Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
  • Français
Wydział Nauk Społecznych

Wzory dokumentów do pobrania

ED_zdalny_oświadczenie
ED_stacjonarny_ udostępnienie-sali-sprzętu
podanie_dodatkowy odpis dyplomu

Zasady przeprowadzania zdalnych egzaminów i zaliczeń - sem(...) Zasady przeprowadzania zdalnych egzaminów i zaliczeń - semestr letni 2019/2020
Dzienikarstwo i Komunikacja Medialna Dzienikarstwo i Komunikacja Medialna

Regulamin:

Regulamin dyplomowania

Pytania Egzaminacyjne:

Pytania egzaminacyjne_studia I stopnia

Pytania egzmainacyjne_studia II stopnia

 

Nauki o Polityce Nauki o Polityce

Regulamin:

Regulamin egzaminow dyplomowych i pytania Bezpieczenstwo

Regulamin egzaminow i pytania doradztwo polityczne i publiczne

Regulamin egzaminow i pytania Politologia

 

Pedagogika Pedagogika

Zagadnienia:

2016-zagadnienia wczesnoszkolne-egzaminu-dyplomowanego studiow-I-II-stopnia

zagadnienia_egzaminu_pedagogika_specjalna

zagadnienia_Metodologia-licencjat

zagadnienia_Metodologia-magisterskie

zagadnienia_resocjalizacja_II_stopnia

zagadneinia-pedagogika-penitencjarna

zagadnienia do egzaminu dyplomowego_ARTETERAPIA

zagadnienia_pedagogika_opiekunnczo_wychowacza

zagadnienia pedagogika rewalidacyjna

Wytyczne i zalecenia w sprawie organizacji procesu uzyskania dyplomu oraz przygotowania prac dyplomowych

Psychologia Psychologia

Zasady dyplomowania na kierunku psychologia

Wymagania formalne i wskazówki

Wzór strony tytułowej pracy oraz wymagane oświadczenia (w miejscu NAZWA
JEDNOSTKI należy wpisać WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH)

Rejestracja tytułu pracy (wniosek)

Pytania egzamin magisterski 2019 2020

 

Pytania egzamin magisterski 2020-21

Socjologia, Praca Socjalna Socjologia, Praca Socjalna

Procedura Dyplomowa:

Procedura dyplomowania Praca socjalna

Procedura dyplomowania Socjologia polityki miejskiej

Zagadnienia:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego socjologia

Zagadnienia do egzaminu licencjat praca socjalna

Zagadnienia do egzaminu magisterskie praca socjalna

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zagadnienia:
Zagadnienia ZZL do egzaminu_licencjat

return to top