Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Psychologia Psychologia

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ

zastępca dyrektora kierunku: dr Joanna Mateusiak, prof. UŚ

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr Łukasz Jach

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr Maciej Janowski
dr Michał Brol
dr Izabela Rajska-Kulik
dr Joanna Kucharewicz
dr Maciej Bożek
dr Renata Kleszcz-Szczyrba

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Jakub Knapik – psychologia studia jednolite magisterskie, IV rok
Małgorzata Gabryś – psychologia studia niestacjonarne

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego przedstawiciele Rady programowej:

Danuta Minas – Liceum Ogólnokształcące Radzionków
Monika Bajka – Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr Bernard Grzonka, prof. UŚ

zastępca dyrektora kierunku: dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura, prof. UŚ

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ (nauki o komunikacji społecznej i mediach)
dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ (nauki o komunikacji społecznej i mediach)
dr Monika Kornacka-Grzonka

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

mgr Jacek Filus
mgr Zbigniew Markowski
mgr Henryk Grzonka

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Joanna Trąbka – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne II stopnia
Mariusz Pietrzak – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego przedstawiciele Rady programowej:

Agnieszka Strzemińska redaktor
Marek Twaróg redaktor
Marcin Twaróg redaktor
Tomasz Nieć redaktor
Beata Kopczyńska
Agnieszka Grzesiok-Horosz

Polityki miejskie i doradztwo publiczne, Praca socjalna, Soc(...) Polityki miejskie i doradztwo publiczne, Praca socjalna, Socjologia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr Agata Zygmunt-Ziemianek

zastępca dyrektora kierunku: dr Ewa Leśniak-Berek, prof. UŚ

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr Małgorzata Lorencka (nauki o polityce i administracji)
dr Rafał Cekiera (nauki socjologiczne)
dr Witold Mandrysz (nauki socjologiczne)
dr Monika Żak (nauki socjologiczne)

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr Andrzej Górny (socjologia)
dr Bożena Pactwa (socjologia, praca socjalna)
dr Katarzyna Ponikowska (socjologia, polityki miejskie i doradztwo publiczne)
mgr Monika Szpoczek (praca socjalna)
dr Angelika Pabian (zarządzanie zasobami ludzkimi)
dr Michał Ochwat (zarządzanie zasobami ludzkimi)

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Weronika Kubas – socjologia, studia I stopnia
Wiktoria Niechoj – praca socjalna, studia I stopnia
Wojciech Patoń – socjologia, studia II stopnia
Szymon Rajca – zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno – gospodarczego:

przedstawiciele otoczenia zewnętrznego (Rada Programowa, Rada Programowo-Biznesowa)

Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika pr(...) Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący – dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ

zastępcy dyrektora kierunku – dr hab. Alina Budniak, prof. UŚ; dr Sabina Pawlik

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr hab. Violetta Rodek (pedagogika)
dr Monika Sulik, prof. UŚ (pedagogika)
dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz (pedagogika)
dr Iwona Tomas (pedagogika)

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr Andrzej Czerkawski
dr Iwona Wendreńska

specjalista z zakresu kształcenia nauczycieli – wskazany przez dyrektora kierunku, jeżeli na danym kierunku realizowana jest specjalność nauczycielska-

dr Ewelina Kawiak

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu   studenckiego:

Zuzanna Górnicka – arteterapia, studia stacjonarne I stopień
Roksana Papaj – pedagogika, studia stacjonarne I stopień
Aniela Śmiga – pedagogika, studia stacjonarne II stopień
Dagmara Schwedka – pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie
Magdalena Jarczyk – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno- gospodarczego przedstawiciele Rad programowych:

dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP, Kierownik Katedry Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ekspert dla międzyuczelnianego kierunku arteterapia)
mgr Iwona Durek dyrektor Zespołu Szkół‚ Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
mgr Patrycja Rojek kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej „Unikat” z Katowic
dr Marek Łukasiewicz dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Gackach
ppłk dr Grzegorz Kosiński, dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu
mgr Krzysztof Zyska, dyrektor SP 13 w Siemianowicach Śląskich
mgr Katarzyna Szymik, dyrektor Przedszkola nr 2 Integracyjnego w Łaziskach Górnych
ppłk Wojciech Emerling, dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju

Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji, Dorad(...) Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji, Doradztwo polityczne i publiczne, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Politologia

dyrektor kierunku studiów – przewodniczący: dr Renata Jankowska, prof. UŚ

zastępcy dyrektora kierunku:

dr Paweł Grzywna, prof. UŚ
dr Robert Radek

przedstawiciele pracowników badawczo-dydaktycznych wskazani przez dyrektora instytutu właściwego ze względu na dyscyplinę / dyscypliny, do których został przypisany kierunek:

dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ (nauki o polityce i administracji)
dr Agata Olszanecka-Marmola (nauki o polityce i amdinistracji)
dr Mirosław Czerwiński (ekonomia i finanse)
dr Anna Piekacz (psychologia)

przedstawiciele pracowników dydaktycznych, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na danym kierunku:

dr hab. Marek Migalski, prof. UŚ

po jednym przedstawicielu studentów z każdego kierunku i poziomu studiów objętego działaniami rady, wskazanym przez właściwy organ samorządu studenckiego:

Olivia de Vito – Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji (studia stacjonarne I stopnia)
Wojciech Gosek – Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji (studia stacjonarne II stopnia)
Dominik Białka – Doradztwo polityczne i publiczne (studia stacjonarne I stopnia)
Michał Bednarczyk – Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (studia I stopnia)
Wojciech Małecki – Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (studia II stopnia)
Paulina Tyła – Politologia (studia I stopnia)
Angelika Gruszka – Politologia (studia II stopnia)

inne osoby – z głosem doradczym, w szczególności przedstawiciele otoczenia społeczno – gospodarczego:

Paweł Jabłoński – wiceminister spraw zagranicznych
Witold Sobków – dyrektor polityczny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Ireneusz Bochenek – Naczelnik w Departamencie Koordynacji Projektów Międzynarodowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
dr Wojciech Kostka – The European Fundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

return to top