Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia

dr hab. Waldemar Wojtasik
Stanowisko: Profesor Uczelni 
waldemar.wojtasik@us.edu.pl
tel. 032 359 11 09

Dyżury zdalny:
wtorek: 07:30 – 09:00
Link do dyżuru na platformie MS Teams

 

 

img

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów

dr Małgorzata Tyrybon
malgorzata.tyrybon@us.edu.pl
tel. 032 359 11 09

Dyżury zdalny:
poniedziałek: 13:00 – 13:45
czwartek: 13:00 – 13:45
Link do dyżuru na platformie MS Teams

 

img

Prodziekan ds. Strategii i Promocji

dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka
Stanowisko: Profesor Uczelni
patrycja.szostok-nowacka@us.edu.pl
tel. 032 359 11 09

Dyżury stacjonarny:
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, pokój nr 2
wtorek: 09:30 – 10:30

ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, pokój nr 120A
czwartek: 08:00 – 09:00

 

Dyżur zdalny:
wtorek: 10:30 – 11:30
Link do dyżuru na platformie MS Teams

 

img
return to top