Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Ważna informacja

Studenci, którzy nie zaliczyli kolokwium w I terminie z przedmiotów prowadzonych przez prof. Katarzynę Krasoń, a są zainteresowani poprawą oceny, proszeni są o kontakt mailowy z osobą prowadzącą do 23 września, w celu uzgodnienia godziny II terminu. Poprawka odbędzie się online 24 września.

Zajęcia z profesorami wizytującymi w roku ak. 2021/2022

prof. PhDr. Pavol Dancák – opis

professor Robin McWilliam – opis

Odwołane zajęcia

W dniu 11 maja zajęcia z dr M. Satołą  zostają odwołane!

Wybór specjalności na kierunku Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku pedagogika pedagogika specjalna został ustalony następujący harmonogram działań:

Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według załącznika nr 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem). Skan deklaracji należy przesłać do odpowiedniego dziekanatu w terminie do 13 kwietnia 2021 r.
Deklaracja_wybór specjalności

Instrukcja wyboru specjalności dla studentów pedagogiki

Nabór na szkolenie z zakresu Pedagogiki zabawy

Koordynator Wydziałowy ogłasza nabór na szkolenie z zakresu Pedagogiki zabawy dla studentów II i III roku studiów I stopnia na kierunku Pedagogika oraz III roku na kierunku Pedagogika specjalna, w trybie stacjonarnym. Szkolenie odbędzie się w dniach:
– I tura: 20-21 marca 2021
– II tura: 17-18 kwietnia 2021.

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zdalnej (webinarium).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/student/wydzial-nauk-spolecznych/aktualnosci/nabor-na-szkolenie-z-zakresu-pedagogiki

W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorem, dr Sabiną Pawlik (sabina.pawlik@us.edu.pl)

Wybór specjalności

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku pedagogika został ustalony następujący harmonogram działań:

  1. Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według załącznika nr 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem).
  2. Skan deklaracji należy przesłać do odpowiedniego dziekanatu w terminie do 15 marca 2021 r.

Deklaracja wyboru specjalności na kierunku pedagogika

instrukcja wyboru specjalności na kierunku pedagogika

Wiadomość dla studentów I oraz III semestru (studia stacjonarne oraz niestacjonarne) na kierunku pedagogika

Uprzejmie informujemy, że dostępne są już harmonogramy odbywania praktyk pod adresem:

https://us.edu.pl/wydzial/wns/harmonogramy-pedagogika/

Informacja o nieobecności nauczyciela akademickiego

Zajęcia z mgr Katarzyną Front-Dziurkowską są odwołane do 26 października.

Informacja o nieobecności nauczyciela akademickiego

W dniach od 12.10.2020r.  do 16.10.2020r. zajęcia z dr Katarzyną Kowalczewską-Grabowską zostają odwołane.

Zmiany lokalizacji dziekanatów

Uprzejmie informujemy o następujących zmianach dot. dziekanatów WNS przy ul. Grażyńskiego 53:

dziekanat ds. stypendialnych i finansowych został przeniesiony do pok. nr 12; dziekanat studiów niestacjonarnych został przeniesiony do pok. 13. Dotychczasowe numery telefonów są nadal aktualne.

Koszyki fakultetów dla studentów Pedagogiki EWIP3, studia stacjonarne i niestacjonarne, rok akademicki 2020/2021.

Koszyki fakultetów dla studentów Pedagogiki EWIP3, studia stacjonarne i niestacjonarne, rok akademicki 2020/2021.

Koszyki dla EWIP3

Zajęcia kontaktowe – informacja dla studnetów kierunków Arteterapia oraz Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

AKTUALIZACJA (27.05.2020 r.): Na wyraźny wniosek studentów Pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, zajęcia z mgr Z. Malec oraz dr. E. Szymikiem również odbędą się w formie zdalnej. W celu ustalenia szczegółów należy skontaktować się z wykładowcami.

Forma i czas realizacji zajęć dla studentów kierunku Arteterapia zostanie ustalony w późniejszym terminie.

 

Szanowni Państwo,

W pliku poniżej został przedstawiony harmonogram zajęć kontaktowych, które rozpoczną się dla Państwa po 1. czerwca br. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim.

Zajęcia kontaktowe po 1 czerwca 2020

Instrukcji wyboru specjalności i deklaracji dla kierunku pedagogika specjalna

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku pedagogika specjalna został ustalony następujący harmonogram działań:

  1. Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według Załącznika 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem).
  2. Deklarację należy złożyć w odpowiednim dziekanacie w terminie do 31 marca 2020 r. Dla usprawnienia procedury, deklaracje może złożyć starosta grupy.

Informujemy, że w ramach kierunku pedagogika specjalna prowadzone są następujące ścieżki specjalnościowe:

Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Instrukcja-wyboru-specjalności-na-kierunku-pedagogika specjalna

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Informujemy, że od dnia 25.02-29.02.2020r. dziekanat studiów niestacjonarnych będzie nieczynny a pilne sprawy studenci mogą kierować do dziekanatu studiów wieczorowych (pokój 13) w godzinach urzędowania.

Wybór specjalności dla studentów I roku pedagogiki stacjonarnej i niestacjonarnej

W związku z koniecznością wyboru specjalności studiów na kierunku pedagogika został ustalony następujący harmonogram działań:

  1. Każdy student I roku zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji wyboru specjalności według załącznika nr 1 (deklaracja powinna być opatrzona numerem albumu i własnoręcznym podpisem).
  2. Deklarację należy złożyć w odpowiednim dziekanacie w terminie dwóch pierwszych tygodni marca. Dla usprawnienia procedury, deklaracje może złożyć starosta grupy.

Instrukcja wyboru specjalności na kierunku pedagogika
Załącznik nr 1 – deklaracja wyboru specjalności

return to top