Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Socjologia, studia I stopnia

Ogólna charakterystyka

Studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego prowadzone są na oraz II stopniu w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Dzięki studiom na tym kierunku zdobędziesz pogłębioną wiedzę na temat otaczającego świata, pozwalającą na diagnozowanie i rozumienie zjawiskproblemów oraz procesów społecznych oraz uzyskasz umiejętność zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Jako student studiów I stopnia będziesz miał możliwość wyboru dwóch spośród sześciu oferowanych ścieżek specjalnościowych.

Socjologia to idealny kierunek dla Ciebie, jeśli interesuje Cię nauka badająca szeroko rozumiane funkcjonowanie społeczeństwa. Dowiesz się w jaki sposób tworzą się grupy społeczne, jak funkcjonują wspólnoty, co charakteryzuje relacje międzyludzkie. Naszych absolwentów charakteryzuje m.in. pasja poznawania, rozwinięty warsztat badawczy, kreatywne myślenie, umiejętność analizowania i diagnozowania problemów społecznych oraz efektywnego  komunikowania się z otoczeniem.

Jako absolwent naszego kierunku, zostaniesz przygotowany do pracy m.in. w instytucjach administracji publicznej, instytucjach kultury, ośrodkach badań opinii społecznej, instytucjach zajmujących się polityką społeczną oraz na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, selekcji i rekrutacji, rozwoju kadr.

Kierunek socjologia prowadzony w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2023 uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w 2024 roku został wyróżniony Certyfikatem Doskonałości Kształcenia – doskonałość w kształceniu na kierunku, przyznanym przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Certyfikat stanowi potwierdzenie najwyższej jakości kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku socjologia.

Dlaczego warto u nas studiować?

Studia na kierunku socjologia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach gwarantują najwyższą jakości kształcenia, potwierdzoną Certyfikatem Doskonałości Kształcenia – doskonałość w kształceniu na kierunku, przyznanym przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2024 roku. Certyfikat Doskonałości Kształcenia jest najwyższym wyróżnieniem PKA i jest przyznawany kierunkom, które wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia.

Koncepcja kształcenia na kierunku socjologia opiera się na powiązaniu teorii z praktyką, co ma służyć przygotowaniu absolwentów do pełnienia – między innymi takich ról, jak: badacz, menedżer, lider zespołu.

W koncepcji studiów na kierunku socjologia uwzględniono zajęcia ukierunkowane na poznanie podstaw teoretycznych oraz uwarunkowań historycznych dyscypliny (np. wstęp do socjologii, klasyczne teorie socjologiczne, współczesne teorie socjologiczne), a także moduły, których treści odpowiadają konkretnym subdyscyplinom socjologii, ukazujące różne wymiary powiązań jednostki ze społeczeństwem (np. socjologia mikrostruktur społecznych, socjologia makrostruktur społecznych, socjologia organizacji czy socjologia polityki). Program kształcenia uwzględnia też treści ukierunkowane na rozumienie procesów społecznych, które generują zmianę społeczną (np. (teorie zmiany społecznej).

Program studiów przewiduje również cykl zajęć, mających na celu kształtowanie konkretnych umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, przydatnych w pracy badacza (np. wprowadzenie do badań społecznych, metody ilościowe, metody jakościowe, projekt badawczy czy moduły związane z badaniami terenowymi). Program studiów zapewnia więc kształcenie w oparciu uniwersalny kanon wiedzy socjologicznej, która ma być możliwa do zaaplikowania w praktyce.

Ponadto specjalnościowa formuła kształcenia proponowana zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia umożliwia studentom rozwijanie swoich zainteresowań w taki sposób, by podejmować zatrudnienie w wybranych przez siebie zawodach.

Specjalności

Osoby studiujące na studiach pierwszego stopnia na kierunku socjologia wybierają po trzecim semestrze studiów dwie spośród sześciu proponowanych ścieżek specjalnościowych. W programie studiów przewidziano następujące ścieżki:

 • Komunikowanie społeczne, marketing i reklama
 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Socjologia w działaniu
 • Społeczeństwo cyfrowe
 • Współczesne miasto
 • Wyzwania społeczeństwa wielokulturowego

Uruchomienie poszczególnych ścieżek specjalnościowych i specjalności jest uzależnione od liczby osób zainteresowanych ich wyborem.

Co robią nasi absolwenci?

Profil studiów predestynuje absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach wymagających elastycznego podejścia do nowoczesnej gospodarki oraz kompetencji w zakresie komunikacji i kreatywności, niezbędnej dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania organizacji. Absolwenci socjologii są też doskonale przygotowani do prowadzenia badań społecznych. Perspektywy zatrudnienia absolwentów kierunku socjologia są szerokie. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach badań opinii społecznej,
 • przedsiębiorstwach i firmach, które funkcjonują w obszarze społeczeństwa cyfrowego,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • organizacjach pozarządowych,
 • agencjach reklamowych,
 • firmach konsultingowych,
 • agencjach PR,
 • działach HR oraz komórkach związanych z zarządzaniem kadrą pracowniczą,
 • instytucjach związanych z rynkiem pracy,
 • instytucjach pomocowych

oraz w wielu innych miejscach, w których istnieje zapotrzebowanie na specjalistów, liderów, analityków i badaczy rzeczywistości społecznej.

 

 

return to top