Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nabór do drużyny Odysei Umysłu na rok akademicki 2024/2025

05.06.2024 - 13:31 aktualizacja 05.06.2024 - 13:31
Redakcja: violettakulik

Koło naukowe „Włącznik” ogłasza nabór zgłoszeń do drużyny Odysei Umysłu na rok akademicki 2024/2025 (https://odyseja.org/)

Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie dlaczego kandydatka/kandydat chciałaby/chciałby wziąć udział w projekcie oraz informacje nt. dotychczasowych osiągnięć studentki/studenta:

  • nagrody i wyróżnienia studenta/tki w konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu
  • wystąpienia na konferencjach naukowych studenta/tki
  • udział  studenta/tki w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię/ we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi/ przez koła naukowe
  • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego; zgłoszenia patentów
  • publikacje naukowe studenta/tki w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo
    lub współautorstwo)
  • inne osiągnięcia studenta/tki (np. artystyczne, sportowe, działalność społeczna).

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: wlacznik@us.edu.pl do dnia 8.06.2024r.

Projekt ubiega się o finansowanie z grantu:

https://us.edu.pl/student/komunikaty/wsparcie-studentek-i-studentow-grant-na-rozwoj-i-podniesienie-kompetencji/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1zG-DINMg9l-uDVlhdlc-YSxiH9Q7qfzxLtDezWFVBgvWRnCCjxXck0Gk_aem_AbZ7x9G7_3YC5jkByD8mVijxIl2wwd4Do3T3bRdx6bPeUAYCLSnV7umN8E_f3GyoFt0-6BcmYor9jZ_Lj3cLJm1G

Osoby zakwalifikowane do projektu będę zobligowane do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie dotyczącej np. statusu na rynku pracy (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w „Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027” (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego). Dokument dostępny pod adresem: Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

return to top