Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stres pandemiczny u kobiet ciężarnych podczas drugiej fali pandemii w Polsce

03.11.2021 - 23:10 aktualizacja 04.11.2021 - 10:52
Redakcja: violettakulik

Dr Michalina Ilska, dr Anna Kołodziej-Zaleska oraz dr Anna Brandt-Salmeri z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z prof. Marci Lobel i prof. Heidi Preis z Uniwersytetu Stony Brook w USA opublikowały kolejny artykuł w ramach międzynarodowego projektu naukowego
„I Cope”. Projekt jest kierowany przez prof. Marci Lobel (USA), biorą w nim udział badacze z USA, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Izraela oraz Polski. Jego celem jest rozpoznanie sygnałów stresu oraz sposobów radzenia sobie przez kobiety ciężarne w różnych krajach w czasie pandemii COVID-19.

 

Najnowszy artykuł „Pandemic Stress and Its Correlates among Pregnant Women during the Second Wave of COVID-19 in Poland” został opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie IJERPH – International Journal of Environmental Research and Public Health (Impact Factor: 3.390).

Link do artykułu:  https://www.mdpi.com/1660-4601/18/21/11140

 

Celem zaprezentowanych w artykule badań było zbadanie skali występowania prenatalnego stresu pandemicznego u kobiet ciężarnych podczas drugiej fali pandemii w Polsce oraz identyfikacja jego korelatów socjodemograficznych, położniczych i sytuacyjnych, w tym czynników pandemicznych.

 

Wyniki wskazały, iż:

📈 Prawie jedna trzecia kobiet w ciąży doświadczyła w czasie drugiej fali pandemii w Polsce podwyższonego poziomu stresu związanego z przygotowaniem do porodu i jego planowaniem w warunkach pandemii lub stresu związanego ryzykiem zarażenia okołoporodowego siebie lub dziecka.

📈 Korelaty prenatalnego stresu pandemicznego obejmowały zarówno okoliczności stricte związane z trwająca pandemią, jak i czynniki pozapandemiczne dobrze udokumentowane we wcześniejszych badaniach jako czynniki ryzyka pogorszenia zdrowia psychicznego kobiet w ciąży.

📈 Czynnikami ryzyka dla prenatalnego stresu pandemicznego okazały się między innymi: ograniczony dostęp do przestrzeni na świeżym powietrzu, doświadczanie problemów emocjonalnych lub psychiatrycznych, pierwsza ciąża czy zmiany w wizytach położniczych z powodu pandemii.

📈 Wyniki badań sugerują, że szczególną uwagę należy zwrócić na grupy kobiet w ciąży, które są najbardziej narażone na stres związany z pandemią, a zatem mogą być bardziej podatne na niekorzystne skutki związane ze stresem prenatalnym.

📈 Ocena wyznaczników zdrowia psychicznego ciężarnych, jako populacji szczególnie wrażliwej na liczne stresory, powinna być dokonywana w sposób ciągły, na różnych etapach pandemii, aby umożliwić zrozumienie dynamiki tych zmian i aby reagować odpowiednimi interwencjami, dopasowując wsparcie do konkretnych potrzeb.

 

Ilska, M.; Kołodziej-Zaleska, A.; Brandt-Salmeri, A.; Preis, H.; Lobel, M. Pandemic Stress and Its Correlates among Pregnant Women during the Second Wave of COVID-19 in Poland. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 11140. https://doi.org/10.3390/ijerph182111140

return to top