Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dyrektor Kierunków Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dyrektor Kierunków
Arteterapia, Pedagogika, Pedagogika specjalna,
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dr hab. Maciej Bernasiewicz

stanowisko: Profesor Uczelni

maciej.bernasiewicz@us.edu.pl

img

Na kierunku pedagogika: wyznaczanie różnic programowych dla studentów, przygotowywanie przydziałów dla pracowników, kontakt z interesariuszami wewnętrznymi (np. organizacja przez pracowników konferencji i wydarzeń) oraz z otoczeniem  społeczno-gospodarczym, zapewnianie zastępstw, karta kierunku oraz hospitacje na kierunku pedagogika, dyżury dla pracowników, przygotowywanie uchwał dotyczących dydaktyki na kierunkach pedagogicznych, przygotowywanie posiedzeń rady dydaktycznej kierunków pedagogicznych.

 

Zastępca Dyrektora Kierunków


dr hab. Alina Budniak

stanowisko: Profesor Uczelni

alina.budniak@us.edu.pl

Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: wyznaczanie różnic programowych dla studentów, potwierdzanie kwalifikacji dla absolwentów, przygotowywanie przydziałów dla pracowników, zapewnianie zastępstw,  nadzór nad opiekunami praktyk na wszystkich kierunkach (w konsultacji i przy pomocy pozostałych członków dyrekcji), karta kierunku oraz hospitacje na kierunku  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Zastępca Dyrektora Kierunków

 

dr Sabina Pawlik

sabina.pawlik@us.edu.pl

Na kierunku pedagogika specjalna, rewalidacyjna i arteterapia: wyznaczanie różnic programowych dla studentów, potwierdzanie kwalifikacji dla absolwentów (także dla pedagogiki), przygotowywanie przydziałów dla pracowników, zapewnianie zastępstw na kierunku pedagogika specjalna,  rewalidacyjna i arteterapia,  nadzorowanie sylabusów dla wszystkich kierunków pedagogicznych, uzgadnianie z nauczycielami akademickimi wszystkich kierunków pedagogicznych odbywania zajęć w innym terminie w związku z odbywaniem podróży służbowej, karta kierunku oraz hospitacje na kierunku  pedagogika specjalna.

 

return to top