Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
Doctoral School
Logo European City of Science 2024

Increasing the doctoral scholarship in the academic year 2023/2024 - legal basis

Note: the documents below are now only in Polish. It will be translated, but now – we ask non-Polish speaking people to get acquainted with forms on the website https://us.edu.pl/szkola-doktorska/en/ogloszenie-konkursu-na-zwiekszenie-stypendium-doktoranckiego-2023-2024/

The rules for granting an increase in the scholarship are set out in the “Regulations for granting an increase in the doctoral scholarship for doctoral students of doctoral schools at the University of Silesia in Katowice under the Research Excellence Initiative”, constituting Annex No. 3 to the Rector’s Order No. 153/2023, together with Annexes No. 1 and 2 to the Regulations.

LInk to the Rector’s Order: https://aktyprawne.us.edu.pl/423-lista/d/6748/5/ (requires login – choose anonymous login).

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich w UŚ w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej

załącznik nr 1 do załącznika nr 3 – Kryteria oceny osiągnięć doktorantów

załącznik nr 2 do załącznika nr 3 – Kryteria zakwalifikowania dorobku doktorantów w dziedzinie sztuki do wyższych kategorii punktowych

return to top