Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr Monika Frania laureatką pierwszej edycji „Transform4Europe Innovative Teaching Award”

28.10.2022 - 09:23 aktualizacja 03.11.2022 - 08:14
Redakcja: violettakulik

W tym roku Transform4Europe zorganizował pierwszą edycję nagrody „Innovative Teaching Award” skierowaną do wszystkich członków sojuszu. Celem nagrody jest wskazanie, zauważenie i docenienie nowatorskich praktyk nauczania, zapewnienie możliwości dzielenia się i wymieniania się dobrymi praktykami, a także zachęcanie do współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego w ramach sojuszu Transform4Europe.

Wnioski zostały ocenione, a wyboru zwycięzców dokonała komisja mieszana. Komisja Selekcyjna składała się z siedmiu reprezentantów (po jednym członku z każdej instytucji), wśród których znaleźli się zarówno członkowie kadry pedagogicznej jak i studenci oraz niezależni eksperci (np. udziałowcy).

Każdy z czterech zwycięzców otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 2 500 EUR na realizację projektów z zakresu innowacyjności oraz kreatywnego nauczania. Kolejna tura naboru wniosków zostanie ogłoszona w 2023 roku.

Nagrody zostały wręczone laureatom 24 października 2022 roku podczas pierwszej dorocznej konferencji „Transform4Europe International Conference-Hackathon for Innovative Teaching and Learning Methods in Higher Education”.

Najlepiej ocenione pomysły na nowatorskie metody nauczania:

1) Edukacyjny Escape Room – Monika Frania z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2) Myślenie krytyczne i wykluczenie cyfrowe ze względu na płeć: zmiana podejścia studentów do lepszej przyszłości – María D. De-Juan-Vigaray i María Elena González Gascón z Uniwersytetu w Alicante, Hiszpania

3) Intensywna terapia i terapia przeciwbólowa – Tobias Hüppe oraz Instytut Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Terapii Przeciwbólowej Uniwersytetu Kraju Saary, Niemcy

4) Widzialny interaktywny prelegent dla lepszych efektów w edukacji międzynarodowej – Marcel Lauterbach z Uniwersytetu Kraju Saary, Niemcy.

 

Nowatorski projekt dr Moniki Frani: Edukacyjny Escape Room, to przykład dobrej praktyki dydaktycznej do nauczania dorosłych, w której edukacja spotyka się z zabawą. Uczestnicy, podzieleni na drużyny projektowe, mogą rozwijać swoje umiejętności cyfrowe i kompetencje społeczne biorąc udział w przygodzie, podczas której nie tylko rozwiązują zagadki, ale muszą również stworzyć swój własny escape room. Aby tego dokonać, potrzebna jest wiedza, kreatywność i determinacja. Pokonywanie trudności jest nieodzowną częścią nauki, a escape room jest świetnym przykładem wyzwania.

dr Monika Frania

dr Monika Frania

return to top