Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program ERASMUS wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Polska bierze udział w tym programie od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a w latach 2007-2013 był częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme). 1 stycznia 2014 roku program „Uczenie sie przez całe życie” został zastąpiony programem Erasmus+, powstałym na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020.

Lists of courses for incoming students (academic year 2021/2022)

List of courses for incoming students Fall

List of courses for incoming students Spring.docx

Erasmus dla studentów

W ramach programu studenci WNS mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące.

Uczestnictwo w programie Erasmus+ to dal każdego studenta możliwość:

  • realizacji części studiów w zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu,
  • poznania systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju,
  • podniesienia kompetencji językowych,
  • nawiązania nowych znajomości,
  • poznania innych kultur,
  • poprawienia umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Informacje na temat szczegółowych zasad rekrutacji można uzyskać w Biurze Programu Erasmus UŚ:

Adres:
ul. Bankowa 12, pok. 75
40-007 Katowice
tel.: 32 359 11 78
e-mail: erasmus@us.edu.pl
strona www: www.erasmus.us.edu.pl

Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek    8.00 – 15.00
Wtorek           11.00 – 14.00
Środa             11.00 – 14.00
Czwartek        11.00 – 14.00

lub na stronach uczelni partnerskich, jak również na stronach poszczególnych instytutów WNS.

Erasmus dla pracowników

Pracownicy WNS mogą również wyjeżdżać na krótkie okresy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w zakresie swojej pracy (np. szkolenia, seminaria, warsztaty).

Istnieją dwa typy wyjazdów, z których mogą korzystać pracownicy uczelni prowadzących projekty mobilności:

  • wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dla studentów (z wyjazdów tych mogą korzystać tylko nauczyciele akademiccy)
  • wyjazdy do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw na szkolenia/w celach szkoleniowych (podnoszenie kwalifikacji).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-pracownikow oraz w informatorze dostępnym tutaj.

Koordynatorzy Programu Erasmus na Wydziale Nauk Społecznych:

dr Katarzyna Ponikowska
Bankowa 11
40-007 Katowice
Tel.: +48 32 359 17 55
Email: katarzyna.ponikowska@us.edu.pl

dr Maria Chełkowska-Zacharewicz
Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
Email: maria.chelkowska-zacharewicz@us.edu.pl

Lista uczelni partnerskich

return to top