Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

14.09.2021 - 13:09, aktualizacja 14.09.2021 - 13:10
Redakcja: MP3

Niebawem upływa kadencja części członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, ciała powołanego dla umożliwienia młodemu pokoleniu udziału w życiu publicznym. 11 października zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Sejmiku; o mandat radnego mogą ubiegać się m.in studenci, którzy zamieszkują w województwie śląskim i nie przekroczyli 24 roku życia. Zgłoszeń dokonuje się na formularzu, który do 1 października br. należy przesłać w formie skanu na adres mlodzi@slaskie.pl albo dostarczyć osobiście lub pocztą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice, decyduje data wpływu do Urzędu.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z pismem Urzędu, skierowanym do UŚ. Dodatkowe informacje można uzyskać pod podanym wyżej adresem mailowym lub telefonicznie – 32 77 40 712, 32 77 40 052.

pismo Urzędu Marszałkowskiego

formularz zgłoszeniowy

return to top