Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

DOKTORZY HONORIS CAUSA

dr Edmund Jan OSMAŃCZYK

promocja: 02.10.1975

Doktor nauk politycznych, pisarz, dziennikarz, publicysta, korespondent zagraniczny – m.in. obsługujący Konferencję Poczdamską i proces norymberski – i dyplomatyczny w ONZ, USA i Ameryce Łacińskiej. Działacz polityczny, poseł Ziemi Opolskiej (1952–1961, 1969–1984), członek Rady Państwa (1979–1980), prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (1983–1988), autor Encyklopedii stosunków międzynarodowych i ONZ. Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (1988).

img

prof. dr hab. Kazimierz POPIOŁEK

promocja: 01.10.1977

Historyk, współorganizator i pierwszy rektor Uniwersytetu Śląskiego (1968–1972), profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (1955–1964) i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz dziejów nowożytnych i najnowszych Śląska.

img

generał brygady Jerzy ZIĘTEK

promocja: 01.10.1977

Wojewoda Śląski (1945, 1973–1975), przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Uczestnik powstań śląskich, działacz ruchu robotniczego, poseł na Sejm.

img

prof. dr hab. Bogdan SUCHODOLSKI

promocja: 09.10.1978

Filozof, historyk nauki i kultury, pedagog Uniwersytetu we Lwowie, Uniwersytetu Warszawskiego (1946–1968). Członek PAU, członek i członek rzeczywisty PAN-u, członek Akademii Historii Nauki w Paryżu oraz wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, m.in. Międzynarodowej Akademii Nauki (AJHS), Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Pedagogicznych (AISE) – w latach 1969–1973 jego przewodniczący, członek i współzałożyciel Europejskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej (CESE). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Berlinie, Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetu w Padwie, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Nauk Pedagogicznych w Berlinie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

img

prof. dr hab. Jan SZCZEPAŃSKI

promocja: 07.10.1985

Humanista, socjolog, profesor i rektor (1952–1956) Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1964 członek rzeczywisty i wiceprezes PAN-u, dyrektor IFiS PAN-u. Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjcologicznego (ISA, 1966–1970), przewodniczący Komisji Ekspertów do Przygotowania Raportu o Stanie Oświaty. Członek zagraniczny Fińskiej Akademii Nauk i Literatury, członek honorowy American Academy of Art and Sciences, National Academy of Education (USA). Poseł na Sejm II, VI, VII, VIII kadencji. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Brnie (1966), Uniwersytetu Łódzkiego (1973), Uniwersytetu Warszawskiego (1979), Uniwersytetu Kartezjusza w Paryżu.

img

prof. Richard PIPES

promocja: 19.05.1994

Historyk, politolog, filozof, znawca historii Rosji, profesor Uniwersytetu Harvard, dyrektor Centrum Badań nad Rosją, przewodniczący Rady do Spraw Stosunków Amerykańsko-Sowieckich. Członek Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauki. Doktor honoris causa Muskingam College i Adelphi College.

img

prof. Pierre SADRAN

promocja: 03.11.1994

Prawnik, politolog, specjalista nauk o administracji. Dyrektor Institut d’Etudes Politiques w Bordeaux, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bordeaux. Członek Conseil d’Administration de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, członek Conseil National des Elus Locaux. Inicjator powstania i przewodniczący Rady Naukowej Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego.

img

hrabia Jacques de CHALENDAR

promocja: 10.12.1996

Prawnik, politolog, Inspektor Generalny Finansów Republiki Francuskiej (1973–1989), doradca Ministra Edukacji Narodowej (1968–1969), członek kilku gabinetów (1944–1969), Administrator Francuskiego Czerwonego Krzyża (1979–1990), przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wymiany Technologii Gospodarczych i Finansów (ADETEF, 1984–1989), prezydent Fundacji France-Pologne (od 1989 r.). Autor książek o tematyce naukowej, o rozwoju demokracji lokalnych, odznaczony najwyższymi orderami Francji (m.in. Komandorią Legii Honorowej) i Polski.

img

Ryszard KAPUŚCIŃSKI

promocja: 17.10.1997

Pisarz, dziennikarz, reporter i publicysta. Autor książek tłumaczonych na wiele języków (CesarzChrystus z karabinem na ramieniuCzarne gwiazdyImperiumLapidaria I – IIISzachinszachWojna futbolowa i in.), mistrz reportażu, związany z wieloma środowiskami uniwersyteckimi w Bonn, Canberri, Cape Town, Caracas, Columbii, Filadelfii, Harvardzie, Irkucku, Londynie, San Sebastian, Vancouver. Stypendysta Oxfordu (St. Anthony’s College) i DAAD.

img

Ksiądz profesor Michał HELLER

promocja: 11.03.2015

Ksiądz profesor Michał Heller jest laureatem nagrody J. Templetona, członkiem: Papieskiej Akademii Nauk, Obserwatorium Watykańskiego, European Society for the Study of Science and Theology, The Center for Theology and the Natural Sciences, European Physical Society, International Astronomical Union, International Society for General Relativity and Gravitation, International Society for Science and Religion, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Astronomicznego i Towarzystwa Teologicznego, Kawalerem Orderu Orła Białego i Krzyża Komandorskiego Odrodzenia Polski, dyrektorem i założycielem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, człowiekiem skromnym i pokornym o wielkiej pogodzie ducha i życzliwości dla świata i innych.

img

Profesor Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI

promocja: 15.11.2017

Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski jest wybitnym uczonym, cenionym w Polsce i na świecie medioznawcą i komunikologiem, autorem licznych prac z zakresu socjologii kultury, socjologii stosunków międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej i komunikacji medialnej, ekspertem UNESCO i członkiem wielu organizacji międzynarodowych, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

img
return to top