Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Dyrektor Kierunku Nauki o polityce

Dyrektor Kierunków

dr Katarzyna Czornik

Stanowisko: Profesor Uczelni

katarzyna.czornik@us.edu.pl

img
Zastępca Dyrektora Kierunków

dr Paweł Grzywna

pawel.grzywna@us.edu.pl

img

Dyrektor Kierunków i Zastępca Dyrektora Kierunków: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Doradztwo polityczne i publiczne i Politologia,
podejmuje decyzje w sprawach dotyczących kształcenia na kierunkach studiów

w tym:

  • kontroluje harmonogramy zajęć oraz obciążenia sal dydaktycznych
  • kontroluje rejestracje studenckie w USOSweb na zajęcia fakultatywne
  • weryfikuje harmonogramy sesji egzaminacyjnych
  • decyduje w sprawach związanych z dyplomowaniem

podejmuje decyzje związane z regulaminem studiów

w tym:

  • kwestie związane z przyznaniem ITS , IOS, IDS
  • przeniesienia na inny kierunek, specjalność lub studia stacjonarne i niestacjonarne
  • decyduje o uznaniu efektów uczenia się
  • określa tzw. różnice programowe dla studenta wznawiającego studia.

return to top