Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Organizacja sesji zimowej roku akademickiego 2021/2022

Szanowni Państwo,

w związku z radykalnym wzrostem liczby potwierdzonych infekcji wirusem SARS-CoV-2 w naszym województwie podjąłem decyzję o wprowadzeniu tymczasowo zaostrzonych zasad pracy i kształcenia w Uniwersyteckie Śląskim:

  • 2. poziom zabezpieczeń

Od 24 stycznia do odwołania wprowadzony zostanie drugi  poziom zabezpieczeń COVID-19 (oznaczony kolorem pomarańczowym), o którym mowa w zarządzeniu Rektora UŚ nr 179 z dnia 16 października 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych rozwiązań znajdują się na stronie: https://us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/poziom-2/

  • zajęcia dydaktyczne

Do końca semestru zimowego zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w formie zdalnej, począwszy od :

– 21 stycznia (najbliższy piątek) na studiach niestacjonarnych,

– 24 stycznia (najbliższy poniedziałek) na studiach stacjonarnych.

W formie kontaktowej mogą być realizowane tylko te zajęcia, co do których dziekan wydziału zdecyduje, że są niezbędne i możliwe do organizacji z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

  • sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym zostanie przeprowadzona w formie zdalnej, z wyjątkiem egzaminów, co do których zachodzą szczególne okoliczności wynikające ze specyfiki przedmiotu. Decyzję o wprowadzeniu wybranych egzaminów w formie stacjonarnej podejmie dziekan po konsultacji z Prorektor ds. Kształcenia i Studentów. Informacje o egzaminach wymagających formy stacjonarnej studenci otrzymają od władz dziekańskich najpóźniej 25 stycznia 2022 r.

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Harmonogram sesji

Zasady przeprowadzania zdalnych egzaminów i zaliczeń Zasady przeprowadzania zdalnych egzaminów i zaliczeń
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

BNiM sesja egz 2021_2022 ZIMA (003) aktualizacja 16.02.2022

BNiM sesja egz 2021_2022 ZIMA (003) aktualizacja 15.02.2022

Sesja egzaminacyjna BNiM 2021_2022 ZIMA aktualizacja 20.01.2022

Sesja egzaminacyjna BNiM 2021_2022 ZIMA -18.01.2022

 

Doradztwo polityczne i publiczne Doradztwo polityczne i publiczne

DPiP sesja egz 2021_2022 ZIMA aktualizacja 21.02.2022

DPiP sesja egz 2021_2022 ZIMA aktualizacja 14.02.2022

Sesja egzaminacyjna DPiP 2021_2022 ZIMA aktualizacja 20.01.2022

Sesja egzaminacyjna DPiP 2021_2022 ZIMA – 18.01.2022

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

DZIKS sesja egz 2021_2022 ZIMA -aktualizacja 07 03 2022

 

DZIKS sesja egz 2021_2022 ZIMA -zdalnie

Pedagogika Pedagogika

Sesja egzaminacyjna Pedagogika stacjonarne 2021-2022 ZIMA 25.01.2022

Sesja egzaminacyjna Pedagogika niestacjonarne 2021-2022 ZIMA – aktualizacja 08.02.2022.

Sesja egzaminacyjna Pedagogika niestacjonarne 2021-2022 ZIMA 25.01.2022

Politologia Politologia

Politologia sesja egz 2021_2022 ZIMA (003) aktualizacja 21.02.2022

Politologia sesja egz 2021_2022 ZIMA (003) aktualizacja 16.02.2022

Politologia sesja egz 2021_2022 ZIMA (003) aktualizacja 15.02.2022

Politologia sesja egz 2021_2022 ZIMA (003) aktualizacja 14.02.2022

Sesja egzaminacyjna Politologia 2021_2022 ZIMA aktualizacja 20.01.2022

Sesja egzaminacyjna Politologia 2021_2022 ZIMA – 18.01.2022

 

Polityki miejskie i doradztwo publiczne Polityki miejskie i doradztwo publiczne
Praca socjalna Praca socjalna

Uwaga!!!

Egzamin z demografii  społecznej dla I roku Pracy Socjalnej odbędzie się 3 marca o godzinie 13.00 na platformie MS Teams  

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zima 2021-2022 Praca Socjalna I stopnia, aktualizacja 25.01.2022

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zima 2021-2022 Praca Socjalna I stopnia, 21.01.2022_

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zima 2021-2022 Praca Socjalna II stopnia, 21.01.2022_

Psychologia Psychologia

Sesja egzaminacyjna Psychologia aktualizacja 02.03.2022

Sesja egzaminacyjna Psychologia 2021-2022 ZIMA 26.01.2022

 

 

Socjologia Socjologia

Uwaga!!!

  • Egzamin z demografii  społecznej dla I roku Socjologii odbędzie się 4 marca o godzinie 12.30 na platformie MS Teams
  • Egzamin z metod badań społecznych prowadzony przed dr Ł. Trembaczowskiego  dla II roku Socjologii odbędzie się 10 marca o godzinie 13.00 na platformie MS Teams  

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zima 2021-2022 Socjologia (stacjonarne I stopnia) 21.01.2022

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zima 2021-2022 Socjologia (stacjonarne II stopnia), 21.01.2022

Harmonogram sesji egzaminacyjnej zima 2021-2022 Socjologia (studia niestacjonarne I i II stopnia). 21.01.2022

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zgodnie z komunikatem JM Rektora z dnia 19.01.2022 r., zaplanowana wcześniej forma egzaminacyjna ulega zmianie na formę zdalną.

 

ZZL sesja egz 2021_2022 ZIMA 17.02.2022

 

Sesja egzaminacyjna ZZL 2021_2022 ZIMA -19.01.2022

 

Międzynarodowe Studia Nauk Politycznych i Dyplomacji Międzynarodowe Studia Nauk Politycznych i Dyplomacji

MSNPiD sesja egz 2021_2022 ZIMA aktualizacja 16.02.2022

Sesja egzaminacyjna MSNPiD 2021_2022 ZIMA aktualizacja 01.02.2022

Sesja egzaminacyjna MSNPiD 2021_2022 ZIMA aktualizacja 20.01.2022

Sesja egzaminacyjna MSNPiD 2021_2022 ZIMA – 18.01.2022

return to top