Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt NAWA ACTTE realizowany w Instytucie Pedagogiki UŚ

14.05.2020 - 15:21, aktualizacja 14.05.2020 - 15:22
Redakcja: mariamichniowska

Projekt Acting in Context by Training the Trainers in Social Empowerment (ACTTE) finansowany jest ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jego koordynatorką jest dr hab. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, a asystentką koordynatorki dr Katarzyna Kowalczewska-Grabowska z Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z 4 uczelni i 4 organizacji samorządowych:

 1. Uniwersytet Śląski, Polska
 2. Haute Ecole de Bruxelles-Brabant (HE2B), Belgia
 3. ASKORIA – Les Métiers Des Solidarités, Francja
 4. Karel de Grote Hogeschool, Belgia
 5. Apprentis d’Auteuil Foundation, Francja
 6. Salesiani per il Sociale, Federazione SCS/CNOS, Włochy
 7. Fundacion Amigo, Hiszpania
 8. Stowarzyszenie 17-stka Polska

W projekcie zaplanowane są 4 główne zadania, za które odpowiedzialni są partnerzy strategiczni:

 1. Realizacja badań w działaniu (Action Research) – Karel de Grote Hogeschool
 2. Treningi DPA dla NGOs i nauczycieli akademickich – Haute Ecole de Bruxelles-Brabant
 3. Opracowanie zestawu materiałów do pracy dydaktycznej i środowiskowej – TOOL BOX – ASKORIA – Les Métiers Des Solidarités
 4. Rozpowszechnienie rezultatów prowadzonych badań – Uniwersytet Śląski

Beneficjentami projektu są pracownicy organizacji pozarządowych pracujący z osobami marginalizowanymi i wykluczonymi społecznie oraz nauczyciele akademiccy edukujący przyszłych pedagogów i pracowników socjalnych. Z wyników prac projektowych skorzystają osoby na co dzień zajmujące się tematyką osób zmarginalizowanych i działaniami zaradczymi w tym zakresie (publikacje naukowe).

Celem projektu jest:

1) opracowanie narzędzi pracy interwencyjnej (tool box) w oparciu o koncepcję Empowerment (kładącej nacisk na zwiększenie kontroli nad własnym życiem, wiary w siebie i w swoje możliwości oraz integracji społecznej u odbiorców działań pomocowych) dla pracowników organizacji pozarządowych (NGOs) pracujących z osobami marginalizowanymi i wykluczonymi społecznie oraz nauczycieli akademickich edukujących przyszłych pedagogów i pracowników socjalnych,

2) kształtowanie kompetencji/umiejętności w zakresie DPA (Developing the Power to Act) u osób biorących udział w szkoleniach (zarówno pracowników NGO, jak i nauczycieli akademickich).

Wyniki prac projektowych zaprezentowane zostaną w 3 anglojęzycznych artykułach naukowych. Zaplanowano również wystąpienia partnerów podczas 3 konferencji naukowych oraz otwarte seminarium podsumowujące wyniki projektu.

Projekt rozpoczął się 1.10.2019 r. i będzie trwać do 30.09.2021 r. Do tej pory odbyły się dwa spotkania:

1) Rennes, Francja, Askoria (październik 2019)

2) Katowice, Polska, UŚ (luty 2020)

return to top