Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

OFERTA PRACY: stanowisko: student/stypendysta
w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pn. „Flow i efektywność zespołu wirtualnego” UMO-2020/39/G/HS6/02124

stypendium- grant Beethoven Flow 10-12.2023

W dniach od 27.02 do 03.03.2023r. zajęcia z dr Magdaleną Hylą zostają odwołane.

W dniach od 6 do 9 grudnia zajęcia z dr M. Rode zostają odwołane. 

UWAGA

Zajęcia z dr M. Bożkiem zostają odwołane do 25 listopada włącznie.

W dniu 5 października zajęcia z dr A. Pollak zostają odwołane.

W  dniach od 03.10 do 07.10 włącznie zajęcia z dr M. Rode i dr Ł. Jachem zostają odwołane.

UWAGA!!! Studenci V roku psychologii!!!

Zatrudnię psychologa w Przedszkolu nr 25 w Rybniku
od 1 września 2022r. – 9h tygodniowo.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 32 7398261

CV proszę przesyłać na adres e-mail: p25@miastorybnik.pl

W dniach od 16 do 23 marca zajęcia z dr Renatą Kleszcz-Szczyrbą zostają odwołane z powodu choroby.

Szanowni Studenci,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi planu zajęć dydaktycznych na kierunku Pedagogika oraz Psychologia , informujemy iż obowiązującym planem zajęć jest plan zajęć umieszczony na stronie internetowej- serwer: Plan-WNS (us.edu.pl).

Uprzejmie informuję, iż w związku z pogorszeniem stanu zdrowia od wczoraj, tj. od dn. 29.09, w chwili obecnej do dn. 15.10.2021 r., przebywam na zwolnieniu lekarskim.

mgr Mikołaj Cugowski

Oferta seminariów na rok 2021-2022

Szanowni Państwo,

Została przygotowana oferta seminariów na rok 2021-2022 zarówno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami w załączniku: seminaria sylabusy 2021-22

Nabór na szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej dla studentów IV i V roku Psychologii

Szanowni Państwo,

Koordynator Wydziałowy ogłasza nabór na szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej dla studentów IV i V roku Psychologii w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 maja 2021 roku. Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zdalnej (webinarium).

Dalsze informacje dotyczące szkolenia wraz z dokumentami do pobrania znajdują się na stronie: https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/student/wydzial-nauk-spolecznych/aktualnosci/nabor-na-szkolenie-z-zakresu-interwencji

W dniach od 25 do 30 marca zajęcia z dr Aleksandrą Wieteską zostają odwołane.

Komunikat dotyczący zaliczenia praktyk na kierunku psychologia

Studenci, którzy będą starać się o stypendia, tak jak w latach ubiegłych, muszą zadbać o to, aby wpis z praktyk był w USOS najpóźniej do 25 września (należy uwzględnić czas na zapoznanie się z dokumentacją przez opiekuna!). Te osoby, które nie zrealizowały praktyk z powodu sytuacji pandemii, a zamierzają ubiegać się o stypendium zobowiązane są zgłosić ten fakt mailowo do opiekuna praktyk i jednocześnie do właściwego dziekanatu (studia stacjonarne anna.szoszkiewicz@us.edu.pl; studia niestacjonarne: agnieszka.pogoda-slezak@us.edu.pl) najpóźniej do 21 września (poniedziałek). Prosimy upewnić się, że wiadomość została przyjęta.

Pozostałe osoby, które nie zamierzają ubiegać się o stypendium, a wpis z praktyk w systemie USOS uzyskają najpóźniej 12 października będą miały rozliczony semestr letni na zasadach obowiązujących w latach poprzednich (bez konieczności przedłużania sesji).

Studentom, którzy do 12 października nie będą mieli zaliczonych praktyk w systemie USOS termin ich realizacji zostanie automatycznie przedłużony do 17 lutego 2021 r. bez konieczności składania wniosku o wpis warunkowy i wnoszenia opłat z tym związanych.

Zmiany lokalizacji dziekanatów

Uprzejmie informujemy o następujących zmianach dot. dziekanatów WNS przy ul. Grażyńskiego 53:

dziekanat ds. stypendialnych i finansowych został przeniesiony do pok. nr 12; dziekanat studiów niestacjonarnych został przeniesiony do pok. 13. Dotychczasowe numery telefonów są nadal aktualne.

Nowe wzory dokumentów dla praktyk psychologicznych (w tym BKN)

Na stronie https://us.edu.pl/wydzial/wns/praktyki-psychologia/ opublikowane zostały nowe wzory dokumentów dla praktyk psychologicznych (w tym BKN), zgodne z obowiązującym zarządzeniem dotyczącym praktyk.

Spotkania opiekunów praktyk ze studentami III i IV roku PSYCHOLOGII

Spotkania dotyczące praktyk w roku 2019/20 odbędą się w formule zdalnej w terminach zamieszczonych w zakładce PRAKTYKI. Szczegółowe informacje z linkami do spotkań zostaną przesłane przez opiekunów za pośrednictwem systemu usos studentom zarejestrowanym do grup. 

Harmonogram rejestracji

W zakładce REJESTRACJA dla kierunku PSYCHOLOGIA zamieszczone zostały terminy rejestracji na zajęcia wybierane w roku 2020/21 (fakultety, seminaria magisterskie i ścieżki specjalizacyjne).

Praktyki po III roku – podział na grupy

W zakładce PRAKTYKI dla kierunku PSYCHOLOGIA zamieszczony został podział na grupy studentów zobowiązanych do realizacji praktyk w ramach wybranych ścieżek. Rejestracja potwierdzająca na praktyki planowana jest 08.06. br.

Zajęcia wybieralne w roku 2020/21

W zakładce REJESTRACJA dla kierunku PSYCHOLOGIA zamieszczony został wykaz zajęć wybieralnych (fakultetów i seminariów magisterskich) na rok 2020/21.

Informacja o terminach rejestracji zostanie udostępniona na stronie po zatwierdzeniu ich przez DIOTS.

Praktyki po III roku – podział na grupy

W zakładce PRAKTYKI dla kierunku PSYCHOLOGIA zamieszczony został podział na grupy studentów zobowiązanych do realizacji praktyk w ramach wybranych ścieżek. Rejestracja potwierdzająca na praktyki planowana jest 08.06. br.

Harmonogram sesji

W zakładce HARMONOGRAM sesji dla kierunku PSYCHOLOGIA dostępny jest plan letniej sesji egzaminacyjnej 2019/20.

Spotkanie międzynarodowej grupy roboczej International Arctic Science Committee - IASC Social & Human Working Group z udziałem dr Agnieszki Skorupy

W dniach 27.03-2.04 br. Uniwersytet Akureyri w Islandii organizował Arctic Science Summit Week 2020 (https://www.assw2020.is/), który co roku stanowi okazję do wymiany doświadczeń i planowania przyszłych działań interdyscyplinarnego grona naukowców zajmujących się badaniami polarnymi. Psycholog, dr Agnieszka Skorupa, była uczestnikiem tegorocznego wydarzenia jako krajowy delegat International Arctic Science Committee (https://iasc.info/), którego jest członkiem od 2019 roku. Pani Doktor podczas ASSW odbyła spotkanie grupy roboczej, planując kierunki przyszłych badań polarnych w obszarze społeczno-humanistycznym. Ze względu na obecne obostrzenia epidemiologiczne wszystkie wydarzenia miały miejsce on-line.

Dziekanat niestacjonarny

W dniu 17.02.2020 r. dziekanat studiów niestacjonarnych na kierunku psychologia będzie czynny w godz. 10:00-12:00.

return to top