Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Wydział Nauk Społecznych

Katowice, ul. Bankowa 11

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli – wejście główne do budynku znajduje się od ul. Bankowej 11 (od strony zachodniej), wyposażone jest w 4 niezależne skrzydła drzwiowe. Przy głównym wejściu w celu pokonania różnic poziomów zainstalowano platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu usytuowana jest portiernia, która jednocześnie stanowi punkt informacyjny.

W budynku zainstalowano kontrolę dostępu dla drzwi ewakuacyjnych. Drzwi otwierane są za pomocą kart magnetycznych tylko przez upoważnionych pracowników. Pozostali użytkownicy mogą otworzyć drzwi od strony wewnętrznej tylko w sytuacjach awaryjnych (pożar, wybuch, ewakuacja itp.) za pomocą zainstalowanych przy skrzydłach drzwiowych przycisków, które należy zbić, aby uzyskać dostęp. Kontrola dostępu zainstalowana jest również przy windzie zewnętrznej, której drzwi kabinowe prowadzą bezpośrednio do budynku (korytarz przyziemie). Dostęp do drzwi kabinowych mają tylko upoważnione osoby. Petenci mogą w godzinach od 7:00 do 19:00 w celu uzyskania dostępu skorzystać z wejścia, przywołując pomoc poprzez przycisk umieszczony przy windzie lub dzwoniąc pod numer 32 359 11 08. Pracownicy, studenci z niepełnosprawnością ruchową otrzymują kartę, która wydawana jest na czas określony w dziekanacie (pokój 7) świadczącym wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami (tel. 32 359 18 07) lub u administratora obiektu (pokój 410A, ul. Bankowa 14, tel. 32 359 11 79 lub +48 502 622 899).

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind – korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. Ich szerokość jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów. Przy salach sympozjalnych oraz w strefie głównego wejścia, gdzie znajdują się schody, zainstalowano platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Przyziemie: z tego poziomu można bezpośrednio dostać się do korytarza prowadzącego do sali wykładowej, pokoi wykładowców, szatni, bufetu, korzystając z windy zewnętrznej od strony CINiB-y (strona wschodnia budynku). Zalecane jest korzystanie z windy zewnętrznej w celu dostania się na tę kondygnację. Istnieje również możliwość dostania się do pomieszczeń umiejscowionych w przyziemiu z poziomu wejścia głównego, jednakże z powodu konieczności skorzystania w tej sytuacji z kilku platform i windy sposób ten nie jest zalecany. Parter: można dostać się na niego z głównego wejścia do budynku, korzystając z platform dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dostania się do strefy obsługi studenta, korzystając z windy zewnętrznej od strony CINiB-y. I, II, III piętro: można dostać się na nie z głównego wejścia do budynku, korzystając z platform dla osób z niepełnosprawnościami oraz wewnętrznej windy osobowej (obecnie jest ona w remoncie). Można skorzystać również z windy zewnętrznej. IV piętro: można dostać się na nie z głównego wejścia do budynku, korzystając z platform dla osób z niepełnosprawnościami oraz wewnętrznej windy osobowej (obecnie jest ona w remoncie). Na korytarzu na IV kondygnacji w celu dostania się na salę sympozjalną III należy kierować się do prawego wejścia i skorzystać z platformy dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek ma 4 niezależne klatki schodowe. W celu wyjścia z budynku należy kierować się klatkami wewnętrznymi prowadzącymi do głównego wejścia. Klatki zewnętrzne prowadzą do wyjść ewakuacyjnych oraz umożliwiają przemieszczanie się między kondygnacjami. W celu dostania się do sali sympozjalnej III na IV kondygnacji należy kierować się wewnętrzną klatką schodową w segmencie „A”. Schody wyposażone są w poręcze i balustrady.

Budynek ma 2 windy osobowe (wewnętrzną i zewnętrzną) oraz 6 platform dla osób z niepełnosprawnościami. Winda osobowa wewnętrzna ogólnodostępna: dostęp do niej znajduje się od głównego wejścia do budynku. Obsługuje parter oraz I, II, III i IV piętro (obecnie jest w remoncie). Winda osobowa zewnętrzna: dostęp do niej znajduje się od strony wschodniej budynku (CINiBA). Przywoływana jest za pomocą karty magnetycznej, którą można otrzymać w dziekanacie (pokój 7) świadczącym wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami (tel. 32 359 18 07) lub u administratora obiektu (pokój 410A, ul. Bankowa 14, tel. 32 359 11 79 lub +48 502 622 899). Platforma zewnętrzna od strony prawego wejścia głównego obsługiwana jest przez pracowników ochrony. Przywołanie pomocy odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie windy (poziom „0”) lub telefonicznie (32 359 11 08). Platformy wewnętrzne na II, III, IV kondygnacji obsługiwane są przez pracowników ochrony.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku – windy, platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Na I, II, III kondygnacji znajdują się telefony dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiające kontakt z ochroną w przypadku konieczności wezwania pomocy. W budynku znajdują się wydzielone sanitariaty dla osób z niepełnosprawnościami. W sanitariatach zainstalowane są urządzenia przywołujące pomoc.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich – od strony wschodniej budynku znajdują się 2 wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na parking odbywa się po uprzednim powiadomieniu ochrony (tel. 32 359 11 08). Istnieje również możliwość otrzymania pilota obsługującego szlaban w dziekanacie (pokój 7) świadczącym wsparcie studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami (tel. 32 359 18 07) lub u administratora obiektu (pokój 410A, ul. Bankowa 14, tel. 32 359 11 79 lub +48 502 622 899). W pobliżu budynku (wjazd od ul. Uniwersyteckiej) znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wstęp z psem asystującym – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, nie jest możliwe skorzystanie z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą na adres e-mail: dostepnosc@us.edu.pl.

 

Katowice, ul. Grażyńskiego 53

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli – wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest usytuowane przy wejściu głównym do budynku, a prowadzi do niego chodnik z kostki betonowej oraz pochylnia z płytek antypoślizgowych. Dostępna przestrzeń manewrowa przed wejściem ma wymiary 130 × 150 cm, szerokość automatycznie rozsuwanych drzwi wejściowych, otwieranych przyciskiem przydrzwiowym wynosi 110 cm. Wejście do budynku przez osoby z niepełnosprawnościami nie wymaga pomocy osób trzecich.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind – minimalna szerokość korytarza wynosi 120 cm, klatki schodowe mają minimalną szerokość 100 cm, maksymalna wysokość stopni wynosi 17 cm, schody są wyposażone w poręcze. Platforma do komunikacji osób z niepełnosprawnościami ma wymiary 69 × 125 cm i udźwig 225 kg. W budynku są 2 windy z odpowiednią przestrzenią manewrową przed drzwiami windy, z kabinami o wymiarach 132 × 100 cm oraz 112 × 77 cm wyposażonymi w poręcze oraz automatycznie otwierane drzwi.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich – dostępne są 2 bezpłatne miejsca parkingowe usytuowane na parkingu, przeznaczone wyłącznie dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Miejsca mają odpowiednie wymiary wymagane przepisami, nawierzchnię wymalowaną na kolor niebieski oraz oznakowanie pionowe.
 • Wstęp z psem asystującym – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, nie jest możliwe skorzystanie z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą na adres e-mail: dostepnosc@us.edu.pl.

 

return to top