Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej

25.03.2024 - 10:05, aktualizacja 25.03.2024 - 10:05
Redakcja: nk

Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o stypendia na pobyty studyjne i badawcze, rezydencje artystyczne i wykłady gościnne w roku akademickim 2024/2025.

Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej ma na celu wspieranie mobilności studentek i studentów zagranicznych, doktorantek i doktorantów, nauczycielek i nauczycieli akademickich, naukowczyń i naukowców oraz artystek i artystów poprzez zachęcanie ich do pobytów na uczelniach wyższych oraz w jednostkach badawczych na Słowacji.

Stypendia przeznaczone są również dla mających stałe miejsce zamieszkania na Słowacji studentek i studentów, doktorantek i doktorantów oraz postdoktorantek i postdoktorantów słowackich szkół wyższych i jednostek badawczych. Osobom tym przyznaje się stypendia na pokrycie kosztów utrzymania na czas pobytu studyjnego lub badawczego w trakcie studiów II stopnia, pobytu studyjnego lub badawczego / rezydentury artystycznej w trakcie studiów doktoranckich lub postdoktoranckiego pobytu badawczego na wybranej uczelni zagranicznej lub w wybranej jednostce badawczej.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia o godz. 16.00. Wnioski o stypendia można składać online przez stronę www.stipendia.sk lub www.scholarships.sk. Kolejny termin składania wniosków upłynie 31 października i będzie dotyczyć pobytów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025.

Ewentualne pytania dotyczące Narodowego Programu Stypendialnego można przesyłać bezpośrednio do administratorów programu wyznaczonych do kontaktu w przypadku osób ubiegających się o stypendia z zagranicy: Silvia Lipovska (nspforeign2@saia.sk) – w przypadku studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów – oraz Ondrej Aradsky (nspforeign@saia.sk) – w przypadku nauczycielek i nauczycieli akademickich, pracowniczek i pracowników badawczych oraz artystek i artystów.

Narodowy Program Stypendialny – NŠP to program przyjęty przez Rząd Republiki Słowackiej, finansowany z budżetu Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu. Wsparcie administracyjne Narodowego Programu Stypendialnego zapewnia – na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji, Nauki, Badań i Sportu – SAIA, n. o. Stypendystki i stypendyści NŠP są stypendystami Rządu Republiki Słowackiej.

return to top