Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia

dr hab. Robert Pyka
Stanowisko: Profesor Uczelni 
robert.pyka@us.edu.pl
tel. 032 359 11 09

Dyżury:
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój nr 1A/1

Wtorek: 11:30–13:00
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, pokój nr 120A
Wtorek: 13:30–14:30

 

img

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów

dr Małgorzata Tyrybon
malgorzata.tyrybon@us.edu.pl
tel. 032 359 11 09

Dyżury:
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój nr 4
Wtorek: 03.03.2020 r., 11:30 – 13:45
Wtorek: 07.04.2020 r., 11:30 – 13:45
Wtorek: 05.05.2020 r., 11:30 – 13:45
Wtorek: 02.06.2020 r., 11:30 – 13:45

ul. Grażyńskiego 53, 40-126 pokój 120A
Wtorek: 25.02.2020 r., 11:30 – 13:45
Wtorek: 31.03.2020 r., 11:30 – 13:45
Wtorek: 28.04.2020 r., 11:30 – 13:45
Wtorek: 26.05.2020 r., 11:30 – 13:45

 

img

Prodziekan ds. Strategii i Promocji

dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka
Stanowisko: Profesor Uczelni
patrycja.szostok-nowacka@us.edu.pl
tel. 032 359 11 09

Dyżury:
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój nr 2
Wtorek: 09:30 – 11:00
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, pokój nr 120A
Poniedziałek: 09:00 – 10:30

img
return to top