Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich
dr Bożena Pactwa
Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych: 14.03, 18.04, 09.05, 06.06.2020,  godz. 09:00-10:30, p. 4, ul. Bankowa 11.
Dodatkowo w każdy czwartek od 15:30 do 17:30, p. 223 (ul. Bankowa 11) po uprzednim umówieniu się via e-mail.

dr Michał Brol
Dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych: środy, godz. 16:00-17:00, p. 120a, ul. Grażyńskiego 53.

Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany akademickiej
dr Maria Chełkowska-Zacharewicz
dr Katarzyna Ponikowska

Pełnomocnik Dziekana ds. dostosowania
dr Sabina Pawlik
mgr Monika Szpoczek

return to top