Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych

Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ

W zakresie kompetencji Dyrektora INP znajduje się realizacja Strategii Rozwoju Naukowego Instytutu, ukierunkowanej, z jednej strony na stwarzanie optymalnych możliwości rozwoju naukowego pracowników, z drugiej, uzyskanie i utrzymanie wysokiej kategorii naukowej. Strategia zgodna jest ze Misją Uniwersytetu Śląskiego przedstawioną w dokumencie przyjętym przez senat UŚ w dniu 20 maja 1997 roku oraz przywołaną w Statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 maja 2019 roku, jak również ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025.

Zastępca Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych

Dr Maciej Marmola

Dr Maciej Marmola

W zakresie kompetencji zastępcy znajduje się wspieranie Dyrektora INP w realizacji Strategii Rozwoju Naukowego Instytutu, w szczególności poprzez inicjowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej oraz realizację celów Instytutu w zakresie współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Instytut Nauk Politycznych

Instytut Nauk Politycznych powstał 1 października 1975. Instytut ten wyodrębnił się z Instytutu Filozofii, Socjologii i Nauk Politycznych, podobnie jak Instytut Filozofii i Instytut Socjologii. W 1978 roku zmieniono nazwę na Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa i pod taką nazwą funkcjonował do 2019 roku. Wówczas, 1 października jednostka powróciła do korzeni, przywracając pierwotną nazwę.

Instytut w ramach prowadzonych badań naukowych współpracuje przede wszystkim z badaczami z dwóch regionów europejskich: basenu Morza Śródziemnego (m.in. Hiszpania, Włochy, Francja, Turcja) oraz z Europą Środkową i Wschodnią (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia). Polega ona na odbywaniu licznych staży naukowych, wizyt studyjnych, których pokłosiem są publikacje naukowe i projekty badawcze. Poza tym podjęliśmy współpracę z badaczami z Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu.

Obecnie w Instytucie prowadzone są dwa kierunki badań podstawowych, których wyniki są aktywnie aplikowane w otoczeniu Uniwersytetu Śląskiego, jak również na płaszczyźnie międzynarodowej. Pierwszym jest działalność antykorupcyjna. W jej ramach w INP zostały zrealizowane duże projekty badawcze: Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym (2015), Korupcja w administraji (2016) oraz Korupcja politycza (2017). Na podstawie prowadzonych badan (publikowanych również na łamach wysokopunktowanych czasopism) opracowalismy Zintegrowany System Zabezpieczeń Antykorupcyjnych, który wprowadzany w podmiotach samorządowych, komercyjnych I edukacyjnych na poziomie zarówno ogólnopolskim, jak I międzynarodowym. Drugi obszar badań to przeciwdziałanie depopulacji, która jest jednym z największych problemów w regionie Górnego Śląska I Zagłębia, ale również jest przedmiotem trosk miast polskich I innych państw europejskich. W ramach badan pracownicy prowadzą analizy źródeł depopulacji, projektują ekspertyzy powsrzymujące niekorzystne trendy, podejmują współpracę międzynarodową mającą na celu wymianę doświadczeń, realizują projekty wzmacniające przywiązanie młodych do regionu (m.in. Uniwersytet Najlepszych).

Pracownicy INP aktywnie angażują się w inicjatywy European Consortiun for Political Research oraz American Political Science Association. Prezentują wyniki prowadzonych przez siebie badan na ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach, m.in. w Waszyngtonie, Bostonie, Cambridge, Florencji, Hamburgu, Turynie, Ostravie, Atenach.

Strona: https://us.edu.pl/instytut/inp/

return to top