Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji

06.09.2022 - 08:13 aktualizacja 06.09.2022 - 08:13
Redakcja: violettakulik

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości organizuje konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji, adresowany do studentów kierunków humanistycznych i społecznych. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, stwarzające szanse rozwoju naukowego i zawodowego.
Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie esejów na wybrane przez uczestnika cztery różne tematy, spośród dziesięciu tematów wskazanych przez Instytut.
Praca konkursowa powinna składać się z:
3 krótkich esejów (max. 4000 znaków ze spacjami),
1 eseju głównego (max. 10000 znaków ze spacjami).
W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu. Do udziału w nim zapraszamy studentów i absolwentów kierunków humanistycznych, w szczególności polonistyki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Nagrodą główną w konkursie jest stypendium stażowe o wartości 10.000,00 zł w Centrum Analiz Strategicznych IWS.
Tematy esejów:
– Wpływ języka na kształtowanie rzeczywistości i prawa
– Między przyswajalnością a konkretnością – czy da się uczynić akty prawne bardziej zrozumiałymi?
– Nowomowa i jej przykłady we współczesności
– Polityka językowa polski na gruncie przemian społecznych XXI wieku
– Jurylingwistyka
– Propaganda – czy to zjawisko wyłącznie negatywne?
– Język jako narzędzie czynu zabronionego – czy znieważenie i zniesławienie powinny stanowić przestępstwo?
– Internet jako współczesna agora
– Wolność słowa i jej granice
– Czy prawo stanowione wpływa na kształtowanie postaw społecznych?
Szczegóły na stronie internetowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

plakat konkursowy

return to top