Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Doctoral School
Logo European City of Science 2024

Resources for access to PhD students 2021

For the year 2021, each PhD student has 500 PLN available on an individual disposition from the Doctoral School budget, as well as those which he will receive in a competition [link: competition for PhD students].

Basic rules for spending:

  1. No money may be spent before you contact and get along with the Office of the Doctoral School.
  2. Funds may be designed for scientific and artistic activities (in the case of artistic disciplines) as well as self-development. The expenses catalog is open and includes financing scientific publications (magazines and books), purchase of funds necessary for conducting research, domestic and foreign scientific conferences, symposia, queries, and training.
  3. Each expense should be approved by the supervisor and Dean of the Doctoral School before it starts on a form appropriate to the funds spent (see below) and in the absence of this form (so-called shopping at a free rate) on the application.
  4. The operating unit is the office of the Doctoral School.
  5. PhD student is required to settle the funds after completing the task, following the university’s regulations.
  6. Besides, her of his reports all spent funds from this year until October 5th.

Conference fee Conference fee

(Polski)

Obecnie realizowane są tylko opłaty konferencji on-line.

(Polski)

Konferencje i delegacje krajowe

Domestic travel Domestic travel

(Polski)

Obecnie realizowane są tylko opłaty konferencji on-line.

(Polski)

Konferencje i delegacje krajowe

Travel abroad Travel abroad

(Polski) Obecnie realizowane są tylko opłaty konferencji on-line

– na podstawie złożonego przez pracownika Szkoły Doktorskiej wniosku w systemie SAP. Wniosek musi być uruchomiony przed wystawieniem faktury przez organizatorów.

Nabywcą faktury jest: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, NIP: 634-019-71-34.

Do złożenia wniosku w systemie SAP wymagane są następujące dane: nazwa konferencji, data konferencji, link do konferencji, koszty konferencji, termin opłaty konferencji, czy oplata konferencyjna zawiera również publikację artykułów w materiałach konferencyjnych, temat oraz dane organizatora wraz z adresem, numerem konta bankowego (IBAN, SWIFT).

(Polski)

Konferencje i wyjazdy zagraniczne

 

Warehouse purchases Warehouse purchases

(Polski) Zakup materiałów biurowych, środków czystości itp. materiały do zużycia

Biuro Szkoły Doktorskiej decyduje o procedurze realizacji zakupów.

 

Schemat postępowania

E-mail na adres szkola.doktorska@us.edu.pl z wnioskiem o zakup zaopiniowanym przez promotora (np. email z konta promotora albo e-mail z konta doktoranta z kopią maila lub skanem pisma zgody promotora). E-mail powinien zawierać szczegółowy opis zakupu (cena, szczegółowa specyfikacja, proponowany dostawca, link do przykładowego przedmiotu itp.).

Biuro Szkoły doktorskiej składa zapotrzebowanie do magazynu w systemie SAP

Odbiór z magazynu przez osobę upoważnioną (pracownik biura SD)

Odbiór w Szkole doktorskiej przez doktoranta (po podpisaniu protokołu)

 

Shopping - orders Shopping - orders

(Polski) Książki, czasopisma, materiały, odczynniki, sprzęt, usługi (w tym szkolenia), wszystkie środki trwałe (materiały, które ze względu na wartość są trwale przypisane do osoby, np. komputery, duży sprzęt laboratoryjny itp.)

Biuro Szkoły Doktorskiej decyduje o procedurze realizacji zakupów.

 

Schemat postępowania

E-mail na adres szkola.doktorska@us.edu.pl z wnioskiem o zakup zaopiniowanym przez promotora (np. email z konta promotora albo e-mail z konta doktoranta z kopią maila lub skanem pisma zgody promotora). E-mail powinien zawierać szczegółowy opis zakupu (cena, szczegółowa specyfikacja, proponowany dostawca, link do przykładowego przedmiotu itp.).

Biuro Szkoły doktorskiej składa zapotrzebowanie w systemie SAP lub realizuje procedurę samodzielnych zakupów po rozeznaniu rynku

Weryfikacja zapotrzebowania przez Dział Logistyki, Sekcję Ewidencji i Dział Rozliczeń

Zakup wg Prawa Zamówień publicznych na podstawie Harmonogramu Dostaw i Usług Dz. Logistyki

Protokół odbioru lub faktura. W przypadku środków trwałych – przypisanie materiału do pracownika uczelni (tzw. przyjęcie na stan)

Dostarczenie zamówienia do biura SD. Odbiór przez doktoranta lub przez pracownika w przypadku środków trwałych (po podpisaniu protokołu)

return to top