Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wydział Nauk Społecznych jest otwarty i przygotowany do zapewnienia wszystkim studentom/doktorantom pełnej realizacji programu studiów oraz komfortu studiowania.

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcję koordynatora ds. wsparcia pełnią:

mgr Monika Szpoczek
ul. Bankowa 11
ul. Bankowa 14
monika.szpoczek@us.edu.pl
323 591 724

dr Sabina Pawlik
ul. Grażyńskiego 53
sabina.pawlik@us.edu.pl
tel. 32 359 97 39

Indywidualne dostosowanie studiów (IDS)  to  rodzaj wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. IDS realizowane jest w oparciu o zasady: indywidualizacji, podmiotowości, rozwoju potencjału studenta/doktoranta, racjonalności dostosowania, utrzymania standardu akademickiego, dostosowania najbliższego standardowemu sposobowi prowadzenia zajęć oraz równych praw i obowiązków.

JAK UZYSKAĆ IDS?

krok 1.
Złóż w Centrum Obsługi Studentów dokumenty:

  • wniosek o IDS (wniosek o IDS),
  • kartę informacyjną (karta informacyjna),
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument (jeśli masz).

Wypełnione i podpisane dokumenty możesz złożyć:

  • osobiście lub pocztą tradycyjną – Centrum Obsługi Studentów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pokój 132 (rektorat),
  • drogą elektroniczną – zeskanuj dokumenty i wyślij na adres: dlastudenta@us.edu.pl w temacie wiadomości wpisz: IDS – swoje imię i nazwisko.

Oryginały dokumentów przynieś na indywidualne spotkanie.

krok 2.
Indywidualne spotkanie z przedstawicielami COS i koordynatorem ds. wsparcia z Wydziału, podczas którego omówione będą  potrzeby i możliwości związane z IDS. Wspólnie ustalone zostaną najkorzystniejsze formy wsparcia. Informację o terminie spotkania przekażą Ci pracownicy COS.

krok 3.
Zaopiniowany wniosek o IDS zostanie przekazany do Dziekana, który podejmie decyzję o zakresie IDS.

krok 4.
W ciągu 7 dni od otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu IDS, przekaż do koordynatora ds. wsparcia listę wykładowców, z którymi będziesz mieć zajęcia w danym semestrze i chcesz mieć IDS (listę możesz przesłać mailem). Koordynator skontaktuje się z nimi, żeby przekazać informację o decyzji Dziekana dotyczącej Twojego IDS.
Jeśli w ciągu 7 dni nie dostarczysz listy wykładowców, o decyzji dotyczącej IDS musisz poinformować wykładowców samodzielnie. Jeśli w ramach IDS będziesz nagrywać zajęcia, dodatkowo dostaniesz do wypełnienia oświadczenie dotyczące ochrony praw autorskich.

krok 5.
Po uzyskaniu od koordynatora informacji, że skontaktował się z Twoimi wykładowcami, ustal z nimi sposób realizacji IDS. Oryginał ustaleń przekaż do koordynatora ds. wsparcia.

Do pobrania:

IDS 2019 wniosek o przyznanie IDS

IDS 2019 karta informacyjna

Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim obowiązujący od 1 października 2019 r.

Specjalistami administracyjnymi ds. dostępności na  Wydziale Nauk Społecznych są:

Beata Kalisz
ul. Bankowa 11
ul. Bankowa 14
beata.kalisz@us.edu.pl
tel. 032 3591807

Janina Strzałkowska
ul. Grażyńskiego 53
janina.strzalkowska@us.edu.pl 
tel. 032 359 9741

Więcej informacji na stronie http://bon.us.edu.pl/Zawnioskuj-o-dostosowanie

return to top