Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Nieobecność dr Marty Niemiec w dniu 28.03.2023 r.

 

Dr Małgorzata Satoła jest nieobecna od 24.03 do dnia 03.04.2023 r.

 

Dr Agata Cabała jest nieobecna od 13.03.2023 – 17.03.2023.

 

 

Prof. Teresa Wilk w tym tygodniu jest nieobecna w dniach 0d 06.03.2023 – 10.03.2023.

 

W dniach od 27.02 do 03.03.2023r. zajęcia z dr Magdaleną Hylą zostają odwołane.

 

Wybór specjalności (kierunek pedagogika Pe1 oraz L1Pe)

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku pedagogika został ustalony następujący harmonogram działań:

  1. Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według załącznika nr 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem).
  2. Deklarację należy dostarczyć do odpowiedniego dziekanatu w terminie do 19 marca 2023 r.

instrukcja-wyboru-specjalności-na-kierunku-pedagogika

Deklaracja-wyboru-specjalności-na-kierunku-pedagogika

Uwaga!
Zmiana godziny dyżuru dr Joanny Bulskiej w dniu 04.02.2023 (sobota) z godziny 11.15 – 12.00 na 09.30 – 10.15.

 

 

Nieobecność dr. Jana Basiagi w dniu 9 grudnia br.

 

Nieobecność dr Aliny Dworak od 7 grudnia do 11 grudnia br.

 

Nieobecność od dnia 4 grudnia do 9 grudnia br. dr Katarzyny Kowalczewskiej-Grabowskiej z powodu choroby.

 

Nieobecność w dniu 21.11.2022  dr Anidy  Szafrańskiej z powodu choroby.

 

Nieobecność w dniu 21.11.2022  mgr Magdaleny Marekwia z powodu choroby.

 

W dniach 15.11.2022 – 18.11.2022 zajęcia z dr Małgorzatą Mnich zostają odwołane.

 

W dniach 15.11.2022 – 18.11.2022 zajęcia z dr Agatą Rzymełką-Frąckiewicz zostają odwołane.

W dniach od 15 do 20 listopada zajęcia z dr M. Niemiec zostają odwołane.

Spotkania organizacyjne z akademickimi opiekunami pierwszych roczników

opiekunowie lat 2022_2023

Szanowni Studenci kierunku Pedagogika,

uprzejmie prosimy o zrobienie testu poziomującego z języka angielskiego znajdującego się na stronie SPNJO do dnia 16.10.2022 (pierwsze zajęcia organizacyjne). Celem podziału na grupy.

Zajęcia organizacyjne z lektorami odbędą się 16.10.2022 w auli A w Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Grażyńskiego 53.

Dyżur z dr hab. Ewą Borowiec w dniu 6.09 br. z powodu uczestnictwa w szkoleniu „Wspólnota uczących się” zostaje odwołany.

Zapraszamy na dyżury w dniu 7.09  i 8.09 w godzinach 11.00 do 17.00.

W dniu 02.12.2021 r. zajęcia z Panią dr Agatą Cabałą zostają odwołane.

Do dnia  09.12.2021 r. zajęcia z Panią dr Iwoną Wendreńską zostają odwołane.

W dniach od 29.11.2021 r do 03.12.2021 r. zajęcia z Panią dr Eweliną Kawiak zostają odwołane.

W dniu 30.11.2021 r. zajęcia z Panią dr Iwoną Wendreńską zostają odwołane.

W dniach od 29.11.2021 r do 01.12.2021 r. zajęcia z Panią dr Iwoną Tomas zostają odwołane.

W dniach od 25 listopada do 7 grudnia włącznie zajęcia z dr M. Satołą zostają odwołane.

W dniu 25 listopada zajęcia z dr S. Knapik-Szweda zostają odwołane.

W dniu 18 listopada wykład z dr M. Christ zostaje odwołany.

