracy. Wprowadzone rozwiązanie pozwoli ustalić jakie rygory obowiązują w poszczególnych sferach działania uczelni oraz jak mogą się one różnić. Już teraz każdy może zapoznać się z informacjami dotyczącymi tego, jak będzie funkcjonować uczelnia, gdyby sytuacja pandemiczna uległa pogorszeniu.

Informacja o obowiązującym poziomie zabezpieczeń jest dostępna w pasku alertów, który znajduje się w górnej części strony: www.us.edu.pl. Po kliknięciu w pasek alertów wyświetlają się wytyczne przygotowane dla poszczególnych grup odbiorców (pracownicy, studenci, doktoranci). Szczegółowe informacje o zabezpieczeniach znajdują się na stronie: www.us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19.

Obowiązujący obecnie w Uczelni 1 poziom zabezpieczeń w związku z COVID-19 oznacza, że w przeważającej większości zajęcia dydaktyczne odbywają się zdalnie.

W sytuacji, gdy możliwe będzie zachowanie obowiązującego reżimu sanitarnego, czyli:

 • ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją na drzwiach sali,
 • zachowanie min. 1,5 metra dystansu pomiędzy osobami uczestniczącymi w zajęciach,
 • zakrywanie ust i nosa (jeśli nie ma możliwości zachowania odległości) przez wszystkie osoby będące w pomieszczeniu,
 • częsta dezynfekcja rąk i powierzchni użytkowych oraz
 • częste wietrzenie pomieszczeń,

zajęcia będą mogły odbywać się w formie kontaktowej. Za formę kontaktową uznawany jest także tak zwany model hybrydowy, czyli taki, w którym część studentów uczestniczy w zajęciach stacjonarnie w sali na terenie uczelni, a część studentów łączy się on-line i wszyscy (prowadzący zajęcia i studenci) mają możliwość swobodnej, wzajemnej komunikacji.

Ostateczną decyzję dotyczącą formy zajęć podejmuje dziekan wydziału. Zależy ona m.in. od ogłoszonego w uczelni poziomu zagrożenia COVID-19 i możliwości zapewnienia przez wydział zachowania zasad reżimu sanitarnego. Informacje o formie zajęć można znaleźć w harmonogramach zajęć, które zostały zamieszczone na stronach wydziałów, a zbiorczo znajdują się na stronie: https://www.zdalny.us.edu.pl/pl/studenci-doktoranci-sluchacze/zajecia-dydaktyczne/harmonogramy. W przypadku, gdy forma zajęć zostanie całkowicie zmieniona na formę kontaktową, 7 dni przed rozpoczęciem zajęć kontaktowych Dziekan Wydziału poinformuje o tym wszystkich studentów.

Jeżeli z powodów zdrowotnych, prawnych itp. student może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie w formie zdalnej, może zgłosić taką potrzebę w dziekanacie właściwym dla kierunku studiów.

Konsultacje prowadzone przez nauczycieli akademickich odbywają się zgodnie z harmonogramem w formie zdalnej. W wyjątkowej sytuacji, gdy obie strony będą przestrzegać zasad rygoru sanitarnego (ograniczenie do minimum ilość osób przebywających w pomieszczeniu, zachowanie dystansu, zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja), możliwe jest zrealizowanie konsultacji w siedzibie uczelni.

Szczegółowych informacji udzielają dziekani, wyznaczone przez nich osoby, kierownicy właściwych jednostek administracyjnych oraz członkowie Zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19 (e-mail: covid@us.edu.pl).

Korzystając z okazji pragnę przypomnieć, że w domach studenckich przygotowane są miejsca do zamieszkania krótkoterminowego. Pozwoli to na korzystanie z noclegu w akademiku w czasie, kiedy odbywają się zajęcia zblokowane.

Nadal można także wnioskować o zamieszkanie w akademiku w ciągu całego semestru. Wnioski o miejsce w domu studenckim na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 należy składać w Centrum Obsługi Studentów (rektorat – ul. Bankowa 12, pok. 124).

 

Na zakończenie tego nieco długiego, ale jak mniemam, istotnego listu wyrażam głęboką nadzieję, że już niebawem wrócimy do pełnego studiowania w murach naszej uczelni – bo za tym wszyscy tęsknimy.

Tymczasem uważajcie na siebie i czerpcie pełnymi garściami ze skarbnicy wiedzy, którą jest Uniwersytet. Wszystkiego dobrego!

 

dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ

Prorektor ds. kształcenia i studentów

List z 5 października do pobrania

return to top