Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Społecznych

Nabór na szkolenie z języka angielskiego dla kadry akademickiej

23.02.2021 - 12:07 aktualizacja 23.02.2021 - 13:03
Redakcja: mariamichniowska

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO – I Edycja
W ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” POWR.03.05.00-00-z117/17-00

Biuro ds. Projektów Ogólnouczelnianych ogłasza nabór na szkolenie z języka angielskiego dla kadry akademickiej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 18-26 LUTEGO 2021

Wyłącznie w formie elektronicznej (dokumenty, które nie wpłyną na niżej podany adres e-mail nie będą rozpatrywane)

Uczestnikiem szkolenia może być pracownik kadry akademickiej , który w wyznaczonym terminie prześle na adres mailowy  power.zintegrowany@us.edu.pl  komplet dokumentów * – skan lub zdjęcie  (w tytule prosimy o wpisanie „Szkolenie z języka angielskiego” – liczy się data i godzina wpłynięcia wiadomości, dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane). UWAGA!  W załączniku nr 6 wymagany jest podpis Dyrektora kierunku lub Dziekana. Na potrzeby rekrutacji elektronicznej prosimy jedynie o przesłanie wraz z dokumentacją maila ze zgodą Dyrektora kierunku/Dziekana na udział w szkoleniu.

Komplet dokumentów zawiera:

Załącznik nr 1 (a lub b) Formularz zgłoszeniowy dla pracowników kadry akademickiej

Załącznik nr 3 (a lub b) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 (a lub b) Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 (a lub b) Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 (a lub b) Wzór karty zgłoszenia do formy wsparcia dla pracowników kadry dydaktycznej

 

Dokumenty z literą „a” winny być drukowane wyłącznie w kolorze!

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej z dnia 20.11.2019 r.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

W ślad za wiadomością mailową prosimy o dostarczenie papierowej wersji dokumentów do Biura ds. Projektów Ogólnouczelnianych pocztą tradycyjną, pocztą wewnętrzną , lub pozostawienie w kancelarii ogólnej w rektoracie.

Szkolenie będzie odbywało się on-line 1-2 razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne (1,5 godziny zegarowej).

W szkoleniu weźmie udział 30 osób w 6 grupach pięcioosobowych, czas trwania szkolenia dla grupy wynosi 30 godzin dydaktycznych i zamknie się w 3 miesiącach. Szkolenie odbędzie się w trzech turach – w każdej turze będą prowadzone równolegle dwie grupy pięcioosobowe. Szkolenie obejmuje poziomy B1, B2, C1. Uruchomienie poszczególnych poziomów zależy od zebrania odpowiedniej grupy uczestników na danym poziomie.

*komplet dokumentów (załączniki 1,3,4,5,6) dotyczy pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniach w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”; w przypadku, gdy pracownik wypełnił już wcześniej dokumenty prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 6 a lub b.

return to top