Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Wzory dokumentów do pobrania

ED_zdalny_oświadczenie

ED_stacjonarny_-udostępnienie-sali-sprzętu
podanie_dodatkowy odpis dyplomu

WNIOSEK o wdanie kompletu dokumentow (dotyczy absolwentów przyjętych w roku akademickim 2019/2020)

Link do zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-692015 (Załącznik 2 – projekt strony tytułowej pracy)

Zasady przeprowadzania zdalnych egzaminów i zaliczeń Zasady przeprowadzania zdalnych egzaminów i zaliczeń
Informacja dot. studiów I stopnia i jednolitych magisterski(...) Informacja dot. studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się terminami obron prac dyplomowych, przypominamy, iż na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony należy dostarczyć do dziekanatu:

– wypełniony druk ED/ZD w przypadku gdy dysponują Państwo sprzętem do obrony,

– wypełniony druk ED/ST  w przypadku gdy chcą Państwo skorzystać ze sprzętu Wydziałowego,

– 4 zdjęcia do dyplomu 4,5*6,5  w przypadku dodatkowego odpisu  – 5 zdjęć ,

– wydrukowane i podpisane oświadczenie (druga strona pracy),

– dowód wpłaty za dyplom – 60 zł , dodatkowo odpis w języku obcym 40 zł,

– podanie o odpis  w języku obcym (opcjonalnie)

Dodatkowo po zaakceptowaniu pracy przez promotora należy w systemie APD pobrać wersję pracy do druku (na każdej stronie pracy pojawi się numer kontrolny widoczny w systemie USOS),nie ma konieczności drukowania pracy i dostarczenie jej do Dziekanatu.

Uwaga!!!!!

Dnia 12.07.2021 r.,  następuje zmiana druków dyplomu. Osoby składające egzamin dyplomowy po tym terminie nie dostarczają zdjęć do dyplomu.

Informacja dot. studiów II stopnia Informacja dot. studiów II stopnia

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się terminami obron prac dyplomowych, przypominamy, iż na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony należy do dziekanatu donieść:

– wypełniony druk ED/ZD w przypadku gdy dysponują Państwo sprzętem do obrony,

– wypełniony druk ED/ST  w przypadku gdy chcą Państwo skorzystać ze sprzętu Wydziałowego,

– 4 zdjęcia do dyplomu 4,5*6,5  w przypadku dodatkowego odpisu  5 zdjęć ,

– wydrukowane i podpisane oświadczenie (druga strona pracy),

Dodatkowo po zaakceptowaniu pracy przez promotora należy w systemie APD pobrać wersję pracy do druku (na każdej stronie pracy pojawi się numer kontrolny widoczny w systemie USOS),nie ma konieczności drukowania pracy i dostarczenie jej do Dziekanatu.

Przypominam, iż studenci przyjęci od roku akademickiego 2019/2020 nie uiszczają opłaty za dyplom. Wniosek o wydanie pakietu bezpłatnego dostępny jest na stronie WNS: https://us.edu.pl/wydzial/wns/sprawy-studenckie/egzaminy-licencjackie-i-magisterskie/

Uwaga!!!!!

Dnia 12.07.2021 r.,  następuje zmiana druków dyplomu. Osoby składające egzamin dyplomowy po tym terminie  nie dostarczają zdjęć do dyplomu.

Dzienikarstwo i Komunikacja Medialna Dzienikarstwo i Komunikacja Medialna

Regulamin:

Regulamin dyplomowania

Pytania Egzaminacyjne:

Pytania egzaminacyjne_studia I stopnia

Pytania egzmainacyjne_studia II stopnia

 

Nauki o Polityce Nauki o Polityce

Regulamin:

Regulamin egzaminow dyplomowych i pytania Bezpieczenstwo

Regulamin egzaminow i pytania doradztwo polityczne i publiczne

Regulamin egzaminow i pytania Politologia

 

Pedagogika Pedagogika

Zagadnienia:

2016-zagadnienia wczesnoszkolne-egzaminu-dyplomowanego studiow-I-II-stopnia

zagadnienia_egzaminu_pedagogika_specjalna

zagadnienia_Metodologia-licencjat

zagadnienia_Metodologia-magisterskie

zagadnienia_resocjalizacja_II_stopnia

zagadnienia do egzaminu dyplomowego_ARTETERAPIA

zagadnienia pedagogika rewalidacyjna

zagadnienia pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką I stopień

zagadnienia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

Wytyczne i zalecenia w sprawie organizacji procesu uzyskania dyplomu oraz przygotowania prac dyplomowych

Psychologia Psychologia

Zasady dyplomowania na kierunku psychologia

Wymagania formalne i wskazówki

Wzór strony tytułowej pracy oraz wymagane oświadczenia (w miejscu NAZWA
JEDNOSTKI należy wpisać WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH)

Rejestracja tytułu pracy (wniosek)

 

Pytania do egzaminu magisterskiego2021/2022

Socjologia, Praca Socjalna Socjologia, Praca Socjalna

Procedura Dyplomowa:

Procedura dyplomowania Praca socjalna

Procedura dyplomowania Socjologia polityki miejskiej

Zagadnienia:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego socjologia

Zagadnienia do egzaminu licencjat praca socjalna

Zagadnienia do egzaminu magisterskie praca socjalna

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zagadnienia:
Zagadnienia ZZL do egzaminu_licencjat

return to top