Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zasady organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie Śląskim

17.09.2021 - 16:38 aktualizacja 22.09.2021 - 09:28
Redakcja: Krzysztof Kasprzyński

Regulamin uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Śląskiego w zakresie zasad bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

  1. Inauguracja odbędzie się 11 października 2021 r. na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Teatrze Im. A. Mickiewicza w Cieszynie ul. Plac Teatralny 1, rozpoczęcie uroczystości godz.12.00.
  2. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  3. Liczba uczestników mogących wziąć udział w wydarzeniu ograniczona do  75% liczby miejsc dostępnych w auli (do limitu nie zostaną wliczone osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, które dobrowolnie zgłoszą ten fakt drogą mailową).
  4. Każdy uczestnik chcący wziąć udział w wydarzeniu zobowiązany jest do potwierdzenia za pośrednictwem adresu e-mail: cieszynus.wsne@us.edu.pl swojej obecności. Potwierdzenie obecności jest równoznaczne z akceptacją oświadczenia dot. COVID-19 oraz klauzuli RODO .
  5. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wyposażenia się w maseczkę oraz zachowania 1,5 m dystansu pomiędzy innymi uczestnikami.
  6. Organizator wydarzenia zapewni swobodny dostęp do dozowników z płynem dezynfekującym, a także specjalnie oznaczonych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej.
  7. Uczestnicy są zobowiązani  do przestrzegania w/w zasad bezpieczeństwa, a także do respektowania dodatkowych postanowień obsługi oraz koordynatora ds. zdrowotnych obecnego podczas wydarzenia, wynikających z reżimu sanitarnego.
  8. Wydarzenie nie będzie miało formy hybrydowej. Transmisja z uroczystości będzie dostępna  w serwisie YouTube po inauguracji.

Klauzula_RODO

return to top