Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych
Wzory podań do Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów: Wzory podań do Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów:
Wszystkie podania proszę kierować do Dziekanatu!
USOSweb – przedłużenie sesji tylko przez USOSweb (instrukcja)
DYP – przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
WAR – powtarzanie modułu/modułów i wpis w trybie warunkowym na następny semestr
WAR_O – powtarzanie modułu/modułów z powodu niezaliczenia ostatniego semestru studiów
SEM_P– powtarzanie semestru
KOM – egzamin/zaliczenie komisyjne
URL – urlop dziekański/wychowawczy
INN – inne sprawy
WZN – wznowienie studiów pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich
WZN_SD – wznowienie studiów na ostatnim semestrze, w celu ukończenia i złożenia pracy dyplomowej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego
Wzory podań do Dyrektora Kierunku: Wzory podań do Dyrektora Kierunku:
IDS – indywidualne dostosowanie studiów (IDS_tabela)
IOS – indywidualna organizacja studiów (IOS_tabela)
ITS – indywidualny tok studiów (ITS-plan)
PRA – zaliczenie praktyk studenckich
RTP – rejestracja tytułu pracy dyplomowej w APD
INN – inne sprawy (niż wymienione wyżej)
return to top