Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stanowiska komputerowe na wydziałach

26.06.2020 - 13:50, aktualizacja 26.06.2020 - 13:59
Redakcja: JW

W trosce u umożliwienie wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom odbycia sesji egzaminacyjnej w niezakłócony sposób, na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego powstały stanowiska komputerowe do pracy indywidualnej. Stanowiska zostały wyposażone w sprzęt umożliwiający odbycie zajęć i egzaminów w formie zdalnej. Liczba stanowisk będzie zwiększana w miarę potrzeb.
Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami korzystania ze stanowisk oraz zgłaszania z wyprzedzeniem prośby o rezerwacje stanowiska do właściwej jednostki (adresy wskazane poniżej). Stanowiska w pierwszej kolejności będą służyły do odbywania egzaminów i zaliczeń w przypadku braku takiej możliwości z użyciem własnego sprzętu.

 

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA STANOWISK KOMPUTEROWYCH DO CELÓW ZDALNEGO KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

 • Student, doktorant oraz pracownik zgłasza prośbę o rezerwację stanowiska komputerowego do celów związanych z kształceniem pod właściwy adres e-mail (odrębny dla każdego wydziału) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, do godz. 14.00. Możliwe jest skorzystanie ze stanowiska bez wcześniejszej rezerwacji, pod warunkiem dostępności stanowisk komputerowych oraz uzasadnienia konieczności nagłego skorzystania ze sprzętu. W zgłoszeniu mailowym należy określić cel korzystania ze stanowiska (np. egzamin, pisanie pracy, zajęcia zdalne).  
 • Wskazane na wydziałach osoby przekazują użytkownikowi potwierdzenie
  w formie e-mail, w którym znajdują się informacje o tym, gdzie znajduje się zarezerwowane stanowisko (budynek, sala) oraz wskazówki dotyczące sposobu odbioru stanowiska (np. pobór klucza). W przypadku braku wolnych stanowisk na wybranym wydziale możliwe będzie korzystanie ze stanowisk dostępnych na innych wydziałach lub w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (szczegóły: https://ciniba.edu.pl/kabiny-pracy-indywidualnej-alias ).
 • Przy odbiorze stanowiska osoba odpowiedzialna za sprzęt może poprosić o okazanie w komórce maila z informacją potwierdzającą rezerwację.
 • Przy odbiorze stanowiska użytkownik może być proszony o podpisanie karty stanowiska, na której znajdują się informacje o wypożyczanym sprzęcie. Użytkownik może być proszony o złożenie oświadczenia, że zapoznał się z ogólnymi zasadami użytkowania stanowiska oraz o pozostawienie niezbędnych danych kontaktowych.
 • Stanowisko komputerowe może być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z uzyskiwaniem efektów kształcenia, w tym na potrzeby sesji egzaminacyjnej, egzaminów dyplomowych oraz pracy własnej.
 • Ze stanowisk można korzystać w godzinach, w których planowane są egzaminy, zaliczenia oraz w standardowych godzinach pracy administracji wydziału. Korzystanie ze stanowisk w innych godzinach będzie możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem do celów związanych z kształceniem, zachowując względy bezpieczeństwa pracy w sieci.
 • Użytkownik korzysta wyłącznie z tego sprzętu komputerowego znajdującego się w danym pomieszczeniu, który został mu wypożyczony oraz pozostawia wszelki sprzęt komputerowy znajdujący się w danym pomieszczeniu w stanie kompletnym i niepogorszonym.
 • O wszelkich wadach sprzętu (w tym powstałych z własnej winy) użytkownik informuje osobę odpowiedzialną za sprzęt na wydziale.
 • Stanowisko komputerowe jest dezynfekowane po każdym użytkowaniu.
 • Zaleca się, aby użytkownicy korzystali ze sprzętu mając założone maseczki oraz rękawiczki.
  Uwaga: uczelnia oferuje możliwość korzystania z zestawów słuchawkowych, jednakże w trosce o komfort użytkowników zaleca się używanie własnego zestawu.

Ogólne zasady użytkowania stanowisk komputerowych do celów zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Śląskim oraz Klauzula RODO
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

 

Zainteresowani skorzystaniem ze stanowiska komputerowego na poszczególnych wydziałach proszeni są o kontakt:

 

 

return to top