W dniach od 03.11.2021 r do 09.11.2021 r. zajęcia z Panią dr Małgorzatą Satołą zostają odwołane.

W związku ze zmianą formy zajęć ze studentami w dn. 29.10.2021 dyżur dr Iwony Wendreńskiej w godz. 15.15-16.00 będzie realizowany w formie zdalnej na Microsoft Teams. W związku ze wzrostem ilości zajęć online dodatkowy dyżur w dn.21.01.2022 w godz. 15.15-16.00 będzie realizowany również w formie zdalnej.

Zajęcia z dr Magdalena Hylą zostają odwołane do 27 października włącznie.

W dniach 25 i 26 października zajęcia z dr Magdaleną Christ zostają odwołane.

W dniach od 20 do 25 października (włącznie) zajęcia z dr Natalią Stankowską zostają odwołane.

W dniach od 18 do 25 października br. zajęcia z dr M. Hylą zostają odwołane. 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE LOGOPEDYCZNEGO KOŁA NAUKOWEGO – „Lallatio``

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów tematyką logopedyczną na spotkanie rozpoczynające dzielność Koła naukowego w roku akademickim 2021/22. To już 20 lat, kiedy Koło zaczęło funkcjonować na naszym wydziale. Nasza działania były skierowane na spotkania merytoryczne wokół problematyki zaburzeń mowy, stymulowania rozwoju mowy, również na  działalności praktycznej –  pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych, warsztatach, konferencjach naukowych, a również wyjazdach na obozy naukowe. W zeszłym roku wyjątkowo spotykaliśmy się w przestrzeni wirtualnej, w tym roku mam nadzieję, na spotkania będą odbywały się  w rzeczywistym świecie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na spotkanie 12 października (wtorek) o godz. 13.00 w pkoju 423.

Szanowni Studenci,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi planu zajęć dydaktycznych na kierunku Pedagogika oraz Psychologia , informujemy iż obowiązującym planem zajęć jest plan zajęć umieszczony na stronie internetowej- serwer: Plan-WNS (us.edu.pl)

Szanowni Państwo,

W związku z wyjazdem służbowym Pani dr hab. Prof. UŚ. Katarzyny Borzuckiej- Sitkiewicz do Rennes (Francja) w ramach projektu ACTTE (NAWA)zajęcia w dniu 06.10.2021. zostają odwołane.

Ważna informacja

Studenci, którzy nie zaliczyli kolokwium w I terminie z przedmiotów prowadzonych przez prof. Katarzynę Krasoń, a są zainteresowani poprawą oceny, proszeni są o kontakt mailowy z osobą prowadzącą do 23 września, w celu uzgodnienia godziny II terminu. Poprawka odbędzie się online 24 września.

Zajęcia z profesorami wizytującymi w roku ak. 2021/2022

prof. PhDr. Pavol Dancák – opis

professor Robin McWilliam – opis

Odwołane zajęcia

W dniu 11 maja zajęcia z dr M. Satołą  zostają odwołane!

Wybór specjalności na kierunku Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku pedagogika pedagogika specjalna został ustalony następujący harmonogram działań:

Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według załącznika nr 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem). Skan deklaracji należy przesłać do odpowiedniego dziekanatu w terminie do 13 kwietnia 2021 r.
Deklaracja_wybór specjalności

Instrukcja wyboru specjalności dla studentów pedagogiki

Nabór na szkolenie z zakresu Pedagogiki zabawy

Koordynator Wydziałowy ogłasza nabór na szkolenie z zakresu Pedagogiki zabawy dla studentów II i III roku studiów I stopnia na kierunku Pedagogika oraz III roku na kierunku Pedagogika specjalna, w trybie stacjonarnym. Szkolenie odbędzie się w dniach:
– I tura: 20-21 marca 2021
– II tura: 17-18 kwietnia 2021.

