Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Nauk Społecznych

Praktyki Instytut Pedagogiki

Praktyki Pedagogiczne – Informacje Ogólne:

Organizacja praktyki wakacyjnej

Wykaz placowek na praktyki wakacyjne

Program Praktyk Wakacyjnych:

Programy praktyk edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Programy praktyk pedagogika opiekunczo-wychowawcza

Programy praktyk pedagogika specjalna

Programy praktyk peadagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyka-skonwertowany

Dokumentacja dla Studentów na Praktyki Wakacyjne:

Arkusz oceny praktyki wakacyjnej (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką)

Arkusz oceny praktyki wakacyjne (edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika specjalna)

Schemat hospitacji (obserwacji) zajec

Raport z przebiegu praktyki

Praktyka Śródroczna:

Raport z przebiegu srodrocznej praktyki specjalizacyjnej

Harmonogramy:

Harmonogram praktyk asystenckich_niestacjonarne

Harmonogram praktyk asystenckich stacjonarne 

Harmonogram praktyk asystenckich_pedagogika specjalna

Więcej informacji pod linkiem: http://server-2.pip.us.edu.pl/

return to top