Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogłoszenie konkursu na zwiększenie stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich na rok akademicki 2023/2024

Ogłoszenie

W dniu 2 listopada 2023 roku Dziekan Szkoły Doktorskiej ogłasza konkurs na zwiększenie stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkół Doktorskich w ramach Inicjatywy Doskonałości Naukowej, na rok akademicki 2023/2024.

Celem konkursu jest wyłonienie 10 procent najlepszych doktorantów drugiego, trzeciego i czwartego roku kształcenia, w poszczególnych obszarach kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej.

Osoby składające wniosek zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich w UŚ w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczeji kryteriami stanowiącymi załączniki do Regulaminu: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/zwiekszenie-stypendium-doktoranckiego-reguly-2023-2024/

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków trwać będzie do 20 listopada, do godziny 14:00.

Wnioski w formie papierowej należy składać w biurze szkoły doktorskiej, w której doktorant odbywa kształcenie, w godzinach pracy biura. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o adresach biur:

Szkoła Doktorska: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/biuro-szkoly-doktorskiej/

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska: https://www.mssd.us.edu.pl/kontakt/

Formularze wniosków

Wniosek należy złożyć na załączonym poniżej formularzu, w języku polskim lub w języku angielskim. Nie jest dostępny wniosek w języku angielskim dla doktorantów dyscyplin artystycznych (nie ma w tych dyscyplinach doktorantów niepolskojęzycznych)

Formularze w języku polskim

Formularze w języku angielskim

return to top