Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Polecenie wyjazdu służbowego

Polecenie wyjazdu służbowego to realizacja zadań na rzecz Uczelni w określonym terminie i miejscu. Wniosek o wyjazd za granicę – część WP – polecenie wyjazdu służbowego UŚ) przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wyjeżdżających za granicę jako przedstawiciele organizacji studenckich lub w celu udziału w zawodach/konkursach.

Osoba wyjeżdżająca może otrzymać następujące świadczenia, w zależności od decyzji dziekana / kierownika jednostki:

W przypadku wyjazdu studenta do Wniosku o wyjazd za granicę – część WP – polecenie wyjazdu służbowego należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Umowę o zwrot kosztów podróży osobie niebędącej pracownikiem uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Studenci wyjeżdżający na krótkoterminowe wyjazdu za granicę (do 30 dni) na podstawie Wniosku o wyjazd za granicę – część WP – polecenie wyjazdu służbowego zostają automatycznie objęci uczelnianym ubezpieczeniem.

return to top