Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wzory dokumentów do pobrania

WNIOSEK o wdanie kompletu dokumentow (dotyczy absolwentów przyjętych w roku akademickim 2019/2020) – dostępny w systemie USOS

Link do zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych:  Zarządzenie nr 201/2021 | Biuletyn informacji publicznej (us.edu.pl)

załącznik  – projekt strony tytułowej pracy
(w miejscu „Nazwa Jednostki” należy wpisać: Wydział Nauk Społecznych)

Informacja dot. studiów I stopnia i jednolitych magisterski(...) Informacja dot. studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Szanowni Państwo,

 

w związku ze zbliżającymi się terminami obron prac dyplomowych bardzo prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora UŚ nr 201 z dnia 23 listopada 2021 r.

Poniżej link do zarządzenia:
Zarządzenie Rektora nr 201/2021 (us.edu.pl)

W/w zarządzenie jest dostępne po zalogowaniu w systemie APD w zakładce informacje. Załącznikiem do w/w zarządzenia jest wzór strony tytułowej. W zarządzeniu znajdą Państwo wzór oświadczenia, który zatwierdzają Państwo w systemie APD.

W systemie USOS w formie elektronicznej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony, po sprawdzeniu czy posiadają Państwo wpisane oceny  z wszystkich  zaliczanych przedmiotów, wypełniają Państwo: 

 • podanie o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (US-OBRONA);
 • podanie o wydanie dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (US-DYP1)Studenci rozpoczynający studia przed rokiem akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za dyplom na indywidualne konto w systemie USOS; opłata (60 zł)
 • osoby deklarujące wybór nieobowiązkowego odpisu w języku obcym dodatkowo opłata (40 zł)
 • podanie o wydanie dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 (US-DYP2). Studenci przyjęci od roku akademickiego 2019/2020 wskazują odpowiedni pakiet dyplomów w podaniu.
 • deklarację przystąpienia do bazy absolwentów w systemie USOS.

Uwaga:
 Prosimy o uważne wybieranie stosownego kompletu dyplomu. Koszt każdego wybranego  dodatkowego odpisu, poza kompletem:

– dla studentów przyjętych po 2019 roku – 20 zł.

 

Praca dyplomowa  jest składana tylko w formie elektronicznej i jest archiwizowana w systemie APD.

Informacja dot. studiów II stopnia Informacja dot. studiów II stopnia

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się terminami obron prac dyplomowych bardzo prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora UŚ nr 201 z dnia 23 listopada 2021 r.

Poniżej link do zarządzenia:

Zarządzenie Rektora nr 201/2021 (us.edu.pl)

W/w zarządzenie jest dostępne po zalogowaniu w systemie APD w zakładce informacje. Załącznikiem do w/w zarządzenia jest wzór strony tytułowej. W zarządzeniu znajdą Państwo wzór oświadczenia, który zatwierdzają Państwo w systemie APD.

W systemie USOS w formie elektronicznej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony, po sprawdzeniu czy posiadają Państwo wpisane oceny  z wszystkich  zaliczanych przedmiotów, wypełniają Państwo: 

 • podanie o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (US-OBRONA);
 • podanie o wydanie dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (US-DYP1)Studenci rozpoczynający studia przed rokiem akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za dyplom na indywidualne konto w systemie USOS; opłata (60 zł)
 • osoby deklarujące wybór nieobowiązkowego odpisu w języku obcym dodatkowo opłata (40 zł)
 • podanie o wydanie dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 (US-DYP2). Studenci przyjęci od roku akademickiego 2019/2020 wskazują odpowiedni pakiet dyplomów w podaniu.
 • deklarację przystąpienia do bazy absolwentów w systemie USOS.

 

Uwaga:

 Prosimy o uważne wybieranie stosownego kompletu dyplomu. Koszt każdego wybranego  dodatkowego odpisu, poza kompletem:

– dla studentów przyjętych po 2019 roku – 20 zł.

 

Praca dyplomowa  jest składana tylko w formie elektronicznej i jest archiwizowana w systemie APD.

Dzienikarstwo i Komunikacja Medialna Dzienikarstwo i Komunikacja Medialna

Regulamin:

Regulamin dyplomowania

Pytania Egzaminacyjne:

https://us.edu.pl/instytut/idkm/dla-pracownika/ogloszenia-biezace/zagadnienia-egzaminacyjne-2023-studia-i-i-ii-stopnia

Nauki o Polityce Nauki o Polityce

Regulamin:

Regulamin egzaminow dyplomowych i pytania Bezpieczenstwo

Regulamin egzaminow i pytania doradztwo polityczne i publiczne

Regulamin egzaminow i pytania Politologia

Regulamin-przeprowadzania-egzaminow-MSNPiD-z-pytaniami

Pedagogika Pedagogika

Zagadnienia:

Zagadnienia_Metodologia – licencjat

Zagadnienia_Metodologia – magisterskie

Zagadnienia-pedagogika-opiekuńczo-wychowawcza-i-terapia-pedagogiczna

Zagadnienia pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

Zagadnienia pedagogika specjalna

Zagadnienia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zagadnienia-do-egzaminu-dyplomowego_ARTETERAPIA

 

Zalecenia w sprawie organizacji procesu uzyskania dyplomu oraz przygotowania

Psychologia Psychologia

Zasady dyplomowania na kierunku psychologia

Wymagania formalne i wskazówki

Pytania do egzaminu magisterskiego

Socjologia, Praca Socjalna Socjologia, Praca Socjalna

Procedura Dyplomowa:

Procedura dyplomowania na kierunku PMiDP, SOC- aktualizacja 2023

Procedura dyplomowania na kierunku praca socjalna – aktualizacja 2023

Zagadnienia:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego socjologia

Zagadnienia do egzaminu licencjat praca socjalna

Zagadnienia do egzaminu magisterskie praca socjalna

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zagadnienia:

Zagadnienia ZZL

return to top