Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program konferencji

13.05.2024 - 09:52 aktualizacja 20.05.2024 - 07:27
Redakcja: violettakulik

Godzina / Time

Program /Schedule

8.00-9.00 Rejestracja uczestników / Registration

 

9.00-9.15 Otwarcie konferencji  /Conference opening

 

9.15-9.35 

dr hab. Magdalena Zdrodowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Głuche kino /Silent Cinema

 

9.35-9.50

Pastor Eyolf Berg / Norwegia /,
IVSS – Międzynarodowa Federacja Duszpasterstwa Osób Niesłyszących

International Federation for Pastoral Care to hearing impaired Person

 

9.50-10.05

Pastor Rosemarie Muth / Niemcy /
Audioterapeutka, IVSS – Międzynarodowa Federacja Duszpasterstwa Osób Niesłyszących/ International Federation for Pastoral Care to hearing impaired Person

Project Erasmus +

 

10.05-10.20 prof. Petra Potmesilova, prof. Milon Potmesil, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

„Emotional intelligence as a mediator of well-being in deaf and hard-of-hearing people

 

10.20-10.35

dr hab. Magdalena Olempska-Wysocka, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Współczesna surdopedagogika – wyzwania dla międzyresortowego wsparcia dziecka i rodziny / Contemporary surdopedagogy – challenges for interdepartmental child and family suport

 

10.35-10.50

mgr Daria Wellman, Publiczne Przedszkole nr 3 „Skrzat” w Ząbkach

„Nie bój się chcieć”, czyli moja droga do zostania surdopedagogiem /

„Don’t be afraid to want”,  my path to becoming a deaftherapist

 

10.50-11.05

Arkadiusz Bazak

Poezja Migana / Sign Poetry

 

11.05-11.20

mgr Monika Kozub, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Creavisual

Kształtowanie świadomości metajęzykowej w dwujęzycznej edukacji dzieci głuchych/ Developing metalinguistic awareness in the bilingual education of deaf children

11.20-11.35

mgr Klaudia Wysiadecka, Fundacja Antropologii Komunikacji Ingraft

O tożsamości, języku i inkluzyjności w projektach artystycznych / About the identity, language and inclusivity in art projects

 

11.35-11.50 Przerwa kawowa / Coffee Break

(poczęstunek dla wszystkich uczestników/ Refreshments for all participants)

 

11.50-12.05

mgr Dominika Kopańska, Integracja, Niepełnosprawni.pl

Autoidentyfikacja/ tożsamość osób s/Słaboslyszacych i g/Gluchych w perspektywie badań autoetnograficznych

 

12.05-12.20

Małgorzata Żywina, Agnieszka Majnusz, Fundacja Transgresja

Komunikacja z osobą Głuchoniewidomą – doświadczenia własne / Communication with a Deaf-Blind person – personal experience

 

12.20-12.35

Grzegorz Płonka

Muzyka – mój pierwszy język /Music – my first language

 

12.35-12.50

mgr Krzysztof Wostal , Fundacja Transgresja

Życie bez wzroku i słuchu. Doświadczenia osoby całkowicie głuchoniewidomej / Life without sight and hearing. Experiences of a totally deaf-blind person

 

12.50-13.05

Grzegorz Kozłowski, Anna Nawrot, PFOS Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

Technologie wspomagające słyszenie i rozumienie mowy osób słabosłyszących / Assistive technologies for hearing and speech understanding of hard of hearing people

 

13.05-13.30

dr Zuzanna Teper- Solarz, Stowarzyszenie Moc na Moc

mgr Kinga Hołda-Justycka, Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach

mgr Izabela Jezierska-Grauman, Miszung- Pracownia Animacji Kulturowej

Migawki Polsko-Ukraińskie – sztuka porozumienia między światami, kulturami, językami i narodami

/ The art of understanding between worlds, cultures, languages and peoples

 

13.30-13.45

mgr Dagmara Stanosz, Muzeum Śląskie

Deaf Space Observatory/ Głusza. Obserwatorium – jak tworzyć przestrzeń z uwzględnieniem potrzeb użytkowników języków migowych / Deaf Space Observatory – how to create space with sign language users in mind

 

13.45-14.05

dr Michał Justycki, Muzeum Śląskie

Słownik sztuki w językach migowych / Dictionary of the arts in sign languages

 

14.05-14.25

mgr Natalia Hajduk, Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach

mgr Izabela Jezierska-Grauman, MISZUNG Pracownia Animacji Kulturowej w Bytomiu

„(u)Słyszalne – przestrzeń wspólnego rozumienia” jako przykład projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami słuchu / Hearing – a space for common understanding” as an example of an educational project for children and young people with hearing impairments

 

14.25-14.40

Przemysław Sławik

Sztuka wizualna

 

14.40 – 15.40

Obiad / Lunch

(bezpłatny dla prelegentów i prowadzących warsztaty. Dla pozostałych uczestników istnieje możliwość skorzystania odpłatnego z obiadu – koszt ok. 20 zł, miejsce: stołówka Uniwersytecka / Free of charge for speakers and workshop leaders. For the rest of the participants, there is the possibility of a paid lunch – cost approx. PLN 20,  in the University Canteen)

 

16.00-16.55

Warsztaty / Workshops

 

Warsztat nr 1.

