Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Nowe wzory dokumentów dla praktyk psychologicznych (w tym BKN)

Na stronie https://us.edu.pl/wydzial/wns/praktyki-psychologia/ opublikowane zostały nowe wzory dokumentów dla praktyk psychologicznych (w tym BKN), zgodne z obowiązującym zarządzeniem dotyczącym praktyk.

Spotkania opiekunów praktyk ze studentami III i IV roku PSYCHOLOGII

Spotkania dotyczące praktyk w roku 2019/20 odbędą się w formule zdalnej w terminach zamieszczonych w zakładce PRAKTYKI. Szczegółowe informacje z linkami do spotkań zostaną przesłane przez opiekunów za pośrednictwem systemu usos studentom zarejestrowanym do grup. 

Harmonogram rejestracji

W zakładce REJESTRACJA dla kierunku PSYCHOLOGIA zamieszczone zostały terminy rejestracji na zajęcia wybierane w roku 2020/21 (fakultety, seminaria magisterskie i ścieżki specjalizacyjne).

Praktyki po III roku – podział na grupy

W zakładce PRAKTYKI dla kierunku PSYCHOLOGIA zamieszczony został podział na grupy studentów zobowiązanych do realizacji praktyk w ramach wybranych ścieżek. Rejestracja potwierdzająca na praktyki planowana jest 08.06. br.

Zajęcia wybieralne w roku 2020/21

W zakładce REJESTRACJA dla kierunku PSYCHOLOGIA zamieszczony został wykaz zajęć wybieralnych (fakultetów i seminariów magisterskich) na rok 2020/21.

Informacja o terminach rejestracji zostanie udostępniona na stronie po zatwierdzeniu ich przez DIOTS.

Praktyki po III roku – podział na grupy

W zakładce PRAKTYKI dla kierunku PSYCHOLOGIA zamieszczony został podział na grupy studentów zobowiązanych do realizacji praktyk w ramach wybranych ścieżek. Rejestracja potwierdzająca na praktyki planowana jest 08.06. br.

Harmonogram sesji

W zakładce HARMONOGRAM sesji dla kierunku PSYCHOLOGIA dostępny jest plan letniej sesji egzaminacyjnej 2019/20.

Spotkanie międzynarodowej grupy roboczej International Arctic Science Committee - IASC Social & Human Working Group z udziałem dr Agnieszki Skorupy

W dniach 27.03-2.04 br. Uniwersytet Akureyri w Islandii organizował Arctic Science Summit Week 2020 (https://www.assw2020.is/), który co roku stanowi okazję do wymiany doświadczeń i planowania przyszłych działań interdyscyplinarnego grona naukowców zajmujących się badaniami polarnymi. Psycholog, dr Agnieszka Skorupa, była uczestnikiem tegorocznego wydarzenia jako krajowy delegat International Arctic Science Committee (https://iasc.info/), którego jest członkiem od 2019 roku. Pani Doktor podczas ASSW odbyła spotkanie grupy roboczej, planując kierunki przyszłych badań polarnych w obszarze społeczno-humanistycznym. Ze względu na obecne obostrzenia epidemiologiczne wszystkie wydarzenia miały miejsce on-line.

Dziekanat niestacjonarny

W dniu 17.02.2020 r. dziekanat studiów niestacjonarnych na kierunku psychologia będzie czynny w godz. 10:00-12:00.

return to top