Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kolegium Wydziału

Przewodniczący Kolegium Wydziału Nauk Społecznych:

prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Członkowie Kolegium Wydziału Nauk Społecznych:

dr Małgorzata Tyrybon
Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ
Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia

dr hab. Patrycja Szostok–Nowacka, prof. UŚ
Prodziekan ds. strategii i promocji

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

dr hab. Agnieszka Turska–Kawa, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych

dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Socjologii

dr Bernard Grzonka, prof. UŚ
Dyrektor Kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ
Dyrektor Kierunku Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ
Dyrektor Kierunku Psychologia

dr Agata Zygmunt-Ziemianek
Dyrektor kierunków: Polityki miejskie i doradztwo publiczne, Praca socjalna, Socjologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi

dr Renata Jankowska prof. UŚ
Dyrektor kierunków: Międzynarodowe Studia Nauk politycznych i dyplomacji, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Doradztwo polityczne i publiczne, Politologia

mgr Agnieszka Kotulska
Kierownik Organizacyjny Wydziału Nauk Społecznych

return to top