Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Elastyczność psychologiczna w funkcjonowaniu jednostki

Tytuł projektu: Elastyczność psychologiczna w funkcjonowaniu jednostki

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr Lidia Baran
Okres realizacji projektu: 2019-2020

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Progam: MINIATURA 2

Studia Politicae Universitatis Silesiensis

Tytuł projektu: Studia Politicae Universitatis Silesiensis

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr Paweł Grzywna
Okres realizacji projektu: 01.05.2019 – 31.12.2020

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Progam: Wsparcie dla czasopism

Uwarunkowania specyfiki zachowań politycznych mieszkańców województwa śląskiego

Tytuł projektu: Uwarunkowania specyfiki zachowań politycznych mieszkańców województwa śląskiego

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr hab. prof. UŚ Agnieszka Turska-Kawa
Okres realizacji projektu: 2018-2019

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Progam: MINIATURA 2

Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki

Tytuł projektu: Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki

Kierownik: dr Joanna Samsel-Opalla, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

Partner: Instytut Pedagogiki

Okres realizacji projektu: 2018 – 2022

Źródło dofinansowania: projekt pozakonkursowy realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”

Program: POWER

Tytuł projektu: Ból zagrożonego Ja. Samoocena jawna i utajona, reakcja stresowa w obliczu zagrożenia społecznego a progi czucia i tolerancji na ból

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr Ewa Wojtyna
Okres realizacji projektu: 2017-2020

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Progam: Sonata 12

Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich

Tytuł projektu: Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr hab. prof. UŚ Zbigniew Oniszczuk
Okres realizacji projektu: 2016-2020

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Progam: OPUS 10

Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole

Tytuł projektu: Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole

Koordynator/Kierownik projektu: Towarzystwo Edukacji Otwartej z Wrocławia – lider projektu

Partner projektu: dr hab. Prof. UŚ Ewa Wysocka, Instytut Pedagogiki (członkini zespołu badawczego)

Okres realizacji projektu: 2015-2019

Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Tytuł projektu: DIAGMATO, Opracowanie inteligentnych narzędzi do diagnozy psycho-społeczno-edukacyjnej dzieci i młodzieży

Koordynator/Kierownik projektu: Karina Porębska, firma AHEAD, Doradztwo i Zarządzanie w Krakowie

Partner projektu: dr hab. Prof. UŚ Ewa Wysocka, Instytut Pedagogiki

Okres realizacji projektu: 2016-2018

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program: PO IR

Media wobec idei świeckiego państwa

Tytuł projektu: Media wobec idei świeckiego państwa

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr Damian Guzek
Okres realizacji projektu: 2015-2019

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Progam: PRELUDIUM 8

Obserwacja wyborów samorządowych 2018

Tytuł projektu: Obserwacja wyborów samorządowych 2018

Kierownik projektu: Jacek Haman

Partner projektu: dr hab. Prof. UŚ Ewa Wysocka, Instytut Pedagogiki (członkini zespołu badawczego)

Okres realizacji projektu: 2018

Źródło finansowania: Fundacja im. Stefana Batorego

Migranci, uchodźcy i ksenofobia w kampanii wyborczej 2018

Tytuł projektu: Migranci, uchodźcy i ksenofobia w kampanii wyborczej 2018

Kierownik projektu: Maciej Nowicki, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Partner projektu: dr hab. Prof. UŚ Ewa Wysocka, Instytut Pedagogiki (członkini zespołu badawczego)

Okres realizacji projektu: 2018

Źródło finansowania: Open Society Fundations, Fundacja im. Stefana Batorego

Zakres i uwarunkowania zjawiska ``sharenting`` wśród rodziców na portalu społecznościowym Facebook

Tytuł projektu: Zakres i uwarunkowania zjawiska „sharenting” wśród rodziców na portalu społecznościowym Facebook

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr Anna Brosch
Okres realizacji projektu: 2017-2018

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Progam: Miniatura 1

Kwantowa teoria prowdopodobieństwa a psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji w procesach karnych

Tytuł projektu: Kwantowa teoria prowdopodobieństwa a psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji w procesach karnych

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr Bartosz Wojciechowski
Okres realizacji projektu: 2017-2018

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Progam: Sonata 11

Obywatelska analiza skuteczności funkcjonowania systemu zapobiegania zakażeniom wirusem HIV drogą wertykalną (z matki na dziecko)

