Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana ds. studenckich

dr Bożena Pactwa
bozena.pactwa@us.edu.pl 

 

dr Michał Brol
michal.brol@us.edu.pl 

 

Koordynator praktyk na kierunkach pedagogicznych
mgr Magdalena Marekwia
magdalena.marekwia@us.edu.pl

 

Pełnomocniczki Dziekana ds. międzynarodowej wymiany akademickiej
dr Maria Chełkowska-Zacharewicz
dr Renata Jankowska, prof. UŚ
dr Katarzyna Ponikowska

 

Pełnomocniczka Dziekana ds. współpracy międzynarodowej
dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ

 

Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia na odległość
dr hab. Tomasz Huk

 

Pełnomocniczka Dziekana ds. kierunku arteterapia
W związku z nieobecnością Pani dr Iwony Tomas zastępstwo pełni Pani dr Małgorzata Łączyk

 

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia i akredytacji
dr Maciej Janowski

 

Koordynatorki ds. dostosowania
dr Sabina Pawlik
mgr Monika Szpoczek

return to top