Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

2019

 1. Tytuł projektu: Diagnoza uwarunkowań współpracy organizacji pozarządowych z miastem Katowice, Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Krzysztof Bierwiaczonek
  Zleceniodawca: Urząd Miasta Katowice
  Tytuł projektu: Współczesny obraz miasta i jego mieszkańców (część socjologiczna interdyscyplinarnego projektu Monografii Zabrza, początek realizacji projektu – 2017 r.)
  Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
  Zleceniodawca: Urząd Miasta Zabrze

2018

 1. Tytuł projektu: Katowicki sektor wydarzeń kongresowo-biznesowych a rozwój i wizerunek miasta
  Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ R. Pyka
  Członkowie zespołu badawczego: dr hab. prof. UŚ R. Muster, dr A. Zygmunt, dr Ł. Trembaczowski
  Zleceniodawca: Urząd Miasta Katowice
 2. Tytuł projektu: Rola kultury i sektorów kreatywnych w osiągnięciu celów Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 jako efekt debat środowisk kreatywnych Katowic i Krakowa
  Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ R. Pyka
  Członkowie zespołu badawczego: dr hab. prof. UŚ K. Bierwiaczonek, dr B. Lewicka, dr K. Ponikowska, dr hab. prof. UŚ M. Suchacka, dr R. Cekiera, dr G. Gawron, dr Ł. Trembaczowski
  Zleceniodawca: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
 3. Tytuł projektu: Badanie opinii młodzieży katowickich szkół dotyczącej zainteresowania studiowaniem w Katowicach, II EDYCJA
  Kierownik projektu: dr A. Zygmunt
  Członkowie zespołu badawczego: dr. hab. prof. UŚ R. Pyka, dr A. Górny
  Zleceniodawca: Urząd Miasta Katowice
 4. Tytuł projektu: Czas na staż (projekt grantowy napisany i realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach)
  Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Rafał Muster
  Zleceniodawca: Białostocka Fundacja Rozwoju Kadr
  Projekt grantowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 5. Tytuł projektu: Rekomendacje do regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego
  Kierownik projektu: dr M. Baron (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  Członkowie zespołu badawczego: dr hab. prof. UŚ R. Pyka, prof. dr hab. F. Kuźnik, dr A. Zygmunt, dr Ł. Trembaczowski, prof. dr hab. inż. Z. Kamiński, dr hab. prof. UŚ S. Sitek – Uniwersytet Ekonomiczny / Uniwersytet Śląski / Politechnika Śląska.
  Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 6. Tytuł projektu: Ocena systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz działań promocyjnych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w świetle opinii kandydatów na studia
  Kierownik projektu: dr Agata Zygmunt
  Zleceniodawca: Dział Promocji Uniwersytet Śląskiego w Katowicach
 7. Tytuł projektu: Zainteresowanie mieszkańców Rudy Śląskiej sprawami miasta
  Kierownik projektu: dr Andrzej Górny
  Zleceniodawca: Urząd Miasta Ruda Śląska
 8. Tytuł projektu: Badanie przepływu informacji miejskich w Rudzie Śląskiej
  Kierownik projektu: dr Andrzej Górny
  Zleceniodawca: Urząd Miasta Ruda Śląska
 9. Tytuł projektu: Badania socjologiczne na potrzeby przygotowania programu rewitalizacji wybranych dzielnic miasta Rybnika
  Kierownik projektu: Marcin Stach
  Ekspert w projekcie: dr Andrzej Górny
  Zleceniodawca:
  Urząd Miasta Rybnika
 10. Tytuł projektu: Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska – badania jakościowe i ekspertyza ostatecznego dokumentu opracowanego przez WISE Europa dla WWF Polska
  Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz
  Zleceniodawca: WISE Europa
 11. Tytuł projektu: Diagnoza potrzeb, zasobów i problemów mieszkańców zamieszkujących obszar kolonii robotniczej Emma w Radlinie
  Kierownik projektu: dr Witold Mandrysz
  Zleceniodawca: Miasto Radlin

2017

 1. Tytuł projektu: Udział w opracowaniu wniosku o rejestrację Związku Metropolitalnego w woj. Śląskim
  Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ R. Pyka
  Członkowie zespołu badawczego: dr hab. K. Bierwiaczonek, dr A. Górny, dr A. Zygmunt, dr hab. prof. UŚ R. Muster, dr hab. prof. UŚ S. Sitek, dr hab. prof. UŚ E. Sierka, dr hab. prof. UŚ E. Zuzańska-Żyśko, dr A. Soczówka – Uniwersytet Śląski, dr hab. prof. Pol. Śl. A. Kuzior – Politechnika Śląska
  Zleceniodawca: Górnośląski Związek Metropolitalny
 2. Tytuł projektu: Badanie opinii młodzieży katowickich szkół dotyczącej zainteresowania studiowaniem w Katowicach, I EDYCJA
  Kierownik projektu: dr A. Zygmunt
  Członkowie zespołu badawczego: dr hab. prof. UŚ R. Pyka, dr A. Górny
  Zleceniodawca: Urząd Miasta Katowice
 3. Tytuł projektu: The NEETs, the Working Poor and the Economic Immigrants – Selected Social Changes in the Future Labour Market
  Kierownik: dr hab. prof. UŚ Rafał Muster
  Zleceniodawca: Instytut Obywatelski, Wilfried Martens Centre for European Studies, Fundacja Państwo Prawa

2016

 1. Tytuł projektu: „Bardzo Młoda Kultura lata 2016 – 2018”. Nazwa projektu w województwie śląskim: operatorkultury.pl
  Kierownik: Maciej Zygmunt, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
  Czas realizacji: 2016 – 2018
  Zleceniodawca: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

2015

 1. Tytuł projektu: Opinie mieszkańców Katowic na temat ulicy Mariackiej oraz katowickiego rynku
  Kierownik: dr hab. prof. UŚ Robert Pyka
  Członkowie zespołu badawczego: dr Agata Zygmunt, dr Andrzej Górny, dr Grzegorz Libor
  Zleceniodawca: Urząd Miasta Katowice

2014

 1. Tytuł projektu: Aktualizowanie potencjalności modalnych i twórczych uczniów klas I-III jako kompetencji kluczowych przez integralną ekspresję kulturową usytuowaną w sztukach wizualnych
  Czas realizacji: 2014 – 2018
  Źródło finansowania: Ministra Edukacji Narodowej
  Zleceniodawca: Szkołą Podstawową nr 1 im. Heleny i Ignacego Ficków w Mysłowicach
  Współpraca: prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, Instytut Pedagogiki

return to top