Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Historia

Wydział Nauk Społecznych powstał 1 października 1973 roku z siedzibą w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 17/17a. W skład Wydziału weszły jednostki organizacyjne funkcjonujące dotychczas w ramach Wydziału Humanistycznego: Instytut Pedagogiki i Psychologii, Instytut Historii oraz Instytut Filozofii, Socjologii i Nauk Politycznych. Ten ostatni powstał z przekształcenia, istniejącego od 1970 roku, Instytutu Nauk Społecznych.

Struktura Wydziału podlegała zmianom: w 1974 roku zostały utworzone dwa odrębne instytuty. Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii; w 1975 roku Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut Nauk Politycznych; w 1976 roku wyodrębniono Instytut Filozofii i Instytut Socjologii, ponadto powstał Wydział Pedagogiki i Psychologii zlokalizowany przy ul. Tyszki 53 (obecnie ul. Grażyńskiego) w Katowicach. W strukturze WNS znalazła się także Katedra Nauk Ekonomicznych i Zakład Historii Sztuki. Oba Wydziały prężnie się rozwijały, Wydział Pedagogiki i Psychologii w roku 1978 uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, w kolejnym roku prawo takie, w zakresie nauk politycznych i socjologii, przyznano Wydziałowi Nauk Społecznych.

W 1979 roku Wydziały otrzymały nowe siedziby: Wydział Nauk Społecznych (gmach przy ul. Bankowej 11), Wydział Pedagogiki i Psychologii (między innymi część budynku przy ul. Zawadzkiego, obecnie ul. Sokolska).

W listopadzie 1981 roku przez Uniwersytet przeszła fala protestów studenckich. Ks. prał. dr Stanisław Puchała odprawił pierwszą mszę świętą strajkową w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych i Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Strajk okupacyjny studentów został zawieszony 11 grudnia 1981 roku

20 kwietnia 1993 roku Senat zatwierdził statut Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych – nowej struktury dydaktycznej w ramach Uniwersytetu Śląskiego. Działalność MSNP wzorowana była na funkcjonowaniu francuskiego Instytutu Studiów Politycznych w Bordeaux. W realizacji przedsięwzięcia oprócz instytutu z Bordeaux uczestniczył również Uniwersytet Katolicki Louvain w Louvain-la-Neuve w Belgii.

W październiku 1997 roku została oddana do użytku nowa aula, przez wiele lat, najbardziej reprezentacyjna sala Uniwersytetu. W roku 2001 w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych utworzono Pracownię Komputerową Stosowanych Nauk Społecznych.

Na mocy Uchwały nr 75 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2001 r. utworzono Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku, w którym kształcono studentów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Filologicznym. Na posiedzeniu 28 maja 2013 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął decyzję o wycofaniu się z Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku

Na skutek reorganizacji Uniwersytetu Śląskiego, 1 października 2019 roku do Wydziału Nauk Społecznych dołączyły instytuty wchodzące do tej pory w skład Wydziału Pedagogiki i Psychologii, natomiast Instytut Filozofii oraz Instytut Historii włączone zostały do nowopowstałego Wydziału Humanistycznego.

Organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału był Doc. dr Janusz Kolczyński.

 

W kolejnych kadencjach funkcje dziekana Wydziału Nauk Społecznych pełnili:

I kadencja: 1.10.1973 – 31.08.1975 – doc. dr Janusz Kolczyński

II kadencja: 1.09.1975 – 31.12.1976 – doc. dr Janusz Kolczyński; 1.01.1977 – 31.08.1978 – doc. dr hab. Bohdan Jałowiecki

III kadencja: 1.09.1978 – 30.04.1979 – doc. dr hab. Jan Kantyka; 1.05.1979 – 31.12.1980 – doc. dr hab. Jan Przewłocki; 1.01.1981 – 31.08.1981 – doc. dr hab. Jerzy Szydłowski

IV i V kadencja: 1.09.1981- 31.08.1987 – prof. dr hab. Jan Kantyka

VI i VII kadencja: 1.09.1987- 31.08.1993 – prof. UŚ dr hab. Adam Hrebenda

VIII i IX kadencja: 1.09.1993- 31.08.1999 – prof. UŚ dr hab. Jan Iwanek

X i XI kadencja: 1.09.1999 – 31.08.2005 – prof. dr hab. Józef Bańka

XII kadencja: 1.09.2005 – 31.08.2008 – prof. UŚ dr hab. Bogdan Łomiński

XIII i XIV kadencja: 1.09.2008 – 31.08.2016 – prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz

XV kadencja: 31.08.2016 – 30.09.2019 – prof. UŚ dr hab. Kazimierz Miroszewski

 

return to top