Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Pytania studentów – FAQ

11.03.2020 - 13:30 aktualizacja 13.03.2020 - 13:31
Redakcja: MP3
Smartfon, na ekranie znak zapytania

Poniżej podajemy odpowiedzi na pytania studentów, przygotowane przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego w porozumieniu z Centrum Obsługi Studentów (11 marca 2020).

– Obecnie obrony oraz egzaminy odbywają się zgodnie z planem, w przypadku zmiany decyzji niezwłocznie poinformujemy.

– Działa obecnie administracja uczelni, w tym dziekanaty.

– CINiBA oraz biblioteki wydziałowe działają w ograniczonym zakresie, oferując jedynie możliwość wypożyczenia oraz zwrotu książek, bez możliwości korzystania z czytelni.

– Mieszkańcy akademików mogą w nich pozostać licząc się z tym, że w przypadku podejrzenia zarażenia osoby przebywającej w akademiku, służby sanitarne mogą podjąć odpowiednie działania, w tym również objęcie budynku kwarantanną. Informujemy, iż kwaterowanie nowych osób oraz odwiedziny zostały wstrzymane.

– W przypadku zawieszenia zajęć bądź zamknięcia uczelni konieczne będzie odrabianie zajęć. W najbliższym czasie poinformujemy o szczegółowych ustaleniach.

– Zawieszenie zajęć bądź ewentualne zamknięcie uczelni może spowodować wydłużenie okresu odbywania zajęć, a co się z tym wiąże konieczność wydłużenia pobytu w akademiku. Pobyt powyżej 10 miesięcy nie będzie powodował dodatkowych opłat.

– Kwestia stypendiów przedstawia się następująco:

Istotą prawa do świadczeń stypendialnych będzie nie terminowe zaliczenie semestru, lecz posiadanie statusu studenta. W związku z tym, jeśli semestr nie zostanie zaliczony bez winy studenta, zachowuje on prawo do świadczeń.

W przypadku studentów rozpoczynających studia II stopnia w semestrze letnim termin składania wniosków o świadczenia ustalony na 30 marca może zostać wydłużony zgodnie z potrzebami.

Ze względu na bardzo dynamiczną sytuację wypłata świadczeń może odbyć się z opóźnieniem.

– Termin składania wniosków o IOS zostanie wydłużony zgodnie z potrzebami.

– Trwają prace nad uruchomieniem zdalnych form kształcenia na dużą skalę, jednak proces przygotowywania może trwać do 2 tygodni.

– Na wniosek Parlamentu Studentów RP w ciągu kilku dni ma zostać wydane rozporządzenie MNiSW, które przedłuży ważność legitymacji do 31 maja br. Nie będzie trzeba ich przedłużać indywidualnie w dziekanacie. 12 marca rozporządzenia zostały wydane.

Podane tu informacje mogą ulegać zmianie, prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów.

Małgorzata Poszwa
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

return to top