Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Wirtualny Dzień Adaptacyjny

29.09.2020 - 14:21 aktualizacja 29.09.2020 - 14:21
Redakcja: mariamichniowska
Tagi: dni adaptacyjne, samorząd studencki, student

Wydziałowy Wirtualny Dzień Adaptacyjny UŚ

Zapraszamy studentów I roku do uczestnictwa w Wydziałowym Wirtualnym Dniu
Adaptacyjnym, który odbędzie się 6 października 2020 r. o godz. 8.00 na fanpage’u
Samorządu Studenckiego UŚ.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele samorządu studenckiego Wydziału Nauk
Społecznych, którzy przekażą najważniejsze informacje dotyczące wydziału i przybliżą jego
specyfikę. Porozmawiają z najważniejszymi osobami na wydziale – Dziekanem prof. dr. hab.
Zenonem Gajdzicą, Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów dr Małgorzatą Tyrybon,
Prodziekan ds. Strategii i Promocji dr hab. prof. UŚ Patrycją Szostok-Nowacką,
Pełnomocnikiem Dziekana ds. Studenckich dr. Michałem Brolem oraz Koordynator ds.
Dostępności dr Sabiną Pawlik. Przedstawiciele wydziałowych władz opowiedzą więcej o tym,
jak poruszać się po jednostce, gdzie załatwić najważniejsze sprawy i w jaki sposób
kontaktować się z pracownikami wydziału. Uczestnicy spotkania wysłuchają również
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr Katarzynę Tryndę oraz Prorektora ds. Współpracy
Międzynarodowej i Krajowej dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego, którzy
przedstawią szczegóły kształcenia zdalnego, a także wypowiedź wydziałowego psychologa.
Drugą częścią Wydziałowego Wirtualnego Dnia Adaptacyjnego będzie wirtualna wycieczka,
podczas której zostaną pokazane najważniejsze i najciekawsze miejsca na Wydziale Nauk
Społecznych.

W trakcie całego spotkania uczestnicy będą mogli zadawać pytania w komentarzach pod
transmisją.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w Wirtualnym Dniu Adaptacyjnym UŚ, który
odbędzie się 5 października 2020 r. o godz. 10.00 na oficjalnym fanpage’u Uniwersytetu
Śląskiego, a także w szkoleniach, które ułatwią nowym studentom poruszanie się po uczelni:

● „CINiBA” – 2.10.2020 r., godz. 8.00,
● „Polityka bezpieczeństwa” – 2.10.2020 r., godz. 12.00,
● „Kształcenie zdalne” – 5.10.2020 r., godz. 8.00,
● „Koronawirus” – 8.10.2020 r., godz. 12.30,
● „BHP” – 9.10.2020 r., godz. 12.30.

img
return to top