Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr hab. Dorota Chudy-Hyski, prof. UŚ

zastępca dyrektora kierunku: dr inż. Agata Hilarowicz

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr Angelika Pabian (nauki o zarządzaniu i jakości)

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr inż. Barbara Batko

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Szymon Rajca – zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia stacjonarne

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego:

mgr Jolanta Wydra – pracownik pionu administracji Uczelni

przedstawiciele Rady programowej:

dr Jolanta Grabowska- Markowska- prezes Społecznego Towarzystwa „ Hospicjum Cordis” w Katowicach
Artur Pollak – prezes zarządu APA Group

Psychologia Psychologia

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ

zastępca dyrektora kierunku: dr Joanna Mateusiak, prof. UŚ

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr Łukasz Jach

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr Maciej Janowski
dr Michał Brol
dr Izabela Rajska-Kulik
dr Joanna Kucharewicz
dr Maciej Bożek
dr Renata Kleszcz-Szczyrba

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Jakub Knapik – psychologia studia jednolite magisterskie, IV rok
Małgorzata Gabryś – psychologia studia niestacjonarne

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego przedstawiciele Rady programowej:

Danuta Minas – Liceum Ogólnokształcące Radzionków
Monika Bajka – Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr Bernard Grzonka, prof. UŚ

zastępca dyrektora kierunku: dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura, prof. UŚ

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ (nauki o komunikacji społecznej i mediach)
dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ (nauki o komunikacji społecznej i mediach)
dr Monika Kornacka-Grzonka

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

mgr Jacek Filus
mgr Zbigniew Markowski
mgr Henryk Grzonka

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Joanna Trąbka – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne II stopnia
Mariusz Pietrzak – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego przedstawiciele Rady programowej:

Agnieszka Strzemińska redaktor
Marek Twaróg redaktor
Marcin Twaróg redaktor
Tomasz Nieć redaktor
Beata Kopczyńska
Agnieszka Grzesiok-Horosz

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Politologia Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Politologia

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr Katarzyna Czornik, prof. UŚ

zastępca dyrektora kierunku: dr Paweł Grzywna

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ

dr Natalia Stępień-Lampa

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr hab. Marek Migalski, prof. UŚ

dr Olga Szura-Olesińska

dr Mirosław Czerwiński

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

 1. Patrycja Brol – Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (studia stacjonarne pierwszego stopnia)
 2. Jędrzej Wiśniowski – Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (studia stacjonarne drugiego stopnia)
 3. Kamil Oleszkiewicz – Doradztwo polityczne i publiczne (studia pierwszego stopnia)
 4. Angelika Mazur – Politologia (studia stacjonarne pierwszego stopnia)
 5. Adrian Misiak – Politologia (studia stacjonarne drugiego stopnia)

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego

 1. kom. Norbert Wilczyński
 2. mjr Tomasz Musiał
 3. chor. sztab. SG Elżbieta Pagieła
 4. kom. Radosław Zbroński
 5. por. SG Adam Kaleta
 6. płk Tomasz Białas
 7. podinsp. Damian Rok
 8. dr Janusz Cuber
 9. dr Jarosław Wichura
 10. mgr Jan Stanoszek
 11. Grzegorz Baranowski
 12. Waldemar Jan
 13. Lidia Kopka
 14. red. Marcin Twaróg
Polityki miejskie i doradztwo publiczne, Praca socjalna, Soc(...) Polityki miejskie i doradztwo publiczne, Praca socjalna, Socjologia

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr Agata Zygmunt

zastępca dyrektora kierunku: dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ (nauki socjologiczne)
dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ (nauki o polityce i administracji)
dr Rafał Cekiera (nauki socjologiczne)
dr Witold Mandrysz (nauki socjologiczne)
dr Monika Żak (nauki socjologiczne)

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr Andrzej Górny (socjologia)
dr Bożena Pactwa (socjologia, praca socjalna)
dr Katarzyna Ponikowska (socjologia, polityki miejskie i doradztwo publiczne)
mgr Monika Szpoczek (praca socjalna)

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Wiktoria Niechoj – praca socjalna, I stopień
Justyna Popielawska – praca socjalna, II stopień
Milena Iwan – socjologia, I stopień
Wojciech Patoń – socjologia, II stopień
Dominik Sęczkowski – polityki miejskie i doradztwo publiczne, II stopień

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno – gospodarczego:

prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz
przedstawiciele Rad programowych: Rada Programowa, Rada Programowo-Biznesowa

Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika pr(...) Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący – dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ

zastępcy dyrektora kierunku – dr hab. Alina Budniak, prof. UŚ; dr Sabina Pawlik

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr hab. Violetta Rodek (pedagogika)
dr Monika Sulik, prof. UŚ (pedagogika)
dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz (pedagogika)
dr Iwona Tomas (pedagogika)

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr Andrzej Czerkawski
dr Iwona Wendreńska

specjalista z zakresu kształcenia nauczycieli – wskazany przez dyrektora kierunku, jeżeli na danym kierunku realizowana jest specjalność nauczycielska-

dr Ewelina Kawiak

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu   studenckiego:

Zuzanna Górnicka – arteterapia, studia stacjonarne I stopień
Roksana Papaj – pedagogika, studia stacjonarne I stopień
Aniela Śmiga – pedagogika, studia stacjonarne II stopień
Dagmara Schwedka – pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie
Magdalena Jarczyk – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego przedstawiciele Rad programowych:

dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP, Kierownik Katedry Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ekspert dla międzyuczelnianego kierunku arteterapia)
mgr Iwona Durek dyrektor Zespołu Szkół‚ Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
mgr Patrycja Rojek kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej „Unikat” z Katowic
dr Marek Łukasiewicz dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Gackach
ppłk dr Grzegorz Kosiński, dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu
mgr Krzysztof Zyska, dyrektor SP 13 w Siemianowicach Śląskich
mgr Katarzyna Szymik, dyrektor Przedszkola nr 2 Integracyjnego w Łaziskach Górnych
ppłk Wojciech Emerling, dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju

Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji, Dorad(...) Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji, Doradztwo polityczne i publiczne

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr Renata Jankowska, prof. UŚ

zastępca dyrektora kierunku: dr Agata Olszanecka-Marmola

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ (nauki o polityce i administracji)
dr Mirosław Czerwiński (ekonomia i finanse)
dr Anna Piekacz (psychologia)

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr hab. Marek Migalski, prof. UŚ

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Dagmara Dąbek – Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji (studia stacjonarne I stopnia)
Wojciech Gosek – Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji (studia stacjonarne II stopnia)
Dominik Białka – Doradztwo polityczne i publiczne (studia stacjonarne I stopnia)

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno – gospodarczego:

Paweł Jabłoński – wiceminister spraw zagranicznych
Witold Sobków – dyrektor polityczny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Ambasador Artur Harazim – zastępca dyrektora Protokołu Dyplomatycznego MSZ
Ireneusz Bochenek – Naczelnik w Departamencie Koordynacji Projektów Międzynarodowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
dr Wojciech Kostka – The European Fundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

return to top