Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/strefa-projektow/wykaz-otwartych-konkursow/

 

Brak otwartych konkursów. Aktualne informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/programy-i-przedsiewziecia

 

Uprzejmie prosimy, by w systemie OSF dodawali Państwo jako redaktora pomocniczego wniosku Zespół ds. Projektów WNS – login ‘Zespół WNS’ oraz dział projektów – login ‘dnb’, zgodnie z Zarządzeniem 147/2022 JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów i zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych  (z późn. zm.).

 

Dane Uniwersytetu przydatne do przygotowywania wniosków:

Adres skrzynki ePUAP: /USKat/SkrytkaESP

NIP: 634 019 71 34

REGON: 000001347

 

logotyp Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego

return to top