Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Podania/wnioski w indywidualnych sprawach studentów należy kierować na adres e-mailowy pracownika właściwego dziekanatu, ponieważ warunkiem rozpoznania sprawy jest możliwość zapoznania się z teczką studenta – dokumentacja dostępna jest tylko w dziekanacie.

Podania/ wnioski wysyłane bezpośrednio na skrzynki mailowe dziekanów/dyrektorów/pełnomocników dziekana, z pominięciem dziekanatu, pozostaną bez odpowiedzi.

Inne indywidualne sprawy/ problemy, nie mające rozstrzygnięcia w Regulaminie studiów powinny być zgłaszane w pierwszej kolejności do Dyrektorów kierunków.

Regulamin studiów znajduje się na stronie: http://bip.us.edu.pl/regulaminy

Wzory podań do Prodziekana ds. kształcenia i studentów Wzory podań do Prodziekana ds. kształcenia i studentów

Wszystkie podania proszę kierować do Dziekanatu!

Wzory podań Wzory podań
Wnioski dostępne w systemie USOSweb Wnioski dostępne w systemie USOSweb

Przedłużenie sesji

Podanie o warunek

Podanie o powtarzanie semestru

Podanie o egzamin komisyjny

Podanie o przywrócenie terminu egzaminu

Urlop dziekański

Podanie o indywidualną organizację studiów

 

 

return to top