Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

System zapewniania jakości kształcenia

Informacje o funkcjonowaniu uczelnianego systemu doskonalenia jakości kształcenia znajdują się na stronie: Jakość Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim

W skład wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia wchodzą:

Wydziałowa komisja do spraw kształcenia i studentów (WKKS) odpowiedzialna za politykę jakości kształcenia i monitorowanie procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (SZJK) w składzie:
Prodziekan ds. kształcenia i Studentów
Dyrektorzy kierunków studiów wraz z członkami Rad dydaktycznych
Dyrektorzy kierunków studiów zapewniają właściwą jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, w szczególności poprzez realizowanie lub nadzór nad realizacją procedur wskazanych w wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia.

Rady dydaktyczne kierunków studiów realizują procedury wskazane w wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia lub powierzone do realizacji przez dyrektora kierunku studiów.

• W imieniu Dziekana osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Systemu ZJK
jest Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia i akredytacji wraz z Pełnomocnikiem Dziekana ds. kształcenia na odległość.

 

 

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia Wydział Nauk Społecznych realizuje przyjęty na uczelni System Zapewniania Jakości Kształcenia, który jest zbiorem wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia.

Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów organizowanych przez Wydział Nauk Społecznych

 

Pliki do pobrania:

Protokół z analizy pracy dyplomowej i jej recenzji

Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych

return to top