Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Doctoral School
Logo European City of Science 2024

Resources for access to PhD students

For the year 2022, each PhD student who began education in the Doctoral School not later than on Marth 15th 2022, has 400 PLN available on an individual disposition from the Doctoral School budget, as well as those which he will receive in a competition [link: competition for PhD students].

Basic rules for spending:

  1. No money may be spent before you contact and get along with the Office of the Doctoral School.
  2. Funds may be designed for scientific and artistic activities (in the case of artistic disciplines) as well as self-development. The expenses catalog is open and includes financing scientific publications (magazines and books), purchase of funds necessary for conducting research, domestic and foreign scientific conferences, symposia, queries, and training.
  3. Each expense should be approved by the supervisor and Dean of the Doctoral School on a form appropriate to the funds spent (see below).
  4. Expenses may be realized in the office of the Doctoral School or by an appropriate person in the institute (especially specialist orders). In each case, the administrator of funds, i.e. the person signing the documents, is the dean of the Doctoral School (via the SD office).
  5. PhD student is required to settle the funds after completing the task, following the university’s regulations.
  6. All spends from the academic year must be report on the proper form until September 30.

Conference fee Conference fee
Domestic travel Domestic travel

(Polski) https://us.edu.pl/doktorant/mobilnosc-rozwoj/konferencje-i-delegacje-krajowe/

Travel abroad Travel abroad

(Polski)  

– na podstawie złożonego przez pracownika Szkoły Doktorskiej wniosku w systemie SAP. Wniosek musi być uruchomiony przed wystawieniem faktury przez organizatorów.

Nabywcą faktury jest: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, NIP: 634-019-71-34.

Do złożenia wniosku w systemie SAP wymagane są następujące dane: nazwa konferencji, data konferencji, link do konferencji, koszty konferencji, termin opłaty konferencji, czy oplata konferencyjna zawiera również publikację artykułów w materiałach konferencyjnych, temat oraz dane organizatora wraz z adresem, numerem konta bankowego (IBAN, SWIFT).

(Polski)

Konferencje i wyjazdy zagraniczne

 

Warehouse purchases Warehouse purchases

(Polski) Zakup materiałów biurowych, środków czystości itp. materiały do zużycia

Biuro Szkoły Doktorskiej decyduje o procedurze realizacji zakupów.

 

Schemat postępowania

E-mail na adres szkola.doktorska@us.edu.pl z wnioskiem o zakup zaopiniowanym przez promotora (np. email z konta promotora albo e-mail z konta doktoranta z kopią maila lub skanem pisma zgody promotora). E-mail powinien zawierać szczegółowy opis zakupu (cena, szczegółowa specyfikacja, proponowany dostawca, link do przykładowego przedmiotu itp.).

Biuro Szkoły doktorskiej składa zapotrzebowanie do magazynu w systemie SAP

Odbiór z magazynu przez osobę upoważnioną (pracownik biura SD)

Odbiór w Szkole doktorskiej przez doktoranta (po podpisaniu protokołu)

 

Shopping - orders Shopping - orders

(Polski) Książki, czasopisma, materiały, odczynniki, sprzęt, usługi (w tym szkolenia), wszystkie środki trwałe (materiały, które ze względu na wartość są trwale przypisane do osoby, np. komputery, duży sprzęt laboratoryjny itp.)

Biuro Szkoły Doktorskiej decyduje o procedurze realizacji zakupów.

 

Schemat postępowania

E-mail na adres szkola.doktorska@us.edu.pl z wnioskiem o zakup zaopiniowanym przez promotora (np. email z konta promotora albo e-mail z konta doktoranta z kopią maila lub skanem pisma zgody promotora). E-mail powinien zawierać szczegółowy opis zakupu (cena, szczegółowa specyfikacja, proponowany dostawca, link do przykładowego przedmiotu itp.).

Biuro Szkoły doktorskiej składa zapotrzebowanie w systemie SAP lub realizuje procedurę samodzielnych zakupów po rozeznaniu rynku

Weryfikacja zapotrzebowania przez Dział Logistyki, Sekcję Ewidencji i Dział Rozliczeń

Zakup wg Prawa Zamówień publicznych na podstawie Harmonogramu Dostaw i Usług Dz. Logistyki

Protokół odbioru lub faktura. W przypadku środków trwałych – przypisanie materiału do pracownika uczelni (tzw. przyjęcie na stan)

Dostarczenie zamówienia do biura SD. Odbiór przez doktoranta lub przez pracownika w przypadku środków trwałych (po podpisaniu protokołu)

return to top