Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

IV Konkurs o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

15.10.2020 - 14:17, aktualizacja 15.10.2020 - 14:17
Redakcja: nk

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza IV edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim lub angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2018 roku i nie później niż 31 sierpnia 2020 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Prace powinny dotyczyć dziedzin prawa mających zastosowanie w działalności sądów i trybunałów, pozostających równocześnie w związku z przedmiotem działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, czyli przede wszystkim prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego materialnego i procesowego, prawa konstytucyjnego materialnego i procesowego oraz prawa międzynarodowego materialnego i procesowego.

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 4 tys. zł, 3 tys. zł i 2 tys. zł brutto. Poza tym przewidziano przyznanie wyróżnień oraz nagrodę w postaci stażu z wynagrodzeniem.  

Prace mogą być przesyłane przez autorów, a także promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 października 2020 r.

Szczegóły dotyczące warunków udziału, zgłoszeń i nagród, jak również regulamin konkursu znajdują się na stronie Prokuratorii Generalnej RP

return to top