Tytuł projektu: Obywatelska analiza skuteczności funkcjonowania systemu zapobiegania zakażeniom wirusem HIV drogą wertykalną (z matki na dziecko)

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: : dr Edyta Widawska

Źródło finansowania: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Okres realizacji projektu: 2017

Progam: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Moralna spójność: związek między zachowaniami ludzi a ich moralnymi poglądami i emocjami - badania pilotażowe

Tytuł projektu: Moralna spójność: związek między zachowaniami ludzi a ich moralnymi poglądami i emocjami – badania pilotażowe

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr Mariola Paruzel-Czachura
Okres realizacji projektu: 2017

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Progam: Miniatura 1

Tożsamość miasta i jego mieszkańców a przestrzeń publiczna. Studium trzech miast.

Tytuł projektu: Tożsamość miasta i jego mieszkańców a przestrzeń publiczna. Studium trzech miast.

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki
Okres realizacji projektu: 2014 – 2017

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Progam: OPUS 5

Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch.

Tytuł projektu: Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch.

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr hab. prof. UŚ Małgorzata Anna Myśliwiec
Okres realizacji projektu: 2014 – 2017

Źródło finansowania: NCN

Progam: OPUS 5

Państwa Europy Środkowej w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w polityce pozimnowojennej

Tytuł projektu: Państwa Europy Środkowej w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w polityce pozimnowojennej

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr hab. prof. UŚ Mieczysław Stolarczyk
Okres realizacji projektu: 2008-2012

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Proaktywne radzenie sobie z adaptacją do nowego miejsca pracy w sytuacji ponownego zatrudnienia

Tytuł projektu: Proaktywne radzenie sobie z adaptacją do nowego miejsca pracy w sytuacji ponownego zatrudnienia

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr Katarzyna Ślebarska
Okres realizacji projektu: 2014-2017

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Progam: Harmonia 5

Kompetencja relacyjna jako determinanta skuteczności i wydajności kooperacji międzyorganizacyjnej

Tytuł projektu: Kompetencja relacyjna jako determinanta skuteczności i wydajności kooperacji międzyorganizacyjnej

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr Monika Sulimowska-Formowicz
Okres realizacji projektu: 2013-2017

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Jak młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym radzi sobie ze stresem?. Dynamika zmian w obrębie symptomów emocjonalnego odrętwienia

Tytuł projektu: Jak młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym radzi sobie ze stresem?. Dynamika zmian w obrębie symptomów emocjonalnego odrętwienia

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr Agnieszka Wilczyńska
Okres realizacji projektu: 2011-2015

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Mentalność współczesnego człowieka jako regulator zachowań związanych ze zdrowiem

Tytuł projektu: Mentalność współczesnego człowieka jako regulator zachowań związanych ze zdrowiem

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr hab. prof. UŚ Małgorzata Ewa Górnik-Durose
Okres realizacji projektu: 2011-2013

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Reintegracja zawodowa - sposoby radzenia sobie z psychospołecznymi kosztami ponownego zatrudnienia

Tytuł projektu: Reintegracja zawodowa – sposoby radzenia sobie z psychospołecznymi kosztami ponownego zatrudnienia

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr Katarzyna Ślebarska
Okres realizacji projektu: 2011-2013

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Wpływ edukacji medialnej na odbiór reklamy telewizyjnej przez młodzież szkolną

Tytuł projektu: Wpływ edukacji medialnej na odbiór reklamy telewizyjnej przez młodzież szkolną

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
Okres realizacji projektu: 2009-2011

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Psychospołeczne i osobowościowe uwarunkowania stylów myślenia przestępczego

Tytuł projektu: Psychospołeczne i osobowościowe uwarunkowania stylów myślenia przestępczego

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr hab. prof. UŚ Jan Maria Stanik
Okres realizacji projektu: 2009 – 2012

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Skuteczność metody neurofeedback w leczeniu zaburzeń u osób chorych na schizofrenię paranoidalną

Tytuł projektu: Skuteczność metody neurofeedback w leczeniu zaburzeń u osób chorych na schizofrenię paranoidalną

Koordynator/Kierownik projektu na UŚ: dr hab. prof. UŚ Jan Maria Stanik
Okres realizacji projektu: 2009 – 2011

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

return to top