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zdalnej (webinarium).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/student/wydzial-nauk-spolecznych/aktualnosci/nabor-na-szkolenie-z-zakresu-pedagogiki

W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorem, dr Sabiną Pawlik (sabina.pawlik@us.edu.pl)

Wybór specjalności

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku pedagogika został ustalony następujący harmonogram działań:

  1. Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według załącznika nr 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem).
  2. Skan deklaracji należy przesłać do odpowiedniego dziekanatu w terminie do 15 marca 2021 r.

Deklaracja wyboru specjalności na kierunku pedagogika

instrukcja wyboru specjalności na kierunku pedagogika

Wiadomość dla studentów I oraz III semestru (studia stacjonarne oraz niestacjonarne) na kierunku pedagogika

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już harmonogramy odbywania praktyk pod adresem:

https://us.edu.pl/wydzial/wns/harmonogramy-pedagogika/

Informacja o nieobecności nauczyciela akademickiego

Zajęcia z mgr Katarzyną Front-Dziurkowską są odwołane do 26 października.

Informacja o nieobecności nauczyciela akademickiego

W dniach od 12.10.2020r.  do 16.10.2020r. zajęcia z dr Katarzyną Kowalczewską-Grabowską zostają odwołane.

Zmiany lokalizacji dziekanatów

Uprzejmie informujemy o następujących zmianach dot. dziekanatów WNS przy ul. Grażyńskiego 53:

dziekanat ds. stypendialnych i finansowych został przeniesiony do pok. nr 12; dziekanat studiów niestacjonarnych został przeniesiony do pok. 13. Dotychczasowe numery telefonów są nadal aktualne.

Koszyki fakultetów dla studentów Pedagogiki EWIP3, studia stacjonarne i niestacjonarne, rok akademicki 2020/2021.

Koszyki fakultetów dla studentów Pedagogiki EWIP3, studia stacjonarne i niestacjonarne, rok akademicki 2020/2021.

Koszyki dla EWIP3

Zajęcia kontaktowe – informacja dla studnetów kierunków Arteterapia oraz Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

AKTUALIZACJA (27.05.2020 r.): Na wyraźny wniosek studentów Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, zajęcia z mgr Z. Malec oraz dr. E. Szymikiem również odbędą się w formie zdalnej. W celu ustalenia szczegółów należy skontaktować się z wykładowcami.

Forma i czas realizacji zajęć dla studentów kierunku Arteterapia zostanie ustalony w późniejszym terminie.

 

Szanowni Państwo,

W pliku poniżej został przedstawiony harmonogram zajęć kontaktowych, które rozpoczną się dla Państwa po 1. czerwca br. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim.

Zajęcia kontaktowe po 1 czerwca 2020

Instrukcji wyboru specjalności i deklaracji dla kierunku pedagogika specjalna

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku pedagogika specjalna został ustalony następujący harmonogram działań:

  1. Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według Załącznika 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem).
  2. Deklarację należy złożyć w odpowiednim dziekanacie w terminie do 31 marca 2020 r. Dla usprawnienia procedury, deklaracje może złożyć starosta grupy.

Informujemy, że w ramach kierunku pedagogika specjalna prowadzone są następujące ścieżki specjalnościowe:

Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Instrukcja-wyboru-specjalności-na-kierunku-pedagogika specjalna

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Informujemy, że od dnia 25.02-29.02.2020r. dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny a pilne sprawy studenci mogą kierować do dziekanatu studiów wieczorowych (pokój 13) w godzinach urzędowania.

Wybór specjalności dla studentów I roku pedagogiki stacjonarnej i niestacjonarnej

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku pedagogika został ustalony następujący harmonogram działań:

  1. Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według załącznika nr 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem).
  2. Deklarację należy złożyć w odpowiednim dziekanacie w terminie dwóch pierwszych tygodni marca. Dla usprawnienia procedury, deklaracje może złożyć starosta grupy.

Instrukcja wyboru specjalności na kierunku pedagogika
Załącznik nr 1 – deklaracja wyboru specjalności

return to top