Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Wzory dokumentów do pobrania

WNIOSEK o wdanie kompletu dokumentow (dotyczy absolwentów przyjętych w roku akademickim 2019/2020) – dostępny w systemie USOS

Link do zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych:  Zarządzenie nr 201/2021 | Biuletyn informacji publicznej (us.edu.pl)

Załącznik  – projekt strony tytułowej pracy – zalacznik.pdf (us.edu.pl)

Informacja dot. studiów I stopnia i jednolitych magisterski(...) Informacja dot. studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

W związku ze zbliżającymi się terminami obron prac dyplomowych prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora UŚ nr 201 z dnia 23 listopada 2021 r. http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz2021201.pdf

 

Zarządzenie jest dostępne w systemie APD w zakładce informacje. Załącznikiem do w/w zarządzenia jest wzór strony tytułowej. W zarządzeniu znajdą Państwo wzór oświadczenia, który zatwierdzają Państwo w systemie APD.

W systemie USOS w formie elektronicznej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony, po sprawdzeniu czy posiadają Państwo wpisane oceny  z wszystkich  zaliczanych przedmiotów, składają Państwo:

  • Podanie o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (US-OBRONA).
  • Podanie o wydanie dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (US-DYP1)Studenci rozpoczynający studia przed rokiem akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za dyplom na indywidualne konto w systemie USOS.
  • Podanie o wydanie dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia od roku akademickim 2019/2020 (US-DYP2). Studenci przyjęci od roku akademickiego 2019/2020 wskazują odpowiedni pakiet dyplomów w podaniu.

 

W związku z wejściem w życie zarządzenia Rektora UŚ numer 80/2022 z dnia 07.06.2022 r., uprzejmie informujemy, iż Deklarację przystąpienia Studenta do bazy absolwentów składają Państwo wyłącznie w systemie USOSWeb.

Jednocześnie informujemy, że Studenci którzy rozpoczęli  studia przed rokiem 2019/2020  winni dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty za dyplom.

Praca dyplomowa jest składana tylko w formie elektronicznej i jest archiwizowana w systemie APD.

Informacja dot. studiów II stopnia Informacja dot. studiów II stopnia

W związku ze zbliżającymi się terminami obron prac dyplomowych prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora UŚ nr 201 z dnia 23 listopada 2021 r. http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz2021201.pdf

 

Zarządzenie jest dostępne w systemie APD w zakładce informacje. Załącznikiem do w/w zarządzenia jest wzór strony tytułowej. W zarządzeniu znajdą Państwo wzór oświadczenia, który zatwierdzają Państwo w systemie APD.

W systemie USOS w formie elektronicznej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony, po sprawdzeniu czy posiadają Państwo wpisane oceny  z wszystkich  zaliczanych przedmiotów, składają Państwo:

  • Podanie o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego (US-OBRONA).
  • Podanie o wydanie dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia przed rokiem akademickim 2019/2020 (US-DYP1)Studenci rozpoczynający studia przed rokiem akademickim 2019/2020 wnoszą opłatę za dyplom na indywidualne konto w systemie USOS.
  • Podanie o wydanie dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia od roku akademickim 2019/2020 (US-DYP2). Studenci przyjęci od roku akademickiego 2019/2020 wskazują odpowiedni pakiet dyplomów w podaniu.

 

W związku z wejściem w życie zarządzenia Rektora UŚ numer 80/2022 z dnia 07.06.2022 r., uprzejmie informujemy, iż Deklarację przystąpienia Studenta do bazy absolwentów składają Państwo wyłącznie w systemie USOSWeb.

Jednocześnie informujemy, że Studenci którzy rozpoczęli  studia przed rokiem 2019/2020  winni dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty za dyplom.

Praca dyplomowa jest składana tylko w formie elektronicznej i jest archiwizowana w systemie APD.

Dzienikarstwo i Komunikacja Medialna Dzienikarstwo i Komunikacja Medialna

Regulamin:

Regulamin dyplomowania

Pytania Egzaminacyjne:

Pytania egzaminacyjne_studia I stopnia

Pytania egzmainacyjne_studia II stopnia

 

Nauki o Polityce Nauki o Polityce

Regulamin:

Regulamin egzaminow dyplomowych i pytania Bezpieczenstwo

Regulamin egzaminow i pytania doradztwo polityczne i publiczne

Regulamin egzaminow i pytania Politologia

 

Pedagogika Pedagogika

Zagadnienia:

2016-zagadnienia wczesnoszkolne-egzaminu-dyplomowanego studiow-I-II-stopnia

zagadnienia_egzaminu_pedagogika_specjalna

zagadnienia_Metodologia-licencjat

zagadnienia_Metodologia-magisterskie

zagadnienia_resocjalizacja_II_stopnia

zagadnienia do egzaminu dyplomowego_ARTETERAPIA

zagadnienia pedagogika rewalidacyjna

zagadnienia pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką I stopień

zagadnienia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

Zalecenia w sprawie organizacji procesu uzyskania dyplomu oraz przygotowania

Psychologia Psychologia

Zasady dyplomowania na kierunku psychologia

Wymagania formalne i wskazówki

Pytania do egzaminu magisterskiego

Socjologia, Praca Socjalna Socjologia, Praca Socjalna

Procedura Dyplomowa:

Procedura dyplomowania Praca socjalna

Procedura dyplomowania Socjologia polityki miejskiej

Zagadnienia:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego socjologia

Zagadnienia do egzaminu licencjat praca socjalna

Zagadnienia do egzaminu magisterskie praca socjalna

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zagadnienia:
Zagadnienia ZZL do egzaminu_licencjat

return to top