Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych

Program ERASMUS wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Polska bierze udział w tym programie od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a w latach 2007-2013 był częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme). 1 stycznia 2014 roku program “Uczenie sie przez całe życie” został zastąpiony programem Erasmus+, powstałym na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020.

Lists of courses for incoming students (academic year 2021/2022)

Faculty of Social Sciences – courses fall – offer

Faculty of Social Sciences – courses spring – offer

Lists of courses for incoming students (academic year 2020/2021)

Faculty of Social Sciences – courses fall

Faculty of Social Sciences – courses spring

Erasmus dla studentów

W ramach programu studenci WNS mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące.

Uczestnictwo w programie Erasmus+ to dal każdego studenta możliwość:

 • realizacji części studiów w zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu,
 • poznania systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju,
 • podniesienia kompetencji językowych,
 • nawiązania nowych znajomości,
 • poznania innych kultur,
 • poprawienia umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Informacje na temat szczegółowych zasad rekrutacji można uzyskać w Biurze Programu Erasmus UŚ:

Adres:
ul. Bankowa 12, pok. 75
40-007 Katowice
tel.: 32 359 11 78
e-mail: erasmus@us.edu.pl
strona www: www.erasmus.us.edu.pl

Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek    8.00 – 15.00
Wtorek           11.00 – 14.00
Środa             11.00 – 14.00
Czwartek        11.00 – 14.00

lub na stronach uczelni partnerskich, jak również na stronach poszczególnych instytutów WNS.

Erasmus dla pracowników

Pracownicy WNS mogą również wyjeżdżać na krótkie okresy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w zakresie swojej pracy (np. szkolenia, seminaria, warsztaty).

Istnieją dwa typy wyjazdów, z których mogą korzystać pracownicy uczelni prowadzących projekty mobilności:

 • wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dla studentów (z wyjazdów tych mogą korzystać tylko nauczyciele akademiccy)
 • wyjazdy do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw na szkolenia/w celach szkoleniowych (podnoszenie kwalifikacji).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-pracownikow oraz w informatorze dostępnym tutaj.

Koordynatorzy Programu Erasmus na Wydziale Nauk Społecznych:

dr Katarzyna Ponikowska
Bankowa 11
40-007 Katowice
Tel.: +48 32 359 17 55
Email: katarzyna.ponikowska@us.edu.pl

dr Maria Chełkowska-Zacharewicz
Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
Email: maria.chelkowska-zacharewicz@us.edu.pl

Lista uczelni partnerskich

Instytut Nauk Politycznych i Instytut Dziennikarstwa i Komun(...) Instytut Nauk Politycznych i Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
 • Univerzita Mateja Bela, Słowacja
 • Technische Universitat Dortmund, Niemcy
 • Universitat Stuttgart, Niemcy
 • Universidad de Granada, Hiszpania
 • Universidad de Valladolid, Hiszpania
 • Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania
 • Universitat De Barcelona Escola Superior De Relacions Publiques, Hiszpania
 • Universitat De Barcelona, Hiszpania
 • La Sapienza – Universita Degli Studi Di Roma, Włochy
 • Universita Degli Studi Di Firenze, Włochy
 • Universita Degli Studi Di Padova, Włochy
 • Universita Degli Studi Di Napoli L’Orientale, Włochy
 • Universita Degli Studi Della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Włochy
 • Kadir Has Universitesi, Turcja
 • Universite de Grenoble, Francja
 • Universite de Nice, Francja
 • Masarykova Univerzita, Czechy
 • University of Bucharest, Rumunia
 • Universite de Grenoble, Francja
 • University of Ljubljana, Słowenia
Instytut Socjologii Instytut Socjologii
 • Trnavska Univerzita v Trnavie, Czechy
 • Ostravska Univerzita v Ostrave, Czechy
 • University of Debrecen, Węgry
 • FH-Campus Wien, Austria
 • Univerzita Palackeho w Olomouci, Czechy
 • Univerzita Karlova v Praze, Czechy
 • Univerzita Komenskeho, Bratysława, Słowacja
 • Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra, Słowacja
 • Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania
 • University of Szeged, Węgry
 • Universite Jean Monnet, Saint-Etienne, Francja
 • Via University Collage, Risskov, Dania
 • Univeristat de Barcelona, Hiszpania
 • Goethe-Universitat, Frankfurt, Niemcy
 • Universitat Bremen, Niemcy
 • University of Peloponnese, Grecja
 • Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, Francja
 • Universita Degli Studi di Firenze, Włochy
 • Selnajoki Univeristy of Applied Sciences, Finlandia
 • Abo Akademi University, Turku, Finlandia
 • Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bułgaria
 • Universität Osnabrück, Niemcy
 • Szent Istvan Egyetem, Godollo, Węgry
 • Uniwersytet w Plymouth, Wielka Brytania
 • Uniwersytet w Kirikkale, Turcja
 • Uniwersytet Lille 2, Francja
return to top