Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O Wydziale

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego

W dniu 1 października 2019 roku rozpoczął działalność Wydział Nauk Przyrodniczych, jako jeden z ośmiu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego. W skład nowo powstałego wydziału weszły dwie jednostki organizacyjne, które dotąd funkcjonowały pod nazwami – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi. Decyzja o powołaniu nowego wydziału ma związek z przyjęciem przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w dniu 28 maja 2019 roku nowego statutu uczelni, który jest najważniejszym aktem prawnym dostosowującym wewnętrzne regulacje do wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wydział Nauk Przyrodniczych jest zlokalizowany w Katowicach i w Sosnowcu. W obrębie jego struktury funkcjonują trzy instytuty naukowe:

Usytuowanie geograficzne Wydziału, zmiany środowiskowe oraz postęp technologiczno-naukowy kształtują główne trendy badań prowadzonych przez pracowników i studentów Wydziału. Uzyskiwane wyniki badań stają się często realnym rozwiązaniem bądź stanowią istotny wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale przekładają się na bogatą ofertę dydaktyczną, co jest również równoznaczne z tym, że studenci poznają nie tylko podstawy teoretyczne dyscyplin, ale przede wszystkim zaangażowani są w praktyczny wymiar nauk eksperymentalnych. Studiowanie na kierunkach oferowanych przez Wydział zapewnia studentom nie tylko uczestniczenie w ciekawych wykładach, praktycznych ćwiczeniach, laboratoriach, ale także w licznych zajęciach terenowych. Na Wydziale studenci kształcą się na kierunkach: Biologia, Biotechnologia, Ochrona środowiska, Geografia, Inżynieria zagrożeń środowiskowych, Turystyka, Geologia, Geologia stosowana, Geofizyka.

Szeroko zakrojona współpraca z otoczeniem zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym umożliwia rozwój i podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników i studentów Wydziału. Współpraca ta zwiększa też widzialność Wydziału i postrzeganie pracowników jako istotnych partnerów w działaniach wymagających specjalistycznej wiedzy naukowej. Jednym z dowodów opisywanej współpracy jest fakt, że obecnie na Wydziale realizowanych jest ponad 100 projektów naukowych w ramach, których finansowanie badań naukowych zostało przyznane w postępowaniach konkursowych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także inne agencje finansujące badania. Wiele spośród tych projektów opiera się nie tylko na współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce, współpracy z liczącymi się na rynku przedsiębiorcami, ale także na współpracy międzynarodowej z wiodącymi ośrodkami naukowymi. Badania realizowane w projektach naukowych podejmują najnowsze zagadnienia w ramach dyscyplin stanowiących zainteresowanie pracowników Wydziału. Wyniki przekładają się na patenty i wdrożenia nowoczesnych technologii w zakresie biotechnologii, ochrony środowiska, geologii. Ponadto pracownicy Wydziału realizują i uczestniczą w projektach mających na celu udoskonalenie i unowocześnienie oferty dydaktycznej dla studentów, a także umożliwienie studentom podnoszenia kompetencji, jak np. program PO WER.

Społeczność Wydziału Nauk Przyrodniczych z niezwykłą pasją realizuje się również w ramach działalności popularyzacyjnej, zwracając uwagę społeczeństwa na istotne i aktualne problemy. Pracownicy Wydziału Nauk Przyrodniczych cyklicznie organizują wydarzenia dobrze już osadzone w świadomości mieszkańców regionu i cieszące się dużą popularnością, jak np. Noc Biologów, Dzień Wody, Dzień Geografa czy Fascynujący Dzień Roślin.

wysoki budynek , szklana elewacja, kolory szaro-granatowe wokół dużo zieleni
Sosnowiec ul. Będzińska 60

czteropiętrowy budynek, w kształcie prostokąta, elewacja w kolorach szaro-ceglanych
Katowice ul. Bankowa 9

Zabytkowy budynek ze spadzistym dachem pokrytym dachówką
Katowice ul. Jagiellońska 28

return to top