Alternatywne metody komunikacji z osobami głuchoniewidomymi / Alternative methods of communication with deafblind people

Prowadzący / Host: Anna Nawrot, Bogusława Żywna, Grzegorz Kozłowski, Przemysław Nastaj

PFOS

 

Warsztat nr 2.

Maluj migiem / Paint with sign

Prowadzący / Host:  mgr Klaudia Wysiadecka

Fundacja Antropologii Komunikacji Ingraft

 

Warsztat nr 3.

Warsztaty Bębniarskie / drumming workshops

Prowadzący / Host: mgr Marzena Kurakiewicz

 

Warsztat nr 4.

Elementy PJM w edukacji – inspiracje, propozycje i przykłady dostosowania / Elements of PJM (Polish Sign Language) in education-inspirations, proposals and examples of adaptation

Prowadzący / Host: mgr Daria Wellman

 

Warsztat nr 5.

Jak rozmawiać z osobą niedosłyszącą? / How to talk to a person with hearing impairment?

Prowadzący / Host: mgr Bartosz Golędzinowski , Stowarzyszenie SUITA

 

 

Warsztat nr 6.

Praca w dzieckiem głuchym / Working with a deaf child

Prowadzący / Host: mgr Anna Michalska

 

Warsztat nr 7.

Warsztat teatralny „Poezja migana” /  Theatre workshop „Sign Poetry”

Prowadzący / Host: Arkadiusz Bazak

 

17.00- 18.30  Koncert /Concert

Występ „Niemego” Chóru Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

“Silent” Choir of the University of Silesia in Katowice

 

Gość Honorowy / Guest of honour

Grzegorz Płonka – Koncert na fortepian / Piano Concert

” SŁYSZĘ ŚWIATŁO KSIĘŻYCA”

„I CAN HEAR THE MOONLIGHT’

 

Wydarzenia towarzyszące / Accompanying events:

 

Wystawy / Exhibitions:

 

Wystawa Fotografii Agnieszki Majnusz „Świat Kobiet – Spotkania z samą sobą” /

Exhibition of Photography by Agnieszka Majnusz “Women’s world”- Encounters with the Self

 

Wystawa Fotografii „MIGAWKI Polsko-Ukraińskie”, Kinga Hołda- Justycka, Zuzanna Teper-Solarz, Izabela Jezierska-Grauman / Exhibition of Photography “Polish-Ukrainian Snapshots”
by Kinga Hołda- Justycka, Zuzanna Teper-Solarz, Izabela Jezierska-Grauman

 

Wystawa grafik Pawła Kalińskiego / Exhibition of graphic works by Pawel Kaliński

 

Wystawa zbiorów prac plastycznych dzieci z niepełnosprawnością słuchu „Rozwijamy talenty” pod kierunkiem Beaty Jaskot i Joanny Karku / Exhibition of artworks by children with hearing disabilities “We develop talents” under the supervision of Beata Jaskot and Joanna Karku

 

Wystawa Fotografii Grzegorza Płonki „Światłocienie” / Exhibition of Photographs „Chiaroscuro” by Grzegorz Płonka

 

Wystawa Fotografii „Nauka i praca  w obiektywie” – Aleksander Kopciuch i Bartłomiej Woch / Exhibition of Photography “Science and Work in Lens” – Alexander Kopciuch and Bartłomiej Woch

 

Przygotowanie zawodowe w nowoczesnych technologiach – Alicja Zielińska,  Joanna Leś Wojciech Labocha, Grzegorz Sokołowski / Professional preparation in New Technologies – Alicja Zielińska, Joanna Leś Wojciech Labocha, Grzegorz Sokołowski

 

Stoiska / Stands:

Muzeum Śląskie: publikacja „Głusza”, publikacja „Maluj migiem”, Prezentacja aplikacji „Głusza”

Wydawnictwo EPIDEIXIS

Stowarzyszenie MOCnaMOC

SUITA Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych

PFOS – Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

CREAVISUAL

 

 

 

return to top