Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Harmonogram sesji

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

BNiM sesja egz 2022_2023 ZIMA

 

 

Doradztwo polityczne i publiczne Doradztwo polityczne i publiczne

DPiP sesja egz 2022_2023 ZIMA

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

DZIKS stn – sesja egzaminacyjna zimowa 2022-2023

DZIKS nst- sesja egzaminacyjna zimowa 2022-2023

Pedagogika Pedagogika

TERMINARZ EGZ. ZIMA 22 23 STACJONARNE

Terminarz EGZ. ZIMA 22-23 NIESTACJONARNE

Politologia Politologia

Politologia sesja egz 2022_2023 ZIMA (1) z dnia 25.01.2023

 

 

Polityki miejskie i doradztwo publiczne Polityki miejskie i doradztwo publiczne

Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia

Praca socjalna Praca socjalna

 

Praca Socjalna I stopnia, st. stacjonarne

Psychologia Psychologia

 

Psychologia stacjonarna

Psychologia niestacjonarna

Socjologia Socjologia

Socjologia I stopnia, studia stacjonarne

Socjologia II stopnia, studia stacjonarne

Socjologia, studia niestacjonarne I i II stopnia

Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi – studia stacjonarne I st.

Harmonogram sesji_egzaminacyjnej_zima_22_23 (1) z dnia 24.01.2023

Międzynarodowe Studia Nauk Politycznych i Dyplomacji Międzynarodowe Studia Nauk Politycznych i Dyplomacji

MSNPiD sesja egz 2022_2023 ZIMA

return to top