Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

List prorektora – ocena pracy nauczycieli akademickich

25.05.2020 - 11:35 aktualizacja 25.05.2020 - 12:37
Redakcja: MP3

Szanowni Państwo Studenci,

Szanowni Państwo Doktoranci,

 

w związku z trwającą pandemią zajęcia w semestrze letnim obecnego roku akademickiego prowadzone są zdalnie. Dlatego ankieta oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich również zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej. Będziecie mogli ją Państwo wypełnić w systemie USOSweb. Po zalogowaniu wyświetli się odpowiedni komunikat. Dostęp do ankiet będą mieli Państwo również z poziomu zakładki „Dla studentów”. Ankiety można wypełniać w okresie od 25.05 do 07.06.2020 r.

Zgodnie z przepisami, każdy nauczyciel akademicki musi zostać oceniony co najmniej raz w roku akademickim w ramach zajęć z co najmniej jednego modułu. Aby nie obarczać Państwa koniecznością oceniania wszystkich, zajęć Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia i Studentów, w skład której wchodzą reprezentanci Samorządu Studenckiego, co roku ustala który pracownik będzie oceniany na jakich zajęciach. Może się więc zdarzyć, że w danym semestrze będą Państwo proszeni o wypełnienie kilku ankiet lub odwrotnie – żadnej ankiety.

Bardzo proszę Państwa o wzięcie udziału w tym badaniu oraz udzielanie rzetelnych i możliwie obiektywnych odpowiedzi. Państwa opinie o realizowanych zajęciach są dla nas bardzo istotne – bierzemy je pod uwagę zarówno przy tworzeniu polityki kadrowej (ocena okresowa nauczycieli akademickich, zatrudnienia, awanse pracowników, obsada zajęć etc.), jak i przy doskonaleniu programów studiów. Ankieta jest anonimowa, a system informatyczny został zaprojektowany tak, by nie zbierał informacji o autorze danego kwestionariusza. Zbiorcze, statystyczne wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronie http://www.jk.us.edu.pl/zbiorcze-statystyczne-wyniki-ankiety/ po zakończeniu roku akademickiego.

Życzę Państwu dużo zdrowia oraz powodzenia w nadchodzącej sesji egzaminacyjnej.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Prorektor ds. kształcenia i studentów

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

return to top