Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
OSOBY Z TRUDNOŚCIAMI POZNAWCZYMI I EMOCJONALNYMI

Studenci i doktoranci, którzy mają trudności poznawcze i emocjonalne, mogą korzystać ze wsparcia w ramach indywidualnego dostosowania studiów. Dobierane indywidualnie formy wsparcia mogą dotyczyć np.:

  • zapewnienia wsparcia asystenta studenta niepełnosprawnego,
  • zapewnienia wydłużonego czasu na pisanie zaliczenia czy egzaminu,
  • umożliwienia zdawania większych partii materiału w częściach.
return to top