Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych
Dyrektor Instytutu  Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej


dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ

Zakres kompetencji:

– organizacja działalności badawczej,

– realizacja strategii rozwoju Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej.

 

Zastępca Dyrektor Instytutu  Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

 dr hab. Dagmara Głuszek-Szafraniec
dr hab. Dagmara Głuszek-Szafraniec

Zakres kompetencji:

– organizacja działalności badawczej,

– realizacja strategii rozwoju Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej powstał w oparciu o trzy zakłady badawcze: Zakład Dziennikarstwa, Zakład Komunikacji Społecznej oraz Zakład Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych. Kształcenie dziennikarzy na Uniwersytecie Śląskim zapoczątkowano w 1969 roku – utworzono wtedy dwuletnie studium podyplomowe z zakresu dziennikarstwa. W 1975 roku uruchomiono specjalizację dziennikarską na kierunku nauki polityczne, a Zakład Dziennikarstwa rozpoczął działalność w 1977 roku. Obecnie kształci się studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Od 1979 roku przystąpiono do realizacji pierwszych programów badawczych. Przeważała tematyka związana z komunikowaniem międzynarodowym, zagraniczną polityką kulturalną niektórych państw europejskich oraz historią prasy śląskiej i młodzieżowej. Na przełomie lat 70. i 80. rozpoczęto długofalowy projekt badawczy pod nazwą „Teoria i praktyka prasy i dziennikarstwa lokalnego w Polsce”. W ramach tego projektu realizowano badania nad zawartością periodyków lokalnych, technikami pracy redakcyjnej w tego rodzaju prasie, badania nad odbiorem społecznym prasy lokalnej oraz jej społeczną skutecznością, jak również nad systemem prasy i praktycznymi skutkami umiejscowienia w nim prasy lokalnej. W latach dziewięćdziesiątych zainteresowania zespołu zajmującego się badaniem mediów skupiły się na kwestiach transformacji systemu medialnego, głównie na południu Polski.

Współcześnie badania pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej skupiają się wokół zagadnień komunikowania lokalnego, regionalnego i międzynarodowego. Dodatkowo ważną gałąź rozwoju badań stanowią projekty dotyczące komunikowania politycznego, relacji dziennikarstwa i polityki, a także religii i mediów. Silnym elementem badań jest analiza zawartości we wszystkich sektorach mediów.

Instytut posiada liczne kontakty z uniwersytetami z Rosji i Hiszpanii, a także Szwecji i Wielkiej Brytanii.

strona: https://us.edu.pl/instytut/idkm/

return to top